Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pastorie in eclectische stijl in Dongen

Kerkelijk Gebouw

Vaartweg 110
5106NE Dongen
Noord Brabant

Bouwjaar: ca. 1890


Beschrijving van Pastorie in eclectische stijl

Inleiding. PASTORIE aan de Vaartweg, gebouwd in circa 1890 in Eclectische stijl. Omschrijving. Tweelaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder schilddak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak is gedekt met Oud Hollandse pannen. De gevels zijn gepleisterd en voorzien van horizontale lijsten. De voorgevel is vijf traveen breed en heeft een middenrisaliet. Hierin bevindt zich de deur. Aan weerszijden zijn empire schuiframen aangebracht. In het interieur is de indeling in oorspronkelijke vorm gehandhaafd. Een centrale gang doorsnijdt het pand, aan weerszijden daarvan zijn kamers. Waardering. De pastorie is onderdeel van een complex van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme, in het bijzonder de stichting van kerkdorpen in de tweedehelft van de negentiende eeuw en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de katholieke pastorie. Het heeft ensemblewaarde wegens de situering aan de vaart, verbonden met de ontwikkeling van de streek. Het complex is van belang wegens de gaafheid van het geheel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525724
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Pastorie in eclectische stijl in Dongen

Grafmonument in Neo-gotische vormgeving van de stichters van de kerk

Vaartweg 108
Dongen
Inleiding. Achter de kerk, tegen de achtergevel staat het grafmonument in Neo-gotische vormgeving van de stichters van de kerk. Omschrijvi..

H. Hubertuskerk

Vaartweg 108
Dongen
Inleiding. De KERK van de H. Hubertus werd gebouwd in 1865 in Neogotische stijl naar een ontwerp van architect P. Soffers. In 1929 ondergi..

Heilig Hartbeeld

Vaartweg 108
Dongen
Inleiding. Het bronzen beeld werd in 1930 gegoten door J.H. Groot, van een kopergieterij uit Tilburg naar een ontwerp van Albertus Verschu..

Woonhuis met looierij

Vaartweg 109
Dongen
Inleiding. WOONHUIS met LOOIERIJ, gebouwd in 1876 voor J. van Elshout. Omschrijving. Het bakstenen woonhuis telt één bouwlaag op een r..

Brabantse langgevelboerderij

Gemeentenweg 39
Dongen
Brabantse langgevelboerderij uit de 18e eeuw. Met riet gedekt wolfdak, dat aan een der smalle zijden aansluit tegen een puntgevel met vlecht..

Kaart & Routeplanner

Route naar Pastorie in eclectische stijl in Dongen