Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Leerlooierijcomplex: leerlooijerijwoning + twee leerlooijerijen in Oosterhout

Nijverheid Industrie

Veerseweg 52
4901ZE Oosterhout
Noord Brabant

Bouwjaar: ca.1850-1880


Beschrijving van Leerlooierijcomplex: leerlooijerijwoning + twee leerlooijerijen

Inleiding. LEERLOOIERIJ met naastgelegen kuipenterrein, gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwstijl. Mogelijk reeds omstreeks 1850 opgezet als biljartfabriekje en rond 1880 ingericht als looierij voor H. van Rijckevorsel. De looierij is ten zuiden van voornoemde looierswoning en looierij gelegen en is vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar. Het pand is noord-zuid georinteerd, met de noklijn loodrecht op de Veerseweg. Het malen van de eikenschors, voor het verkrijgen van de voor het looiproces noodzakelijke grondstof run, gebeurde in de aan de overzijde van de Veerseweg gelegen standaardmolen (de 'Planken Molen'), die thans niet meer aanwezig is. Het object is tot in het begin van de jaren negentig in gebruik geweest. Omschrijving. Het uit geteerde houten planken en bakstenen bestaande pand beslaat een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een nathuis en een droogzolder onder een met Hollandse pannen gedekt zadeldak met windveren. Aan de westgevel een thans versoberde houten aanbouw onder lessenaardak (voormalig houtloodsje). Aan de noordgevel een blokvormige eenlaags aanbouw onder plat. In kruisverband gemetseld nathuis met deels versoberde, meerruits vensters voorzien van kleine roedenverdeling op bakstenen afzaten in de oost- en zuidgevel. Opgeklampte, getoogde houten entreepoort in de westgevel. Dubbele, beglaasde entreepoort in de noordelijke kopgevel. Beplankte droogzolder met ventilatieluiken. In de noordgevel houten klampluiken, een hijsinstallatie onder lessenaardakje en twee tweelichten in de geveltop. Zoldering met houten balken en een mogelijk oudere, als onderslagbalk gebruikte ronde boomstam die de gehele breedte overspant en rust op schoren aan de binnenzijde van de dragende bakstenen muur. Interieur in slechte staat met mogelijk sporen van spoelbakken. Op het terrein aan de noord-westzijde diverse (restanten) van looikuipen. Dit zijn groepsgewijs in de grond ingegraven, en met houten dekplaten afsluitbare kuipen van ongeveer twee bij twee meter waar de huiden horizontaal in werden gelegd en laag om laag met eikenschors bestrooid. Waardering. De leerlooierij met kuipenterrein is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarden. Het is van belang als bijzondere uitdrukking van de economische ontwikkelingen in de Brabantse lederindustrie aan het eind van de negentiende eeuw. Het is van belang voor de typologische ontwikkeling van vroege looierijgebouwen. Het object heeft ensemblewaarden. Het vormt tesamen met het andere looierijgebouw en de looierswoning, de overige looikuipen op het binnenterrein en het looierijcomplex aan de Veerseweg 56-58 een karakteristiek onderdeel van een historisch gegroeid looiersensemble aan de Veerseweg. Het object is van belang vanwege de typologische herkenbaarheid als kuiplooierij-aan-huis. Het is zeldzaam geworden vanwege de nog in groten getale aanwezige looierskuipen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525666
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Leerlooierijcomplex: leerlooijerijwoning + twee leerlooijerijen in Oosterhout

Looierswoning

Veerseweg 52
Oosterhout
Inleiding. De LOOIERSWONING, gebouwd in 1904 voor looier H.A. van Rijckevorsel, vertoont elementen van de late Neo-Renaissance. Het woonhui..

Leerlooierijcomplex

Veerseweg 52
Oosterhout
Inleiding. Rond 1880 gebouwde LEERLOOIERIJ met achtergelegen kuipenterrein en waterpomp, gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwstijl voo..

Op de begraafplaats gelegen familiegraf van de familie smits

Veerseweg 50
Oosterhout
Inleiding. Op de begraafplaats gelegen FAMILIEGRAF van de familie Smits uit 1872. Stilistisch vertoont het invloeden van het Neo-Classicism..

Complex Veerseweg

Veerseweg 50
Oosterhout
Inleiding. Op de begraafplaats gelegen monument uit 1941 voor drie gesneuvelde Oosterhoutse soldaten. Het dient als GRAFMONUMENT voor de in..

Klooster Catharinedal, voorheen kasteel De Blauwe Camer

Kloosterdreef 1
Oosterhout
NORBERTINESSENKLOOSTER Catharinedal, voorheen huis "De Blauwe kamer", bestaande uit een omgracht huis uit de eerste helft van de 16e eeuw, t..

Kaart & Routeplanner

Route naar Leerlooierijcomplex: leerlooijerijwoning + twee leerlooijerijen in Oosterhout