Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Paulusabdij: tuin in Oosterhout

Tuin Park Landgoed

Hoogstraat 80
4901PK Oosterhout
Noord Brabant


Beschrijving van Sint-Paulusabdij: tuin

Inleiding Het terrein van het klooster bestaat uit gronden met een divers gebruik, direct gerelateerd aan de geschiedenis en het gebruik van het klooster. De tuin is tijdens de bouw van het klooster aangelegd naar plannen van architect Paul Bellot. Het noordwestelijk van het klooster gelegen terrein werd ommuurd. Daarbinnen werd een rechthoekig lanenstelsel aangelegd, dat een akkerbouwveld omgaf. Hier werd gewandeld in carré-opstelling. Centraal in het veld werd de begraafplaats gesitueerd. Ten westen hiervan werd - binnen de ommuring - een bos aangelegd met slingerpaden. Dit vormt een kering tegen de wind, belemmert wederzijdse inkijk met de naastgelegen Onze-Lieve-Vrouwe abdij en bood gelegenheid voor solitaire wandelingen. Ten zuidoosten van het klooster werden moestuinen en boomgaarden aangelegd in de nabijheid van de fruitbewaarplaats (onderdeel 4) en de keuken van het klooster. Omschrijving Ommuurde tuin, bestaande uit een van oorsprong open, rechthoekig terrein omgeven door lanen met centraal de begraafplaats. Ten westen hiervan, maar binnen de ommuring, een bos met slingerpaden. De zuidelijke langs het open veld met kerkhof is in zuidoostelijke richting doorgezet. Deze as vormt de centrale ontsluiting van de kloostertuin naar de landbouwgronden. Halverwege wordt deze as gekruist door de centrale laan die de hoofdaansluiting met de Hoogstraat vormt. Rond dit kruispunt bevinden zich (moes-)tuinen en boomgaarden. Waardering De tuin van de Paulusabdij is van algemeen belang vanwege: * de historische, visuele en functionele samenhang met het klooster; * de typerende aanleg bestaande uit lanen en paden voor recreatie en meditatie in groeps- en privéverband; * de voor kloosters kenmerkende begraafplaats op eigen terrein; * de ommuring, een voor kloostertuinen zeer typerend gegeven; * de aanleg door architect Paul Bellot. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525662
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Sint-Paulusabdij: tuin in Oosterhout

Centraal op het terrein bevindt zich het hoofdgebouw van het benedictijnerklooster

Hoogstraat 80
Oosterhout
Inleiding. Centraal op het terrein bevindt zich het hoofdgebouw van het BENEDICTIJNERKLOOSTER. Het klooster werd voornamelijk opgetrokken i..

Abdij Sint Paulus

Hoogstraat 80
Oosterhout
Hoogstraat 80, Oosterhout (onderdeel 2) Inleiding. Aan de zuidzijde van het terrein, nabij de Monnikendreef gelegen WERKPLAATS met diverse..

Abdij Sint Paulus

Hoogstraat 80
Oosterhout
Hoogstraat 80, Oosterhout (onderdeel 4) Inleiding. Aan de zuidzijde van het terrein, nabij de Monnikendreef gelegen GARAGE (begane grond) ..

Sint-Paulusabdij: loods

Hoogstraat 80
Oosterhout
Inleiding. Ten noorden van het klooster bevindt zich een LOODS voor karren en landbouwwerktuigen, gebouwd in 1932 in Ambachtelijk-tradition..

Sint-Paulusabdij: pompstation

Hoogstraat 80
Oosterhout
Inleiding Nabij de wagenloods bevindt zich ten noorden van het klooster een POMPSTATION uit 1936-197, het eerste ontwerp van Hans van der L..

Kaart & Routeplanner