Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Tuin bij Onze Lieve Vrouw Altijd durende bijstand in Roosendaal

Kerkelijk Gebouw

Kade 21
4703GA Roosendaal
Noord Brabant

Bouwjaar: 1868


Beschrijving van Tuin bij Onze Lieve Vrouw Altijd durende bijstand

Inleiding De tuin achter het redemptoristenklooster is aangelegd sedert de stichting van het klooster in 1868 en bestaat uit utilitaire, devotionele en recreatieve onderdelen. Omschrijving De tuin bestaat uit een globaal L-vormig, grotendeels ommuurd terrein achter het klooster. De muren zijn opgetrokken in baksteen en voorzien van steunberen en ezelsruggen. Ter hoogte van de Molenbeek, die de zuidelijke begrenzing van het terrein vormt, is de muur gedeeltelijk incompleet. Achter het klooster bevindt zich een relatief open gedeelte met (op de binnenplaats) een Mariabeeld en meer naar achteren, aan het gazon, een calvarieberg tegen een achtergrond van bomen. Direct achter de kerk bevindt zich de voormalige moestuin met een gemetselde koude bak en een kas. Het belangrijkste gedeelte van de tuin wordt gevormd door de oostelijke zone die bestaat uit bosschages met onder andere bruine beuken (noordoostelijke hoek) en kastanjes (zuidoostelijke hoek) waardoor een slingerend pad loopt. Globaal in het centrum bevindt zich een slingerende vijver waarbij onder andere wilg, cypres en ceder. Vlak daarbij een verhoging waarop ooit een prieel stond ter verpozing van de kloosterlingen. Waardering De tuin van het redemptoristenklooster is van algemeen belang vanwege: - de voor kloosters typerende aanleg bestaande uit componenten voor devotie (beeld, calvarie), economie (moestuin met kas en koude bak) en recreatie (wandeling tussen bosschages en vijver, verhoging ten behoeve van (verdwenen) prieel); - de ommuring van het geheel; - de landschappelijke aanleg, slingerend vijver- en padenbeloop en een afwisseling van relatief gewone bomen met bijzondere exemplaren (cypres, ceder, bruine beuk); - de functionele, visuele en historische samenhang met het klooster en met de Molenbeek; - de zeldzaamheid van kloostertuinen waar nog alle componenten aanwezig zijn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526035
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Tuin bij Onze Lieve Vrouw Altijd durende bijstand in Roosendaal

Groente- en bloemenkas bij Onze Lieve Vrouw Altijd durende bijstand

Kade 21
Roosendaal
Inleiding Kas en koude bak bevinden zich tegen de kloosterkerk. Ze vervulden een functie in de voedselvoorziening en versiering (bloemen vo..

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk

Kade 21
Roosendaal
Inleiding. R.K. KERK Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, in 1874 ontworpen door Th. Asseler in een Neo-Romaanse stijl voor de pat..

Huis "De Cleyne Cat"

Markt 69
Roosendaal
Huis "De Cleyne Cat", met 17e eeuwse puntgevel en zadeldak; sieranker; ingang met kroonlijst op voluutvormige consoles. Tegen de zijmuur een..

"Emile van Loonhuis"

Markt 54
Roosendaal
Inleiding. WOONHUIS, bekend als "Emile van Loonhuis", gebouwd in twee delen. Het woonhuis werd in opdracht van grondeigenaar P. van Weel i..

Voormalig postkantoor

Markt 31
Roosendaal
Inleiding. Halfvrijstaand POSTKANTOOR met DIREKTEURSWONING, in 1897 gebouwd in opdracht van de Rijksgebouwendienst in Neo-Renaissancestijl..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)