Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Eikenboomgaard in Oss

Graf Begraafplaats

Eikenboomgaardplein 27
5340AA Oss
Noord Brabant

Bouwjaar: 1880


Beschrijving van Eikenboomgaard

Inleiding Uit 1888 daterend GRAFMONUMENT in neo-gotische stijl van H.L. (Henri) Jurgens, 1840-1888, en zijn vrouw T. (Theodora) van Waardenburg, 1840-1899. Henri Jurgens was als zoon van Antoon Jurgens (wiens graf onder I beschermd wordt) het financile brein van de firma. Het grafmonument is het meest rijk uitgevoerde van de gehele begraafplaats en werd vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg, 1837-1919. Omschrijving Het grote en circa 3,5 meter hoge grafmonument bevindt zich op het onder I beschermde kavel. Het grafmonument heeft een ruwweg vierkante grondslag en bestaat uit een hardstenen sokkel met daarop de twee hardstenen grafplaten die met elk met een kleine krans gedecoreerd zijn. Zich verjongende stèle bestaande uit drie gedeelten. -Donkere sokkel, niet geornamenteerd. -Middenstuk bestaande uit drie gedeelten met aparte opschriften. Links, in een driepasnis: Wat God heeft saamgevoegd 3 mei 1866 scheide de mensch niet. Midden, Goede Jezus door Uw zoet hart, Heilige Moeder Gods door Uwe onbevlekte ontvangenis, H. Henricus, H. Theodora voor uwe verdiensten en voorspraak gedenk uwe dienaren. Rechts, in eendriepasnis: Zij zullen rusten van hunne arbeid want hunne werken volgen hen. -Een bovengedeelte in de vorm van een gotische kapel met onder andere zuilen, pinakels, kruisbloemen en hogels. Centraal geplaatst is een getote driepasnis met daarin figuratieve sculptuur. De voorstellingen hierin zijn in het onderliggende tekstgedeelte eigenlijk al genoemd. Henri en Theodora zijn knielend afgebeeld aan de voeten van een door een mandorla omgeven Maria met Christuskind op de arm. Hun beider patroonheiligen staan geruststellend achter hen opgesteld. De portretten van Henri en Theodora zijn naar het leven. Belangrijk is verder nog dat Henri is afgebeeld met de onderscheidingstekenen van een ridder in de orde van Gregorius de Grote. Sculptuur en kapelgedeelte zijn vervaardigd van Franse kalksteen. Het grafmonument is zeer rijk aan details en bezit een hoge kunsthistorische kwaliteit. Het graf is op de rechterzijkant op ooghoogte gesigneerd: W.Mengelberg. Waardering Het grafmonument van Henri Jurgens en Theodora van Waardenburg is van algemeen cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. Het grafmonument van Henri Jurgens en Theodora van Waardenburg is van architectuurhistorisch/kunsthistorisch belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten en het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Het graf van Henri Jurgens en Theodora van Waardenburg vormt een essentieel onderdeel van het complex Eikenboomgaard en heeft als zodanig ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525644
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Eikenboomgaard in Oss

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Uit 1880 daterend GRAFMONUMENT in neo-classicistische stijl van A. (Antoon) Jurgens, 1805-1880, stichter van de V.O.F. Antoon Jur..

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Uit 1903 daterend GRAFMONUMENT van J.A. (Jan) Jurgens, 1835-1913 en zijn vrouw J. (Sientje) Jansen, 1850-1903. Jan was de oudste ..

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Bij de aanleg van het kerkhof in 1872 werd aan het eind van het centraal gelegen pad de CALVARIEBERG met beeldengroep in neo-goti..

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Uit 1887 daterend GRAFMONUMENT in eclectische stijl van J.W. (Joannes) Jurgens, 1807-1887 en zijn vrouw M.B. (Maria) Feijen, 1822..

Eikenboomgaard

Eikenboomgaardplein 27
Oss
Inleiding Ongeveer 50 meter na de ingang bevindt zich aan de linker zijde van het centrale pad dat naar de calvarieberg leidt de sectie eer..

Kaart & Routeplanner

Route naar Eikenboomgaard in Oss

Foto's (2)