Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zusters Kostbaar Bloed: tuin met muur in Koningsbosch

Tuin Park Landgoed

Kerkstraat 119
6104AB Koningsbosch (gemeente Echt Susteren)
Limburg

Bouwjaar: 1874-1912


Beschrijving van Zusters Kostbaar Bloed: tuin met muur

Inleiding, TUIN achter en behorende tot het klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, bestaande uit enkele deeltuinen en een in de jaren zestig van de twintigste eeuw vernieuwde kloosterbegraafplaats. Opvallend is de grootte van de moestuin die samenhangt met de voedselvoorziening ten behoeve van de pensionaatsleerlingen. De tuin is in hoofdzaak aangelegd tussen 1874 en 1912 en wordt grotendeels door een bakstenen MUUR uit 1898-1899 omgeven. Omschrijving. De tuin beslaat een ongeveer rechthoekig perceel ten noorden van het kloostergebouw en het westelijke parkeerterrein. De tuin wordt aan weerzijden door een bakstenen muur omgeven, die ook langs de oostzijde van het klooster loopt. De tuin is in te delen in een zuidwestelijk gedeelte in een eenvoudige Landschapsstijl, dat aan de noordzijde uitloopt in een bosperceel met thans jonge aanplant van dennen. De deeltuin in Landschapsstijl kenmerkt zich door een parkachtige aanleg met slingerend padenstelsel, waarbinnen lobvormige perken met beplanting van onder meer loofbomen en lagere struiken en heesters. Aan een van de paden bevindt zich de Lourdesgrot. Aan de oostzijde van het park en het bosperceel strekt zich een ruim gazon uit, dat door een in de jaren zestig van de twintigste eeuw vernieuwde zusterbegraafplaats wordt gescheiden van de aan de noordzijde gelegen voormalige moestuin. De rechthoekige zusterbegraafplaats is omhaagd en heeft in de oostelijke afscheiding een toegang gemarkeerd door bakstenen pijlers uit de late negentiende of vroege twintigste eeuw. De ommuurde moestuin beslaat een royaal, rechthoekig terrein. De tuin is vrijwel volledig omgeven door een in baksteen uitgevoerde muur, met openingen aan de Prinsenbaan en aan de zijde van de kloostertuin. De moestuin bezit resten van beplanting zoals een boomgaard. De muur is op alle plaatsen ongeveer twee meter hoog en gemetseld in donkerrode handgevormde baksteen in kruisverband. De muur bestaat uit uitspringende pijlers die worden bekroond door getrapte piramidale afdekkingen. De muurdelen tussen deze pijlers zijn afgedekt met gemetselde ezelsruggen. Hier en daar helt de muur over. Waardering. De TUIN met MUUR van het zusterklooster van Koningsbosch vertegenwoordigt algemeen belang en is van cultuurhistorische waarde als functioneel onderdeel van het kloostercomplex en tevens als een bijzondere uitdrukking van een agrarische en tuinhistorische ontwikkeling. Een omvangrijke moestuin is een herkenbaar element bij grote kloostercomplexen. De tuin heeft ensemblewaarden als structurerend en beeldbepalend landschappelijk element op de rand van de bebouwde kom van Koningsbosch. De tuin bezit tuinhistorische waarde als goed herkenbaar voorbeeld van een kloostertuin uit het einde van de negentiende eeuw, waarin zich diverse voor de functie kenmerkende onderdelen bevinden zoals een moestuin en een wandeltuin. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525540
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zusters Kostbaar Bloed: tuin met muur in Koningsbosch

Lourdesgrot

Kerkstraat 119
Koningsbosch (Gemeente Echt Susteren)
Inleiding. LOURDESGROT in 1905 gebouwd in de kloostertuin van het klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. De grot is opgerich..

Zusters Kostbaar Bloed: klooster

Kerkstraat 119
Koningsbosch (Gemeente Echt Susteren)
Inleiding. Het KLOOSTER van de Liefdeszusters van het Kostbaar Bloed is in fasen gebouwd tussen 1874 en 1912. Het oudste gedeelte betreft e..

Bakstenen wegkapelletje op rechthoekige grondslag, met "tuile du Nord" pannen afgedekt naar binnengeknikt zadeldak

Molenweg 38A
Koningsbosch (Gemeente Echt Susteren)
Bakstenen wegkapelletje op rechthoekige grondslag, met "tuile du Nord" pannen afgedekt naar binnengeknikt zadeldak, 19e eeuw.

Bakstenen kapel. Houten torentje met klok

Koningsbosch Spaanshuisken
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Bakstenen KAPEL met 5/8 sluiting en muizetandfries, gedeeltelijk gepleisterd en geheel gewit met zwarte plint. Het dak van de apsis gedekt m..

Terrein waarin overblijfselen van bewoning

-
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Terrein waarin overblijfselen van bewoning. Datering: Romeinse Tijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A).

Kaart & Routeplanner

Route naar Zusters Kostbaar Bloed: tuin met muur in Koningsbosch

Foto's (2)