Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafmonument van pastoor en Apostolisch Vicaris Antonius van Alphen in Schijndel

Graf Begraafplaats

Rietbeemdweg 15
5482JA Schijndel
Noord Brabant

Bouwjaar: 1875-1900


Beschrijving van Grafmonument van pastoor en Apostolisch Vicaris Antonius van Alphen

Inleiding. Ter linkerzijde van het kruisbeeld bevind zich een verzameling graven van de geestelijkheid waarvan het GRAFMONUMENT van pastoor en Apostolisch Vicaris Antonius van Alphen (1748-1831) voor bescherming in aanmerking komt. Van Alphen was pastoor in Schijndel van 1787 tot 1790. Het op het noordwesten georinteerde grafmonument behoort stilistisch tot de Neo-gotiek en kan op grond van de stijlkenmerken gedateerd worden in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Omschrijving. Het smalle, uit baksteen, hardsteen en zandsteen bestaande grafmonument beslaat een rechthoekige plattegrond. Het is symmetrisch en frontaal gericht en rijst hoog op waarbij het door versnijdingen steeds smaller wordt. Op een bakstenen plint staat een brede sokkel met afgeschuinde bovenranden waarop zich een tweedelige opstand verheft. Het hardstenen onderdeel hiervan, met afgebiljoende hoeken aan de voorzijde en met een geprofileerde, licht overstekende afdekplaat, heeft aan de voorzijde een ingebeiteld epitaaf met daarop onder andere de tekst: '[...] ANTONII VAN ALPHEN S.T.L. [...] PLACIDE EXPIRAT A MDCCCXXXI [...]'. Het zich verjongende hardstenen bovendeel wordt afgesloten met een topgevel, op de nok bekroond met een kruis op een sokkel en op de schouderstukken met kantelen op een hoge sokkel. Onder de schouderstukken overhoeks geplaatst floraal werk. In de voorzijde is een spitsboognis met neg uitgespaard. De bovenzijde van de nis is omtrokken met ingebeitelde epitaaf 'BEATI QUI PERSECUTIONEM PITIUNTUR PROPTER JUSTITIAM' uit het evangelie van Mattheus, met daarboven in de geveltop een Christusmonogram. Onder de nis een in een gelobde veertienpas gevatte voorstelling van een wapen waarboven een kardinaalshoed van waaruit kwasten het wapen omsluiten. In de nis een zandstenen voorstelling in licht relif van een verrijzenis-scne met links en rechts een staande en een zittende slapende soldaat in soldatenkostuum en centraal een gevleugelde engel in lang, licht geplooid gewaad die Christus, bebaard en blootvoets, aan de hand meevoert. Waardering. Het grafmonument van pastoor en Apostolisch Vicaris Antonius van Alphen is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de rooms-katholieke grafcultuur aan het einde van de negentiende eeuw en van een sociale ontwikkeling. Het feit dat het hier gaat om de persoon van Van Alphen, tussen 1790 en 1831 Apostolisch Vicaris van het vicariaat 's-Hertogenbosch, maakt het object waardevol voor de geschiedenis van het katholicisme en het bisdom Den Bosch. Het object bezit kunsthistorische waarde wegens de bijzondere opzet en verfijnde detaillering van het bovendeel. Het object heeft tesamen met het toegangshek, het kruisbeeld en de andere grafmonumenten ensemblewaarde als onderdeel van een historisch gegroeid religieus ensemble aan de Rietbeemdweg. Het object is van belang wegens de gaafheid en heeft zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525710
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Grafmonument van pastoor en Apostolisch Vicaris Antonius van Alphen in Schijndel

Kruisbeeld

Rietbeemdweg 15
Schijndel
Inleiding. Aan het einde van het rechter beukenlaantje bevindt zich in de zuidelijke hoek van de begraafplaats, midden op de as van het laa..

Grafmonument van Anton Bolsius

Rietbeemdweg 15
Schijndel
Inleiding. Aan het linker laantje in de noordwestelijke hoek van de begraafplaatsliggen de op het noordwesten georinteerde grafmonumenten v..

Hek tussen hekpijlers met daarin twee toegangshekken

Rietbeemdweg 15
Schijndel
Inleiding. Ter afscheiding van de Rietbeemdweg bevindt zich aan de noordwestzijde een HEK tussen HEKPIJLERS met daarin twee TOEGANGSHEKKEN..

Familiegraf van de familie Bolsius

Rietbeemdweg 15
Schijndel
Inleiding. Aan het linker laantje in de noordwestelijke hoek van de begraafplaats liggen de op het noordwesten georiƫnteerde grafmonument..

Pastorie

Vicaris van Alphenstraat 16
Schijndel
Inleiding De PASTORIE, TUIN en MUUR van de H. Servatiuskerk werd in Neoclassicistische stijl gebouwd in 1836. Op nummer 16 bevindt zich d..

Kaart & Routeplanner

Route naar Grafmonument van pastoor en Apostolisch Vicaris Antonius van Alphen in Schijndel