Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fabrieksgebouw in Boxtel

Nijverheid Industrie

van der Voortweg 1
5282RA Boxtel
Noord Brabant

Bouwjaar: ca. 1850


Beschrijving van Fabrieksgebouw

Inleiding. In het verlengde van en aansluitend aan het woonhuis ligt, eveneens met de nokrichting loodrecht op de Van der Voortweg, een langgerekt FABRIEKSGEBOUW. Aan de rechtergevel grenst een ijzeren sierhek dat vanaf een oprit met klinkerbestrating toegang verleent tot een binnenplaats met dito bestrating. Het gebouw dateert uit omstreeks 1850 en is opgetrokken in een stijl die invloeden vertoont van de Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De gevels zijn gesausd. In 1982 werd het pand inwendig enigszins verbouwd, hetgeen ook tot enkele wijzigingen in de achtergevel heeft geleid. Ramen en deuren zijn vernieuwd. Omschrijving. Het langgerekte gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen met een zolder onder een met oud-Hollandse pannen gedekt schilddak. De bakstenen gevels worden geleed door een platte cordonlijst die de verdieping markeert. Het pand is veertien traveen lang en twee traveen breed. Aan de dakvoet een bakgoot. Onderlangs de langsgevels een geteerde plint met in beide bouwlagen reeksen vensters onder licht getoogde strekken en met hardstenen lekdorpels. Centraal in de voorgevel aan de fabrieksstraat op de verdieping een laadluik onder een met pannen gedekte zadeldakvormige windkast. In de rechtergevel zit op de verdieping een venster zoals voornoemd in de langsgevels. De linkergevel grenst grotendeels aan het woonhuis. Rechts hierin nog een driedelig venster met geprofileerde stucwerkomlijsting met kuifstuk zoals in de direkteurswoning. Opvallend element in het inwendige is het gebruik van spoorwegrails als plafondbalk. Waardering. Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de linnennijverheid en de opkomst van wasserijen. Bovendien is het object in technisch en typologisch opzicht van industrieel-archeologisch belang. Het object heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Verder heeft het object bijzondere betekenis wegens de markante functionele situering aan het Smalwater en de historisch-ruimtelijke relatie hiermee. Tot slot is het object als restant van de wasserij- en linnennijverheid te Boxtel van belang vanwege de typologische zeldzaamheid voor Boxtel en daarbuiten. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525659
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fabrieksgebouw in Boxtel

Tweede fabrieksgebouw en aan zuidoostelijke gevel machinehuis

van der Voortweg 1
Boxtel
Inleiding. Zuidelijk van, en parallel aan het fabrieksgebouw een restant van een tweede FABRIEKSGEBOUW, met aan de zuidoostelijke gevel het..

De Smalle Stroom: direkteurswoning

van der Voortweg 1
Boxtel
Inleiding. De DIREKTEURSWONING aan de noordzijde is met de nokrichting van het dak loodrecht op de Van der Voortweg gelegen. Voor de woning..

De Smalle Stroom

Drossaard 5
Boxtel
Inleiding. Geheel zuidelijk op het terrein staat een FABRIEKSSCHOORSTEEN, gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De schoorsteen da..

Villa De Omval

Molenstraat 61
Boxtel
Inleiding. De in eclectische stijl gebouwde VILLA is gelegen achter de rooilijn van de Molenstraat en is omgeven door een tuin met daarin h..

Villa De Omval: schuur

Molenstraat 61
Boxtel
Inleiding. Evenwijdig aan de rechtergevel van de villa en loodrecht op de Molenstraat is rechts naast de oprit een SCHUUR gelegen. Omschri..

Kaart & Routeplanner