Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groot winkel-woonhuis verwant aan de Art Nouveau in Delft

Woonhuis

Cameretten 1
2611HL Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1899
Architect: G. Versteeg


Beschrijving van Groot winkel-woonhuis verwant aan de Art Nouveau

Inleiding Groot WINKEL-WOONHUIS uit 1899 naar vroeg ontwerp van architect G. Versteeg in stijl verwant aan de Art Nouveau. De sectieltegeltableaus met gemeentewapens van gemeenten uit het Westland en florale motieven zijn vervaardigd door de Delfste fabriek 'De Porceleyne Fles'. Het pand staat beeldbepalend in het beschermd stadsgezicht op de hoek Camaretten-Wijnhaven, tegenover de Hippolytusbuurt en nabij de Markt. Omschrijving Onderkelderd winkel-woonhuis op samengestelde plattegrond, bestaande uit een rechthoek met op de zuidoostelijke hoek een rechthoekige inspringing. Het pand van drie bouwlagen met kaplaag is opgetrokken in baksteen (kruisverband, knipvoeg). De samengestelde kap met afgeplat schilddak en dwarskappen is gedekt met rode tuiles du Nord. De houten gootlijst steunt op geprofileerde klossen. Rond de gemetselde koekoeken aan de Wijnhaven (westgevel) bevindt zich een gietijzeren hekwerk op hardstenen plintstenen. De gevels kenmerken zich door het gevarieerde materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering zoals een hardstenen plint, waterlijst, rijke smeedijzeren gevelankers, rechtgesloten vensters met geprofileerde hardstenen lateien, die in horizontale richting over de gehele breedte van de gevel doorlopen en in verticale richting tot de hoogte van tussendorpel doorlopen, hardstenen onder- en lekdorpels, houten schuiframen met gekleurd glas-in-lood bovenlicht en gesneden stijlen, siermetselwerk in de boogvelden, een winkelpui van ijzer en graniet, een houten entreedeur naar woongedeelte met smeedijzeren geheng en rooster, sectieltegeltableaus, keramische pirons. De noordgevel aan de Cameretten bestaat uit een vier vensterassen breed linker deel en een deel met een topgevel. Links bevindt zich op de eerste bouwlaag over de gehele breedte van de vier vensterassen een winkelpui. In de plint kelderlichten met sierlijke smeedijzeren roosters. Vier granieten pilasters met siersmeedwerk met daarboven een stalen puibalk, verrijkt met smeedwerk in florale motieven ter hoogte van de pilasters. Uiterst links de entree naar de woning met deur met ruiten en bovenlicht. De houten etalageramen hebben bovenlichten met gebogen roeden en gekleurd glas-in-lood. Op de verdieping vier rechtgesloten vensters met natuurstenen, verbonden lateien, die langs de dagkanten doorlopen tot de kalven van de ramen. In de tweedelige bovenlichten van de schuiframen gekleurd glas-in-lood. Op de tweede verdieping vier rechtgesloten vensters onder latei met T-schuiframen en driedelig bovenlicht met gekleurd glas. In het dakvlak twee houten dakkappellen onder schildkapjes met twee vensters met schuiframen en zesruits bovenlicht. Het rechter geveldeel is afgesloten door een boven de dakvoet opgetrokken tuitvormige topgevel, die bovenaan recht met een balustrade wordt beƫindigd. De gevel bevat uit twee vensters met gemeenschappelijke latei en schuiframen met glas-in-lood. Op de verdiepingen telkens drie vensters onder gemeenschappelijke latei en met smalle gemetselde muurdammen. In het midden een schuifraam met tweedelig bovenlicht en aan weerszijden smalle vensters met schuiframen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer telkens een fries met sectieltegeltableaus. Geheel in de top een natuurstenen meervoudig kozijn met een kruisvenster met natuurstenen tussendorpel en negenruits bovenlichten en aan weerszijden daarvan kleine rechtgesloten vensters. Boven de vensterpartij een boog met in het boogveld sectieltegeltableaus. De westgevel aan de Wijnhaven kenmerkt zich eveneens door een tweedeling. De plint in schoonmetselwerk, die afgesloten wordt door een hardstenen waterlijst bevat twee koekoeken met drie keldervensters met geprofileerde latei. In eerste bouwlaag twee smalle, staande, rechtgesloten vensters. Daarboven een blindnis met hardstenen waterlijst en bovenin op de tweede verdieping een driedelig venster met rijk geprofileerde latei en smalle gemetselde tussenstijlen, die beƫindigd worden door hardstenen sluitstenen. Het rechter geveldeel ter breedte van twee vensterassen bevat op de begane grond een venster en rechts daarvan een entree (vervanging van venster). Op de verdiepingen telkens twee T-schuiframen met driedelig bovenlicht. In de tuitgevel een hijsopening met rijk gesneden, houten, dubbele hijsdeur (glasdeur met driedelig bovenlicht) met aan weerszijden een klein venster. Daarboven een hijsbalk onder een met pannen gedekt afdakje. In het boogveld sectieltegeltableaus. Het interieur heeft op de verdiepingen de oorspronkelijke indeling en detaillering grotendeels behouden. Van belang zijn onder meer: tochtdeur met gekleurd glas-in-lood, stucplafonds, marmeren schouwen, gekleurd glas-in-lood bovenlichten, houten keukenschouw, vaste keukenkast, scheluwe houten trap met houten balustrade met gesneden delen, paneeldeuren, kraalschroten (dakbeschot), kelder met troggewelven en ijzeren liggers. Waardering Het winkelwoonhuis aan de Camaretten 1;1b van architect Versteeg uit 1899 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde - als uitdrukking van een functie; - als voorbeeld van een aan de Art Nouveau verwante bouwstijl, vanwege de plaats die het inneemt als vroeg werk in het oeuvre van de architect Versteeg en vanwege de karakteristieke gevels, materiaalgebruik, detaillering en interieur en de hoge mate van gaafheid daarvan. Het heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging op de hoek Camaretten-Wijnhaven nabij het centrale marktplein in het beschermde stadsgezicht van Delft. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525316
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Groot winkel-woonhuis verwant aan de Art Nouveau in Delft

Kaakbrug

Markt 1
Delft
Over de Voldersgracht bij de Markt. Gemetselde boogbrug (XVIII) een geheel met de oostelijke van deze gelegen Warmoesbrug. IJzeren balusterl..

Warmoesbrug

Nieuwstraat 1
Delft
Over het water van de Hippolytusbuurt bij de Nieuwstraat. Gemetselde stenen boogbrug met balusterleuningen (XVIII?).

Pand van parterre en twee verdiepingen onder schilddak

Markt 3
Delft
Pand (XVII?) van parterre en twee verdiepingen onder schilddak. De voorzijde en het rechterdeel zijn uit 1889; de linker achterzijde heeft e..

Vismarkt. Tegen de westelijke gevel van de Vleeshal op de hoek van de Hippolytusbuurt gebouwde hal met kolommen, die een houten kap dragen

Cameretten 2
Delft
Vismarkt. Tegen de westelijke gevel van de Vleeshal op de hoek van de Hippolytusbuurt gebouwde hal (XVIII?) met kolommen, die een houten kap..

De Kaerskorf

Markt 2
Delft
Gepleisterd hoekpand ter breedte van twee vensterassen, parterre met twee verdiepingen, zadeldak tussen puntgevels, (in oorsprong XVI). Tege..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)