Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerk Onze Lieve Vrouwe Boodschap in Zegge

Kerkelijk Gebouw

Onze Lieve Vrouwestraat 107
4735AA Zegge (gemeente Rucphen)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1911
Architect: Jacques van Groenendael


Beschrijving van Kerk Onze Lieve Vrouwe Boodschap

Inleiding. De R.K. Neo-gotische H. Maria Boodschap KERK op no. 107 werd in 1911 gebouwd naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael. De kerk leed in 1944 ernstige oorlogsschade: de toren werd goeddeels verwoest en gewelven stortten in. In 1958 was de restauratie voltooid. De restauratie geschiedde grotendeels in de oude trant, maar met wijzigingen bij de toren. Omschrijving. De driebeukige kruiskerk met dakruiter heeft een westtoren met vierkante basis en een vijfzijdig gesloten koor van twee traveen geflankeerd door zijkapellen. Het schip telt drie traveen. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met steunberen met afzaten. De bruine baksteen wordt afgewisseld door sierbanden in gele baksteen, een rondboogfries en een tandlijst onder de goot. De spitsboogramen zijn voorzien van gele baksteen tracering. Op het zadeldak van het schip, de lessenaardaken van de zijbeuken en de spitsen van toren en kapellen liggen leien in maasdekking. De hoogte en breedte van de ramen varieert naar de locatie ervan. Bij de absis zijn ze hoog en smal, de zijkapellen bij absis en toren hebben kleine lage ramen. De spitsboogramen van de lichtbeuk zijn breder dan die in de zijbeuk. De transepten hebben elk een groot en breed spitsboograam met daarboven een reeks klimmende blinde spitsboogvensters met tracering. De viering is voorzien van een hoge opengewerkte spits. De hoofdingang van de kerk bevindt zich in de toren. Deze heeft haakse steunberen met afzaat. De eikehouten vleugeldeuren in korfboogvorm hebben zwaar smeedijzeren beslag in symmetrische krulvormen. De ingang, de blinde rondboogarcade en het spitsboograam erboven worden alle omvat door een spitsboogomlijsting van gele baksteen. De bovenste geleding heeft een doorgaande cordonlijst met twee galmgaten, waarboven de sterk ingesnoerde achtzijdige spits. Het klokkegedeelte is bij het herstel van de oorlogsschade sterk vereenvoudigd. De ruimte wordt inwendig verdeeld door zuilen met loofkapitelen en bundelzuilen in de viering. De zuilen zijn uitgevoerd in hardsteen, de kapitelen in zandsteen. De lisenen, schalken en spitsbogen tussen de zuilen alsmede de raamomlijstingen laten de baksteen vrij die overigens verder wit is gepleisterd. De kruisgewelven zijn gemetseld. De lichtbeuk is onder de vensters voorzien van een blind triforium. Direct achter de ingang bevindt zich de smalle spitsbogige orgelgalerij. De kerk bezit diverse fijnzinnig uitgevoerde beelden en altaren, die dateren van kort na de bouwtijd van de kerk. Het meest opvallend zijn het de in laat neo-gotische stijl uitgevoerde kalkstenen hoogaltaar in de absis en het St. Jozef- en Maria-altaar in de zijkapellen. Beide laatstgenoemde sculpturen worden verlicht door de aldaar bewaard gebleven figuratieve glas-in-loodramen. Bij het Maria-altaar is de eerste steen geplaatst "23 maii 1911". De kalkstenen neo-gotische communiebank bij het Jozef-altaar komt oorspronkelijk uit een kerk te Ginneken. In de vrijwel ronde ruimte naast de toren is de doopkapel, afgesloten door een smeedijzeren hek. In de kapel is een polychroom beeld van het kind Jezus. Bij de ingang staat een Heilige Familie-groep, eveneens gepolychromeerd. Van de andere beelden uit de negentiende en de twintigste eeuw die in het schip staan opgesteld dient een staakmadonna, een H. Aloysius, een H. Hartbeeld van Jezus en een Heilig Hart Maria genoemd te worden. Aan de voorzijde wordt het terrein van de kerk afgesloten door een giet- en smeedijzeren sierhek met spijlen en knoppen, daterend uit de bouwtijd. Tevens staat er voor het koor een Heilig Hartbeeld opgesteld. Dit laatste valt buiten de Rijksbescherming. Waardering. De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, met name de ontwikkeling van het katholicisme in de late negentiende eeuw en de heropleving van bestaande devoties. Het is tevens van architectuurhistorisch belang wegens de plaats in het oeuvre van de architect. Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp en vanwege de wijze van inrichting. Het complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp en vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in historisch-ruimtelijke relatie tot de wegenstructuur. Het gebouw heeft een hoge mate van gaafheid, ook in het interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525725
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Maria Boodschapkerk
Pastorie en Heilige Maria Boodschapkerk
Pastorie en Heilige Maria Boodschapkerk
Plaats Zegge
Gebouwd in 1848
Restauratie(s) 1912 en 1958
Gewijd aan Maria Boodschap
Monumentnummer  525725
Architectuur
Architect(en) Jacques van Groenendael
Stijlperiode Neogotiek
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Heilige Maria Boodschapkerk is de parochiekerk van Zegge. Ze is gelegen aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat 107. Tegenover de kerk ligt de kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Zeg.

