Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Den Bosch: historische tuin- en parkaanleg in Leuvenheim

Tuin Park Landgoed

Hammelerweg 10
6974BE Leuvenheim (gemeente Brummen)
Gelderland


Beschrijving van Huis Den Bosch: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2. Historische tuin- en parkaanleg (bij Hammelerweg 10; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 2). HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De landschappelijke inrichting van het terrein staat op de kadastrale minuut van 1819 ingetekend en is aan het begin van de 20ste eeuw verfraaid. De kern van de buitenplaats wordt gevormd door het hoofdgebouw dat tezamen met bijgebouwen en de voormalige moestuin is gesitueerd op een ruim, onregelmatig gevormd omwaterd terrein; de waterloop is aan de oostzijde tot een vijver vergraven. De waterlopen en vijvers worden gevoed door een gegraven toevoer vanuit het westen waarvan het waterpeil hoger ligt dan die van de belendende sloten. Vanaf de voorzijde van het huis loopt over een iets verdiept liggend gazon een doorzicht in oostwaartse richting over de vijvervormige waterpartij en een langwerpige weide met coulissenwerking; het doorzicht is bij de weg dicht geplant. In de weide staat één solitaire boom. Aan de noordzijde op de overgang van weide naar bos loopt de oorspronkelijke toegangslaan met een flauwe bocht naar het huis (aangegeven op de kadastrale minuut van 1819). De laan is bezijden de middenas van het huis gesitueerd. Aan weerszijden van de weide liggen parkbossen van loofhout, eik en beuk zonder duidelijk padenpatroon. Ten zuidoosten van het huis ligt een rechthoekig, deels ommuurd terrein: de voormalige moestuin. Met aan de noordzijde een oud restant van een gebogen rood bakstenen tuinmuur met steunberen. Aan de westzijde van het huis ligt een onregelmatig gevormde vijver die in de 19de eeuw voor de kweek van lelies werd gebruikt en om die reden 'lelievijver' wordt genoemd. Over de vijver lopen zichten over het omringende landschap aan de overzijde van de Hammelerweg met als point de vue de 19de-eeuwse jachtopzienerswoning (zie hiervoor onderdeel 6). Voor deze woning ligt een rechthoekige, door sloten omgeven, weide met afgeronde westzijde; in de weide een enkele solitaire boom (afgebeeld op kadastrale minuut 1819)). Ten zuiden van het genoemde weiland ligt een klein wandelbosje met reliëf en oorspronkelijk twee gebogen paden, waarvandaan zichten op het hoofdgebouw. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, behorend tot het historische buitenplaatscomplex Huis Den Bosch is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de landschappelijke aanleg met bossen, weides en vijvers; - vanwege de gave situering in het omringende landschap; - vanwege de visuele samenhang tussen de verschillende componenten en de ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525493
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huis Den Bosch: historische tuin- en parkaanleg in Leuvenheim

Huis Den Bosch: hoofdgebouw

Hammelerweg 10
Leuvenheim (Gemeente Brummen)
Omschrijving onderdeel 1. Hoofdgebouw (Hammelerweg 10; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 1). HOOFDGEBOUW (Huis Den Bosch). Het o..

Huis Den Bosch: koetshuis annex oranjerie

Hammelerweg 10
Leuvenheim (Gemeente Brummen)
Omschrijving onderdeel 3. Koetshuis annex oranjerie. (bij Hammelerweg 10; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 3). Nabij het hoofdg..

Huis Den Bosch: schuur

Hammelerweg 10
Leuvenheim (Gemeente Brummen)
Omschrijving onderdeel 7. Schuren (bij Hammerlerweg 10; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 7). Op rechthoekige grondslag opgetrok..

Huis Den Bosch: koetsierswoning met schuur

Hammelerweg 7
Leuvenheim (Gemeente Brummen)
Omschrijving onderdeel 4. Koetsierswoning met schuur. (Hammelerweg 7; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 4). Tegen de bestaande 1..

Huis Den Bosch: dienstwoning

Hammelerweg 9
Leuvenheim (Gemeente Brummen)
Omschrijving onderdeel 5. Dienstwoning (Hammelerweg 9; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 5). In oorsprong 19de-eeuws gebouw, wit..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)