Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Elout van SoeterWoude-school in Delft

Gebouw

Spoorsingel 7
2613BD Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1908

(3 recensies)

Beschrijving van Elout van SoeterWoude-school

Inleiding In 1908 gebouwde MULO SCHOOL met den Bijbel 'Elout van Soeterwoude' met bovenwoning voor de directeur. De school is gebouwd in een aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl, naar een ontwerp van de Haagse architect Th. Anema. De school is niet meer als zodanig in gebruik. Het is inwendig grotendeels verbouwd en heeft tegenwoordig een woon- en kantoorbestemming. Omschrijving Het voormalige schoolgebouw is opgetrokken in schone baksteen met details en accenten van gepleisterde baksteen en heeft een verdieping onder een met leien in maasdekking gedekt, deels afgeknot schilddak. De vrijwel symmetrische gevel heeft een hardstenen plint en is voorzien van rechtgesloten vensters met roedenverdeling in de in kruiskozijnen staande ramen. De begane grond bevat in het midden de voormalige toegang tot de school en wordt vertikaal geleed door uitgemetselde pilasters met geprofileerd basement en eenvoudig kapiteel. De rechtgesloten paneeldeuren zijn voorzien van decoratieve raamijzers en staan onder een rondboog-bovenlicht met tussenstijlen en een roedenverdeling. De boven een hardstenen drempel staande deur heeft een door wit geschilderde hoekblokken geaccentueerde omlijsting met een geprofileerde boogrug en een jongenskopje in reliëf in de sluitsteen. In de zwikken staan reliëfs met renaissance motieven. Het gepleisterde veld boven de entree bevatte oorspronkelijk de naam van de school. Een gevelplaat hierboven vermeld het bouwjaar van de school. De twee vensters rechts van de schoolentree zij identiek aan het venster er links van. De vensters op de begane grond staan, evenals de links in de gevel staande deur, onder een strek met gepleisterde accenten en boven een hardstenen onderdorpel. De linker deur is een naar de bovenmeesterswoning voerende paneeldeur met decoratief raamijzer onder een rondboogbovenlicht met roedenverdeling. De sluitsteen van de rondboog is verbonden met een cartouche. Tussen de beide bouwlagen ligt een dunne geprofileerde cordonlijst, waarboven een borstwering met door gepleisterde platen verlevendigde velden, die worden geflankeerd door kraagstukken met renaissance motieven. De bovenranden van de kraagstukken liggen tussen de onderdorpels van de verdiepingsvensters, die identiek zijn aan die op de begane grond, maar staan onder korfboogvromige ontlasingsbogen met gepleisterde renaissance motieven in de boogtrommels en sluitstenen die tevens fungeren als consoles voor de verder op gesneden klossen rustende, geprofileerde gootlijst. Tuseen de korfbogen zijn smeedijzeren sierankers aangebracht. Uit het midden van het voorste dakschild steekt een gemetselde, voor een met leien gedekte steekkap staande dakkapel met een tweedelig venster met roedenverdeling. Dit venster staat onder een boog als die op de tweede verdieping. De dakkapel is verder voorzien van twee paar wit geschilderde klauwstukken met voluten, sierankers, een geprofileerde kroonlijst en een bekroning in de vorm van door bollen geflankeerde voluten. Aan weerszijden van de grote dakkapel staat een kleinere houten dakkapel met zinken wangen, een met leien gedekt schilddakje met piron en openslaande ramen met roedenverdeling. Inwendig is het pand verbouwd en zijn slechts enkele onderdelen van het oorspronkelijke interieur bewaard zijn gebleven. Van de school is op de begane grond het ingangsportaal nog voorzien van een tegellambrizering boven een hardstenen plint. De ruimte waar zich de klaslokalen bevonden bevat vier oorspronkelijke plafondbalken, waarvan drie door middel van sleutelstukken, muurstijlen en bewerkte schoren met lisenen zijn verbonden. Een kamer die oorspronkelijk waarschijnlijk diende als lerarenkamer bevat nog een zwartmarmeren schouwmantel. De trap naar de verdieping bestaat uit twee steektrappen met een tussenbordes. De trap heeft een houten trappaal met bol die is verbonden met een op gedraaide balusters liggende handlijst. De aan de muur bevestigde handlijst staat boven een houten strokenlambrizering, die ter hoogte van het tussenbordes vertikaal wordt onderbroken door muurstijlen met gecanneleerde koppen. Het trappenhuis is voorzien van aan de onderzijde klimmende traplichten met roedenverdeling. De verdieping en de voormalige bovenmeesterswoning bevatten vrijwel geen authentieke onderdelen meer. Waardering Het schoolgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. De voormalige school heeft cultuurhistorische vanwege de oorspronkelijke functie en als een bijzonder voorbeeld van een typologische ontwikkeling. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde vanwege het bijzondere ontwerp, de rijke detaillering en het materiaalgebruik. Het gebouw heeft stedenbouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van de laat-negentiende en vroeg-twintigste eeuwse bebouwing aan de Spoorsingel en als bijzonder en beeldbepalen onderdeel van een gesloten gevelwand. Het schoolgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur en belangrijke delen van het interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525340
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (3)

Elout van SoeterWoude-school
3
Recensie door: ()
het is geen muloschool maar een lagere school
Elout van SoeterWoude-school
3
Recensie door: ()
De foto ernaast is van het station Delft, niet van de Elout.
Elout van SoeterWoude-school
3
Recensie door: ()
De foto is van het station van Delft, niet van de Elout.
Toevoegen

Monumenten in de buurt van Elout van SoeterWoude-school in Delft

Waterslootsebrug

Westvest 1
Delft
Over het Binnenwatersloot bij de Westvest. Gemetselde stenen boogbrug, waarvan het oostelijk gedeelte (1677) oud; het westelijke deel verbre..

Pand met hoog schilddak, dat achter aansluit tegen een puntgevel. Gepleisterde voorgevel onder rechte lijs

Binnenwatersloot 3
Delft
Pand (XV ?) met hoog schilddak, dat achter aansluit tegen een puntgevel. Gepleisterde voorgevel onder rechte lijst.

Pandje van parterre en verdieping met hoog schilddak. Lijstgevel met in de verdieping zesruitsschuiframen

Binnenwatersloot 5
Delft
Pandje (XVII?) van parterre en verdieping met hoog schilddak. Lijstgevel met in de verdieping zesruitsschuiframen.

Woonhui smet zijvleugel. Deze zijvleugel zonder eigen ingang is toegankelijk via het woonhuis

Spoorsingel 24
Delft
Inleiding Omstreeks 1875 gebouwd WOONHUIS met ZIJVLEUGEL. Deze zijvleugel zonder eigen ingang is toegankelijk via het woonhuis. Het pand he..

Pand met dwars schilddak en eenvoudige, gepleisterde lijstgevel met decoratie derde kwart 19e eeuw

Binnenwatersloot 7
Delft
Pand (XVIII?) met dwars schilddak en eenvoudige, gepleisterde lijstgevel met decoratie XIXc.

Kaart & Routeplanner


Foto's (6)