Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Peel Raamstelling: geschutskazemat in Deurne

Militair Object

Hoge Brug ongenummerd e.a.
5750AA Deurne
Noord Brabant

Bouwjaar: 1940


Beschrijving van Peel Raamstelling: geschutskazemat

Inleiding Aan de zuidelijkwestelijke zijde van de kruising Kanaal van Deurne-Lage Brugweg staat, vrijwel direct aan het kanaal en met het schietgat in het verlengde van de oostelijk van het kanaal getraceerde deel van de Hoge Brugweg, een GESCHUTSKAZEMAT voor een stuk 6 veld uit 1940. In 1940 lag het in de bedoeling om verschillende van deze, door afdeling V (genie) van het IIIe legerkorps (Veldleger) ontworpen kazematten te laten bouwen, deels in afwachting, deels ter vervanging van de niet op tijd leverbare gietstalen kazematten voor pantserafweergeschut. Daar de moderne 4,7 cm. kanonnen op last van de Opperbevelhebber zoveel mogelijk alle ten noorden van de Rijn werden opgesteld, bleef in de Peel-Raamstelling alleen verouderd pantserafweergeschut achter. Naar wens van de Commandant Peeldivisie werd dat geschut gedeeltelijk gekazematteerd. De onderhavige kazemat is het enige v¢¢r de Duitse inval gerealiseerde exemplaar. Omschrijving. De kanonkazemat is geheel opgetrokken uit gewapend beton. Ontwerpsystematiek en technische uitvoering zijn geheel gebaseerd op de 'Voorschriften Inrichting Stellingen, deel VII, Bouw van zware Gewapend-beton schuilplaatsen', daterend uit 1928. De kazemat is bedoeld voor de opstelling van een enkel stuk 6 veld en heeft geen aanvullende personeelsverblijven. Het grote en daardoor zeer kwetsbare schietgat, alsmede de brede en hoge ingangspartij (nodig om het stuk naar binnen te rijden) getuigen van een fundamenteel andere ontwerppraktijk dan die van het Centraal Inundatie en Technisch Bureau. De monolitische kazemat heeft een frontdekking van 120 cm. In het interieur zijn de moeten van de oorspronkelijke ingegoten houten bekisting bewaard gebleven. In de zijwanden twee munitienissen. De kazemat is gaaf bewaard gebleven. Aleen de zuidwestelijke hoek heeft bij de dekking in 1944 schade opgelopen. Vanwege de slechte draagkracht van de bodem is de kazemat gefundeerd op betonnen putringen, hetgeen aan de oostelijke zijde duidelijk waarneembaar is. Waardering De kanonkazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. Het object is het enige exemplaar van dit type dat is gerealiseerd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525630
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Peel Raamstelling: geschutskazemat in Deurne

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug e.a.
Deurne
Inleiding Ten zuidwesten van de kruising van de spoorlijn Eindhoven-Venlo en het Kanaal van Deurne/Helenavaart/Defensiekanaal staat, vrij i..

Peel Raamstelling: kazemat

Brug ongenummerd e.a.
Deurne
Inleiding Ten zuiden van de kruising van de spoorlijn Eindhoven-Venlo en het Kanaal van Deurne/Helenavaart/Defensiekanaal staat, langs het ..

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug ongenummerd e.a.
Deurne
Inleiding Ten noorden van de kruising van het Kanaal van Deurne met de Kanaalstraat staat, langs het Kanaal van Deurne, de S (3a) flankeren..

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug ongenummerd e.a.
Deurne
Inleiding Ten noorden van de kruising van het Kanaal van Deurne met de Lage Brugweg staat, langs het Kanaal van Deurne, de S (3a) flankeren..

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug ongenummerd e.a.
Deurne
Inleiding Ten zuiden van de Hervormde kerk van Helenavaart staat, in de pastorietuin, aan de Helenavaart, de S (3a) flankerend KAZEMAT met ..

Kaart & Routeplanner