Geschiedenis

Reeds in de 15e eeuw bestond in Zegge de Mariakapel. Nadat Zegge in 1833 tot zelfstandige parochie werd verheven, werd de eredienst aanvankelijk in deze kapel uitgeoefend, die daartoe vergroot werd. In 1848 werd een parochiekerk tegenover de kapel gebouwd. Deze kerk werd in 1912 vervangen door de huidige, neogotische, kerk. Architect was Jacques van Groenendael. Bij de kerk werd in 1924 een Heilig Hartbeeld geplaatst.

In 1944 leed de kerk ernstige schade, waarbij de toren werd verwoest en de gewelven instortten. Herstel vond plaats en werd in 1958 afgerond, waarbij de oorspronkelijke situatie gehandhaafd werd op wijzigingen in de toren na.

Gebouw

Het betreft een driebeukige neogotische bakstenen kruiskerk met dakruiter en westtoren. Het koor heeft twee zijkapellen, gewijd aan respectievelijk Sint-Jozef en Maria. Het kalkstenen neogotische hoogaltaar en de zijaltaren uit de tijd van de bouw zijn belangwekkend. Ook bevat de kerk een aantal, deels gepolychromeerde, heiligenbeelden. Muurschilderingen geven episoden uit de legenden omtrent de Mariakapel en de bijbehorende Mariadevotie weer.

Externe linkMonumenten in de buurt van Kerk Onze Lieve Vrouwe Boodschap in Zegge

O.L. Vrouw van Zegge-kapel

Onze Lieve Vrouwestraat 108
Zegge (Gemeente Rucphen)
Inleiding. De O.L. VROUW VAN ZEGGE KAPEL op no. 108 is in sobere Neo-gotische stijl gebouwd in 1922 naar ontwerp van architect Jacques van..

Pastorie Onze Lieve Vrouwe Boodschap

Onze Lieve Vrouwestraat 105
Zegge (Gemeente Rucphen)
Inleiding. De PASTORIE no. 105 werd gebouwd in 1911 naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael en staat naast de kerk op nummer 10..

N.S.-complex: dienstwoning in Ambachtelijk-Traditionele stijl naast de voormalige halte Seppe

Margrietstraat 1
Bosschenhoofd (Gemeente Halderberge)
Inleiding. DIENSTWONING uit ca. 1910-1920, opgetrokken in Ambachtelijk-Traditionele stijl naast de voormalige halte Seppe. Omschrijving. ..

Station van voormalige halte Seppe

Pastoor van Breugelstraat 138
Bosschenhoofd (Gemeente Halderberge)
Inleiding. STATION van de voormalige halte Seppe, in 1855 als dienstwoning gebouwd in Ambachtelijk-Traditionele stijl en in 1884 vergroot e..

De Heimolen

Heimolendreef 24
Rucphen
"Heimolen", ronde stenen bergkorenmolen. Opgericht in 1844, gerestaureerd 1952/1953.

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)