Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerkhof in Veghel

Graf Begraafplaats

St. Lambertuskerk
5460AA Veghel
Noord Brabant


Beschrijving van Kerkhof

Inleiding. Eerste GRAFMONUMENT in de cirkel, rechtsom. Het is een rijk gedetailleerd, driedelig monument voor de familie Volker, opgericht in circa 1880. In de vormgeving van het graf zijn invloeden van het Neo-Romaans en Neoclassicisme verwerkt. Omschrijving. Driedelig monument, op een voet geplaatst die uit drie delen bestaat, iets geknikt ten opzichte van elkaar en meedraaiend met de bocht van de cirkelvormige aanleg van dit deel van de begraafplaats. Op de voet zijn blokken geplaatst (mogelijk restanten van een omheining). In het midden staat een vierkante toren, deze telt drie geledingen met een bekroning. De basis bestaat uit een blok met hoeklisenen. Aan de voorzijde is daar de inscriptie "ZIJ RUSTEN IN VREDE" op aangebracht. Daarboven is op elk der vier zijden van de tweede geleding een rondboognis met wimbergen en hoekzuilen geplaatst. Aan de voorzijde met een witte plaat met inscriptie: "TER DANKBARE NAGEDACHTENIS/ VAN ONZE DIERBARE OUDERS/ DE HEER/ BERNARD ANTON VOLKER/ RUIM 45 JAREN/ SECRETARIS VAN HET R.K. KERK- EN ARMBESTUUR/ PRESIDENT DER VINCENTIUS-VEREENIGING/ RIDDER IN DE PIUSORDE/ OUD WETHOUDER DER GEMEENTE/ GEB. TE LENGERICH HANNOVER 11 OCT. 1823/ OVERL. ALHIER 28 JAN. 1908/ EN/ MEJUFFROUW/ GODEFRIEDA KUIJPERS/ GEB. TE VEGHEL 24 OCT. 1828/ ALDAAR OVERL. 7 JUNI 1870". De bovenste geleding bestaat uit een achtkantig koepeltje met open zuilengalerij. Op het koepeltje is een geschulpt leienpatroon in steen uitgehakt. Het wordt bekroond door een kruis. Aan weerszijden van deze toren staan kleinere torentjes. Beide opgebouwd uit twee geledingen en een bekroning. Op een rondboogplaquette de inscriptie: "TER/ NAGEDACHTENIS/ VAN ONZE/ DIERBARE OVERLEDENE/ DEN WELEERW. HEER/ J.H.M. VOLKER/ GEB. TE VEGHEL 6 FEBR. 1862/ OP REIS NAAR HET H.LAND/ OVERL. TE CONSTANTINOPEL 21 SEPT. 1905/ RIP" met in reliƫf een afbeelding van Constantinopel (Haghia Sophia) en een stoomschip op zee. De linkertoren heeft op de achterkant een plaquette: PRIESTER GEWIJD/ TE 'S BOSCH/ 4 JUNI 1887/ VICE-PRES. SEMINARIE/ 17 MEI 1889/ KAP. TILBURG-KORVEL/ 6 MAART 1891". Aan de voorkant is een steen met inscriptie aangebracht: "HIJ IS GEKOMEN/ TOT DEN BERG SION/ TOT DE STAD VAN DE / LEVENDEN GOD/ TOT HET/ HEMELSCH JERUZALEM". Erboven zijn op een halfronde plaquette priestersymbolen aangebracht zoals een kelk met hostie, stola, boek, kruis en tak. De rechtertoren bevat de inscriptie: "HIER RUSTEN CHRISTO/ MARIANUS VOLKER/ OUD BURGEMEESTER VAN VEGHEL/ PRES. DER ... VEREENIGING/ SECRET. VAN HET KERKBESTUUR/ DIAMANTEN JUB. DER H.FAMILIE/ RIDDER IN DE ORDE/ VAN GREGORIUS DE GROOTE/ OUD LID DER PROV. STATEN/ GEB. TE VEGHEL 23 APRIL 1859/ EN ALDAAR OVER. .. NOV. 1936. Ervoor op het plateau: "TER DANKBARE/ NAGEDACHTENIS/ AAN ONZE DIERBARE NICHT/ ANNA MARIA/ SCHELLINGS/ GEB. TE DINTHER/ 30 APRIL 1827/ OVERL. TE/ VEGHEL 11 AUG. 1911/ RIP". Waardering. Het graf is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de manifestatie van de katholieke graf- en devotiecultuur. Het heeft architectuurhistorische en kunsthistorische waarde wegens materiaalgebruik, ornamentiek en vormgeving. Het graf is van belang wegens de ensemblewaarde, het is een essentieel onderdeel van het geheel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525755
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kerkhof in Veghel

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Vierde GRAFMONUMENT links aan de hoofdas van het kerkhof. Opgericht in 1906 voor jonkvrouwe L.C.H.M. Sasse van Ysselt. In de Ecl..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Zevende en laatste GRAFMONUMENT links van de hoofdas, laatste graf voor de dwarsas. Opgericht in Eclectische stijl in 1901 voor ..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Eerste GRAFMONUMENT in de hoek van centrale as en cirkel, linksom gaand. Het graf is uitgevoerd in hardsteen, in Neo-Gotische st..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Derde GRAFMONUMENT rechtsom in de cirkel, op de hoek met de dwarsas. Het graf werd gesticht in 1887 voor mevrouw van den Bergh-v..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. GRAFMONUMENT op de hoek van het pad, rechtsom naar de cirkel. Het graf is uitgevoerd in Neo-Gotische stijl. Het hardstenen monum..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kerkhof in Veghel

Foto's (1)