Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl in Bergen op Zoom

Woonhuis

Stationsstraat 32
4611CD Bergen op Zoom
Noord Brabant

Bouwjaar: 1879


Beschrijving van Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Inleiding Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het pand is gespiegeld aan dat op nummer 30. Achter het huis is in 1922 een tuinhuisje in Chaletstijl gebouwd. Omschrijving Het tweelaagse pand telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte betonpannen. Profiellijsten geleden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. Naast de deur is hierin een bewerkte gietijzeren schoenschraper aangebracht. De getoogde T-vensters op de begane grond en verdieping zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur in de derde travee van links. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep is afgezet door bewerkte plaatijzeren stoeppaaltjes op een hardstenen voet verbonden door ijzeren kettingen. De kettinghouders hebben de vorm van een leeuwenkop. Rechts van de voordeur staat een vrijstaande gietijzeren schoenschraper in rustieke stijl. Het interieur bevat diverse gave bewerkte stucplafonds met bloemmotieven. De trap bezit een hoofdbaluster in de vorm van een draak met uitgewerkte kop en staart. In de badkamer zijn glas-in-loodramen geplaatst, voorzien van zeetaferelen. Het eenlaagse tuinhuis is opgetrokken uit machinale baksteen met speklagen en is geplaatst onder zadeldak met steekkap, voorzien van leien. De ramen en deuren van het symmetrisch opgezette pand zijn geplaatst onder een segmentboog. De hogere steekkap van de middenrisaliet is voorzien van houten snijwerk op schoren. Waardering Het pand met tuinhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525802
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl in Bergen op Zoom

Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Stationsstraat 30
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabr..

Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Stationsstraat 34
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fab..

Woonhuis in Eclectische stijl

Stationsstraat 36
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fab..

Woonhuis in Eclectische stijl

Stationsstraat 28
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS werd gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van en..

Woonhuis is gebouwd in eclectische stijl

Stationsstraat 38
Bergen op Zoom
Inleiding. Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabr..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)