Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Charlois. Voormalige branderij aan het Noordvest in Schiedam

Nijverheid Industrie

Noordvestsingel 83
3119DC Schiedam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1874
Architect: Coen Kramers Thz (samenvoeging)


Beschrijving van Charlois. Voormalige branderij aan het Noordvest

Inleiding Voormalige BRANDERIJ "Charlois" gebouwd in 1874 in Eclectische stijl en identiek aan het buurpand Noordvestsingel 85. De branderij is gesitueerd aan de in 1350 gegraven Noordvest en maakt deel uit van een hele rij branderijen die in de jaren zeventig van de negentiende eeuw hier zijn gebouwd. De branderijen stonden in oorspronkelijke opzet (waarschijnlijk in verband met brandgevaar) aan beide zijden vrij. De branderij is typologisch representatief voor de huisvesting van deze specifieke productiefase binnen de Jeneverbedrijfstak in de tweede helft van de negentiende eeuw. Karakteristiek is de asymmetrische gevelindeling die het gevolg is van de opstelling op de begane grond van de (bredere) beslagbakken aan één zijde van de branderij en de ketelapparatuur aan de andere zijde. Op de eerste verdieping bevond zich, geheel rechts, de deur waardoor, via een ladder, de zakken grondstoffen naar binnen werden gedragen. NB: In 1936 is de branderij door middel van een tussenbouw samengevoegd met het buurpand Noordvestsingel 85 door architect Coen Kramers Thz. te Schiedam. Van deze verbouwing dateren beide vierkante vensters in de top van de voorgevels en de voorgevel van het tussenliggend bouwvolume. De karakteristieke detaillering van de ramen en/of deuren is verloren gegaan. In plaats van de inrijpoort en venster is in de voorgevel een houten pui met deur geplaatst. De deur op de verdieping is gewijzigd in een raam. In het interieur is ten behoeve van een bedrijfsruimte onder het zadeldak een verlaagd plafond aangebracht. Op de begane grond zijn de houten standvinken verdwenen en is waarschijnlijk de verdiepingsvloer verzwaard. De in oorsprong vrije ruimte tussen het pand en het linker- en rechterbuurpand is bebouwd met volumes van twee bouwlagen. Door de bebouwing aan weerszijden van de branderij zijn de zijgevels ingrijpend gewijzigd en de originele vensters dichtgemetseld. Omschrijving De branderij is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een hoge begane grond verdieping en een ruime verdieping onder een met pannen gedekt zadeldak dat met de nokrichting haaks op de straat staat. De voorgevel is opgetrokken in rode/grauwe baksteen en de achter- en zijgevels in gele IJsselsteen. De voorgevel is gevat tussen gemetselde pilasters met spaarvelden met een hardstenen bekroning. De pilasters worden visueel langs de daklijn van de tuitgevel doorgetrokken door een gemetseld fries met spaarveld. In de punt van het fries is een bakstenen Franse lelie aangebracht. De tuitgevel is afgedekt met een dubbele, verspringende kopse rollaag. Alle vensters in de branderij zijn licht getoogd en voorzien van anderhalfsteens strekse rollagen. De voorgevel bevat op de begane grond links en rechts een raam met hardstenen waterdorpels en duimstenen. De originele inrijpoort zat links van het midden en is, samen met het venster rechts van de poort, verdwenen. De hardstenen sluitsteen met daarin het bouwjaar (1874) gegraveerd is ten opzichte van de originele positie meer rechts teruggemetseld. Op de verdieping bevinden zich vijf vensters met hardstenen waterdorpels. Het uiterst rechtse venster was in oorsprong een deur waarvan de hardstenen duimstenen nog in de gevel zitten. Boven het middelste venster is een hardstenen naamplaat met de naam "Charlois" aangebracht. De achtergevel heeft behalve het rondlicht, omlijst door een dubbele kopse rollaag, in de top van de puntgevel geen oorspronkelijke vensters meer. Volgens de originele gevelindeling bevinden zich ter hoogte van de eerste verdieping nog vier vensteropeningen. Alle gevels hebben ter hoogte van de balklagen eenvoudige muurankers met rechte schieters. De inwendige structuur wordt bepaald door een samengestelde balklaag. De kapconstructie bestaat uit een reeks spanten in de vorm van hangwerken. Waardering Voormalige branderij 'Charlois' gebouwd in Eclectische stijl in 1874, als karakteristiek gebouwtype voor de laatste grote bloeiperiode (1850-1880) van de (kleinschalige) Schiedamse brandersbedrijvigheid van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde, alsmede vanwege de beeldbepalende - en ensemblewaarde in relatie met de overige branderijen uit dezelfde periode aan de Noordvestsingel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525418
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Noordvestsingel met branderijen

Aan de Schiedamse Noordvestsingel zijn een tiental karakteristieke Schiedamse branderijen bewaard gebleven met de status van rijksmonument. De geschiedenis van Schiedam is eeuwenlang bepaald door de aanwezigheid van moutwijnbranderijen en jeneverstokerijen, waarvan deze rij bewaarde panden een fraai voorbeeld is.

Ligging

De branderijen zijn gesitueerd aan de in 1350 gegraven Noordvest en maken deel uit van een hele rij branderijen die in de jaren zeventig van de 19e eeuw op deze locatie zijn gebouwd. De branderijen stonden in oorspronkelijke opzet, waarschijnlijk in verband met brandgevaar, aan de beide zijden vrij. Aan de overzijde van de voormalige branderijen aan het Noordvest staat Molen De Noord.

Kenmerken

Karakteristiek voor de branderijen is de asymmetrische gevelindeling die het gevolg is van de opstelling op de begane grond van de brede beslagbakken aan één zijde van de branderij en de ketelapparatuur aan de andere zijde. Op de eerste verdieping bevond zich oorspronkelijk aan de linkerkant een deur waardoor, via een ladder, de zakken grondstoffen naar binnen werden gedragen door de zakkendragers.

Zie ookMonumenten in de buurt van Charlois. Voormalige branderij aan het Noordvest in Schiedam

Nooitgedacht. Voormalige branderij aan het Noordvest

Noordvestsingel 89
Schiedam
Inleiding Voormalige BRANDERIJ "Nooitgedacht" gebouwd in 1874 in Eclectische stijl. De branderij is gesitueerd aan de in 1350 gegraven Noor..

De Hoop. Voormalige branderij aan het Noordvest

Noordvestsingel 87
Schiedam
Inleiding Voormalige BRANDERIJ "De Hoop" gebouwd circa 1874 in Eclectische stijl. De branderij is gesitueerd aan de in 1350 gegraven Noordv..

Voormalige branderij aan het Noordvest

Noordvestsingel 93
Schiedam
Inleiding Voormalige BRANDERIJ gebouwd in 1874 in Eclectische stijl. De branderij is gesitueerd aan de in 1350 gegraven Noordvest en maakt ..

Mathenesse. Voormalige branderij aan het Noordvest

Noordvestsingel 85
Schiedam
Inleiding Voormalige BRANDERIJ "Mathenesse" gebouwd in 1874 in Eclectische stijl en identiek aan het pand Noordvestsingel 83. De branderij ..

Voormalige branderij aan het Noordvest

Noordvestsingel 95
Schiedam
Inleiding Voormalige BRANDERIJ gebouwd in 1874 in Eclectische stijl. De branderij is gesitueerd aan de in 1350 gegraven Noordvest en maakt ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)