Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazemat K 25 in Baarlo

Militair Object

Vossenberg bij 1
5990AA Baarlo (gemeente Peel en Maas)
Limburg

Bouwjaar: 1939-1940

(1 recensie)

Beschrijving van Kazemat K 25

Inleiding Aan de zuidoostelijke (front)zijde van Vossenberg ligt, als onderdeel van de gelijknamige accesverdediging, kazemat K25, ofwel de restanten ervan. Het is het enige restant van een G-kazemat in Limburg. Omschrijving De specifieke vorm van de G-kazemat, vierkant met afgeronde hoeken, is in het grondplan nog duidelijk zichtbaar. Naast het overgebleven grondplan liggen er in de directe nabijheid nog grote brokstukken. De gietstalen koepel is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers verwijderd, gelijk bijna alle andere G-kazematten in Nederland. Hierbij is de kazemat opgeblazen. Waardering De kazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuur-historische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het resterende object is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het resterende object is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging. Het resterende object heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuur-historisch van belang is. De kazemat heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. Deze verweving geeft het complex ook een grote belevingswaarde. Verder moet gewezen worden op de gaafheid van het gehele complex. Daarbij is de gehele stelling als grootschalig militair complex en herinnering aan een grootscheeps uitgevoerde verdedigingsmaatregel in relatie met de Tweede Wereldoorlog in Limburg zeldzaam. Ten slotte gelden de restanten van de kazemat K25 als belangwekkend "lieu de memoire" uit de Tweede Wereldoorlog. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525478
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen (1)

Kazemat K 25
2
Recensie door: ()
De bewering dat deze restanten de enige in Limburg zijn van een G-kazemat, klopt niet, Bij de Watermolen (Watermeule) te Hout-Blerick ligt ook nog vrij intact het betonnen omhulsel van een G-kazemat. Deze is vrij goed zichtbaar vanaf de weg.
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kazemat K 25 in Baarlo

Kazemat K 21

Vossenberg bij 1
Baarlo (Gemeente Peel en Maas)
Inleiding Aan de noordwestelijke (achter) zijde van de Vossenberg, in de bosrand, ligt de B-kazemat K21, als onderdeel van de gelijknamige ..

Kazemat K 22

Vossenberg bij 1
Baarlo (Gemeente Peel en Maas)
Inleiding In de bosrand aan de zuidzuidoostelijke (front)zijde van de Vossenberg ligt als onderdeel van de gelijknamige accesverdediging, d..

Kazemat K 23

Vossenberg bij 1
Baarlo (Gemeente Peel en Maas)
Inleiding Aan de noordoostelijke (achter) zijde van de Vossenberg, ligt als onderdeel van de gelijknamige accesverdediging, B-kazemat K23. ..

Kazemat K 24

Vossenberg bij 1
Baarlo (Gemeente Peel en Maas)
Inleiding In de bosrand aan de meest oostelijke zijde van de Vossenberg ligt als onderdeel van de gelijknamige accesverdediging, kazemat K2..

Kazemat K 20

Vossenberg bij 1
Baarlo (Gemeente Peel en Maas)
Inleiding Nabij het zuidpunt van de zandrug ligt kazemat K20, als onderdeel van de accesverdediging Vossenberg. De kazemat ligt aan de ran..

Kaart & Routeplanner