Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis met elementen uit de Art Nouveau en het Traditionalisme in Echt

Woonhuis

Bovenste straat 18
6101EK Echt (gemeente Echt Susteren)
Limburg

Bouwjaar: 1910
Architect: F. Dupont


Beschrijving van Woonhuis met elementen uit de Art Nouveau en het Traditionalisme

Inleiding. WOONHUIS met elementen uit de Art Nouveau en het Traditionalisme, gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect F. Dupont uit Roermond in opdracht van de ondernemer Victor Russel uit Echt. Het pand is gelegen in de westelijke straatwand van de Bovenste Straat, op geringe afstand van de belendende panden. De Bovenste Straat is de hoofdstraat door de kern van Echt die wordt gekenmerkt door een bebouwing met veel vroeg twintigste-eeuwse woon- en bedrijfspanden. Het huis vormt samen met het naastgelegen, omstreeks 1900 gebouwde postkantoor door kleurige gevelbehandeling en hoofdvorm een beeldbepalend ensemble. Omschrijving. Onderkelderd WOONHUIS gebouwd op een vrijwel rechthoekige plattegrond, die zich aan de achterzijde versmalt waardoor zich in de rechter zijgevel een smalle schuine zijde bevindt en de gootlijst hier in hoogte verspringt. Het pand telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een aan de voorzijde afgewolfd en overstekend zadeldak met de nokrichting haaks op de straat. De schilden zijn belegd met rode kruispannen en de nok van het wolfseind is bekroond met een zinken piron. De afwatering vindt plaats via geprofileerde en witgeschilderde bakgoten rustend op geprofileerde consoles op een langs de zijgevels uitgemetseld gootfries. Langs de voorgevel is het dak met een witgeschilderde, geprofileerde daklijst afgewerkt. Op het linker dakschild bevindt zich een eenvoudige schoorsteen. De gevels zijn opgetrokken in rode machinale baksteen in kruisverband, waarbij de voorgevel is voorzien van decoratief pleisterwerk en hardsteen. De gevels bevatten voornamelijk segmentboogvormig afgesloten vensteropeningen, waarin stolpramen onder bovenlichten met vierruits verticale roedeindeling. De vensters hebben kunststenen onderdorpels en segment- of rondbogen als afsluiting. De asymmetrisch ingedeelde smalle VOORGEVEL is afgesloten met een afgeknotte puntgevel en heeft een iets uitspringende plint afgesloten met een natuurstenen waterlijst. Hierboven wordt de gevel geleed door gepleisterde banden ter hoogte van onderdorpels en bovendorpels, met meegepleisterde aanzetstenen boven vensters en een geprofileerde en gekorniste cordonlijst op de verdiepingscheiding. De voordeur van het huis bevindt zich in de eerste bouwlaag in de linker as in een rondboogvormig open portiek. Naar de verhoogde stoep van het portiek leiden terrazzo treden. De wanden van het portiek zijn bekleed met witte tegels, voorzien van contrasterende randtegels met aan de bovenzijde decoratieve tegels met festoenen en lauwerkransen. De houten paneeldeur heeft een glazen middenpaneel voorzien van decoratief traliewerk. Rechts van de entree twee vensters zoals voornoemd met gepleisterde sluitstenen. Tussen de bovenlichten een witgepleisterd vlak waartegen een gestucte kraagsteen in de vorm van een Grieks masker die de aanzet vormt van een witgestucte console die een driezijdige erker draagt ter hoogte van de tweede bouwlaag. Deze gestucte en gewelfde console is voorzien van een opvallend netvormig-reliëf. De erker wordt met een geprofileerde waterlijst afgesloten en eindigt in een balkon met balustrade. In de voorzijde van de erker en in de linker as van de tweede bouwlaag bevindt zich een segmentboogvormig afgesloten venster, in de smalle zijden van de erker smalle segmentboog vensters. De borstweringen aan de benedenzijde van vensters zijn voorzien van witgeschilderde balustrades. De balustrades hebben een geprofileerde afdekplaat. De geveltop wordt omlijst door langs de schuine dakranden gepleisterde vlechtingen. De twee grote zolderramen hebben vierruits recht afgesloten bovenlichten onder gepleisterde rondboogtrommels waarin de bouwdatum is aangebracht: "Anno" (links)/"1910" (rechts). De boogtrommels worden met gestucte Florentijnse bogen omgeven. Onder het dakoverstek bevindt zich nog een oeil-de-boeuf opgenomen in een plastisch gestuct festoen dat doorloopt over de Florentijnse bogen van de zolderramen. De onregelmatig ingedeelde sobere RECHTER ZIJGEVEL heeft alleen op de eerste verdiepingscheiding een gepleisterde cordonlijst. In de linker helft van de gevel een licht uitgemetseld rookkanaal, rechts een aantal onregelmatig geplaatste oorspronkelijke vensters en deuren. Geheel rechts een portiek onder segmentboog met dubbele deur, erboven in elke bouwlaag een stolpvenster zoals beschreven. Direct links in de eerste bouwlaag een groot segmentboogvormig raam en erboven halverwege de tweede en derde bouwlaag twee ramen. Rechts hiervan verjongt zich de gevel en bevindt zich het smalle schuine geveldeel met in elke bouwlaag een klein rondboograam. Het terugliggende deel van de rechter zijgevel bevat in de eerste bouwlaag een groot segmentboogvormig raam met nieuwe indeling. Erboven in elke bouwlaag een segmentboogvormig raam. De smalle asymmetrisch opgezette sobere ACHTERGEVEL is gecementeerd en blind. De LINKER ZIJGEVEL is blind. De oorspronkelijke ruimtelijke opzet van het INTERIEUR is grotendeels bewaard gebleven en kenmerkt zich in de eerste bouwlaag door een tweebeukige opzet, met een smalle gang in de linker beuk en kamers-en-suite in de bredere rechter beuk. De gang loopt uit in een dwarsgeplaatste hal met trappenhuis achter de suites, waarachter zich een smallere achterbouw bevindt waarin onder andere de keuken is ondergebracht. Onder de bewaard gebleven interieuronderdelen bevinden zich een terrazzovloer met bloemmotieven in de hal, vrijwel alle oorspronkelijke houten binnendeuren en hun omlijstingen met gesneden geometrische Art Nouveau ornamentiek, stucplafonds in de hal en in de woonvertrekken op de begane grond, een eenvoudige zwartmarmeren schoorsteenmantel in de voorkamer, een vermoedelijk in de jaren twintig van de twintigste eeuw toegevoegde schoorsteenmantel in een achterkamer en een houten bordestrap met Neo-Renaissance spijlen, op de verdieping in de gang en in beide vertrekken aan de voorzijde eveneens stucplafonds. Waardering. Het WOONHUIS aan de Bovenste Straat in Echt vertegenwoordigt algemeen belang en is van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een rijk gedetailleerd woonhuis uit het eerste decennium van de twintigste eeuw met decoratieve elementen uit de Art Nouveau en het Traditionalisme. Het pand valt op vanwege hoogwaardige esthetische kwaliteiten zoals tot uiting komt onder andere in het decoratieve stucwerk in de voorgevel. Het interieur is goed bewaard gebleven en bevat nog vele oorspronkelijke elementen zoals stucplafonds in de woon- en slaapvertrekken, een trappartij en terrazzo vloer. Het pand is van stedenbouwkundige waarde als karakteristiek onderdeel van de bebouwing aan de Bovenste Straat uit de vroege twintigste eeuw. Het pand speelt hier vanwege met name in samenhang met het belendende pand nr. 20; 22 een beeldbepalende rol. Het pand is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uiting van een sociaal-economische ontwikkeling, als voormalige bedrijfswoning van een ondernemer dat een karakteristiek onderdeel is van een voornamelijk in de vroege twintigste eeuw tot ontwikkeling gekomen winkelstraat. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525530
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis met elementen uit de Art Nouveau en het Traditionalisme in Echt

