Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Neogotische grafmonument voor simon in Tilburg

Graf Begraafplaats

Bredaseweg 45
5038NA Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1858


Beschrijving van Neogotische grafmonument voor simon

Inleiding. Het Neogotische GRAFMONUMENT voor Simon L. de Beer en zijn echtgenote A. Wouters behoort tot de oudste nog bestaande monumenten op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg. Het werd omstreeks 1858 vervaardigd in het atelier van L. Petit. Omschrijving. Grafmonument bestaande uit een tombe met sokkel waarop een gebeeldhouwde figuur. Het grafmonument bestaat uit een op een breed basement geplaatste, enigszins oplopende hardstenen zerk met geprofileerde plint. Op de zerk twee witmarmeren dekplaten waarvan de inscriptie nagenoeg onleesbaar is: 'Aan onze dierbare ouders...'. Het opschrift betreft de hier begraven Simon L. de Beer, overleden 23 januari 1858 en A. Wouters, overleden 25 april 184?. Aan het hoofdeinde van de zerk een geprofileerde sokkel met neogotische elementen. Op de hoeken van de sokkel witmarmeren kleine zuilen met bladkapitelen en geprofileerde bases. Op de zuilen rust een in hardsteen uitgevoerde geprofileerde ojiefboog, bekroond door een witmarmeren kruisbloem. Op de spitsboogvormige spaarvelden tussen de zuilen witmarmeren platen. Op de plaat aan de voorzijde het opschrift 'Ik trek U uit / een vreemde / verblijfplaats / om U ene / vaste woning / te geven / gij waart / vreemdelingen / op aarde / in den hemel / zult gij / inwoners zijn / St. Aug. in ps. 148'. Op deze sokkel een rechthoekig basement waarop een witmarmeren beeld, voorstellende een vrouwenfiguur met rechts van haar een kruis dat zij met de rechterhand omvat. In haar hand een kroon. Haar linkerhand rust op een geopend boek dat staat op een kleine, geprofileerde sokkel links van haar. Op het boek het opschrift 'V 360 (?) / (over de twee bladzijden:) Handelingen der Apostelen / (op de linkerpagina:) Door vele / verdruk / kingen / moeten / (op de rechter pagina:) wij in / gaan in / het Rijk / Gods'. Rechtsonder op de zerk de signatuur 'L. Petit'. Waardering. Het monument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de katholieke grafcultuur. Het is van belang vanwege de typologie en uniciteit van de voorstelling. Het is bovendien van belang als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is als de eerste katholieke begraafplaats van Tilburg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525885
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Neogotische grafmonument voor simon in Tilburg

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT voor het echtpaar Lodewijk Frans Bourgonjon en Theonie V..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT in Art Nouveauvormen van de familie Aelen. Gerard Aelen ..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het Neo-Gotische GRAFMONUMENT van de familie De Charro. Frederik Nicolaas..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Het GRAFMONUMENT van Hendrik Bernard Beckers behoort tot de oudste nog aanwezige grafmonumenten op de katholieke begraafplaats a..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT van de familie Pollet. Het monument werd vervaardi..

Kaart & Routeplanner

Route naar Neogotische grafmonument voor simon in Tilburg