Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Peel Raamstelling: kazemat in Deurne

Militair Object

Hoge Brug ongenummerd e.a.
5750AA Deurne
Noord Brabant

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Peel Raamstelling: kazemat

Inleiding Ten zuiden van de Hervormde kerk van Helenavaart staat, in de pastorietuin, aan de Helenavaart, de S (3a) flankerend KAZEMAT met piketnummer S206, daterende uit 1939-1940. De kazemat functioneerde als voorpost en diende de vijandelijke opmars naar de hoofdweerstandslinie te vertragen. Omschrijving De kazemat staat aan de westelijke zijde van en haaks op het kanaal. De kazemat kan flankerend vuur uitbrengen op de zuidelijk gelegen kruising van de Helenavaart en de oostelijke toegangsweg door de Mariapeel, de Sevenumseweg. De kazemat is gaaf bewaard gebleven en vertoont geen gevechtsschade. Opvallend is de resterende oorspronkelijke camouflagebeschildering, die met name aan de oostelijke zijde nog goed zichtbaar is. Met rode verf zijn op het beton voegen geschilderd, zodat, waarschijnlijk in combinatie met een verdwenen pannendak, gesuggereerd werd dat men te doen had met een simpele schuur. Blijkens het oorspronkelijke verkenningsrapport uit maart 1939 werd de plek van de kazemat mede gekozen vanwege de gemakkelijke maskering door de aanwezigheid van de bestaandebeuk. Waardering De S-kazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuur-historische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is van architectuur- en bouwhistorisch belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van belang is en is van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het geheel heeft een grote belevingswaarde en is als grootschalig militair complex en herinnering aan een belangrijke episode uit de nationale geschiedenis zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525628
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Peel Raamstelling: kazemat in Deurne

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug e.a.
Deurne
Inleiding Ten zuidwesten van de kruising van de spoorlijn Eindhoven-Venlo en het Kanaal van Deurne/Helenavaart/Defensiekanaal staat, vrij i..

Peel Raamstelling: kazemat

Brug ongenummerd e.a.
Deurne
Inleiding Ten zuiden van de kruising van de spoorlijn Eindhoven-Venlo en het Kanaal van Deurne/Helenavaart/Defensiekanaal staat, langs het ..

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug ongenummerd e.a.
Deurne
Inleiding Ten noorden van de kruising van het Kanaal van Deurne met de Kanaalstraat staat, langs het Kanaal van Deurne, de S (3a) flankeren..

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug ongenummerd e.a.
Deurne
Inleiding Ten noorden van de kruising van het Kanaal van Deurne met de Lage Brugweg staat, langs het Kanaal van Deurne, de S (3a) flankeren..

Peel Raamstelling: kazemat

Hoge Brug ongenummerd e.a.
Deurne
Inleiding In de Peel-Raamstelling te Deurne is een enkel restant van een KAZEMAT van het G-type bewaard gebleven. Het ontwerp van deze G-ka..

Kaart & Routeplanner