Postkantoor met geïntegreerde dienstwoning

Bovenste straat 22
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Inleiding. POSTKANTOOR met geïntegreerde dienstwoning gebouwd in 1899 naar ontwerp van het bureau van de Rijksbouwmeester Landsgebouwen Tw..

Kweekschool Zrs. Ursulinen

Wijnstraat 7a
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Inleiding. Voormalige KWEEKSCHOOL gebouwd in 1930 in opdracht van de zusters Ursulinen te Echt. Het thans vrijstaande pand werd gebouwd als..

R.K. Karmelitessenklooster

Bovenste straat 48
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Inleiding. KARMELITESSENKLOOSTER gebouwd naar ontwerp van dr. P.J.H. Cuypers in de jaren 1879-1880 voor een communiteit Ongeschoeide Karmel..

Sint Landricuskerk

Plats 15
Echt (Gemeente Echt Susteren)
St Landricuskerk. Laatgotische bakstenen driebeukige hallenkerk met enkelvoudig koor, XV. Twee westelijke traveeën van het hallenschip en d..

Gemeentehuis met Openbare lagere school en onderwijzerswoning gebouwd in Neo-Renaissancestijl

Plats 1
Echt (Gemeente Echt Susteren)
Inleiding. GEMEENTEHUIS met Openbare lagere SCHOOL en ONDERWIJZERSWONING gebouwd in Neo-Renaissancestijl naar ontwerp van de architecten Jo..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis met elementen uit de Art Nouveau en het Traditionalisme in Echt