Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Marlothoeve in Delft

Boerderij

Buitenwatersloot 323
2614GS Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1868


Beschrijving van Marlothoeve

Inleiding De BOERDERIJ van het dwarsdeeltype 'Marlothoeve' is in 1868 gebouwd aan de Buitenwatersloot, in wat toen nog een landelijk gebied was aan de rand van de stad Delft. Aan de overzijde van de Buitenwatersloot is het rijksmonument de voormalige Kogelgieterij gelegen. De boerderij is niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf. In de jaren zestig van de twintigste eeuw is de boerderij ten behoeve van een functiewijziging intern verbouwd, en tegelijkertijd enigszins reconstruerend gerestaureerd door het aannemersbedrijf Huurman, dat in 1963 naar deze locatie verhuisde. Op het terrein bevinden zich meerdere loodsen behorend bij het aannemersbedrijf. Deze loodsen zijn van ondergeschikt belang voor de bescherming. Het bijbehorende TOEGANGSHEK is authentiek en vermeldt de naam van de boerderij. De bouwstijl is te omschrijven als een Ambachtelijk-traditionele, streek-eigen bouwtrant. Omschrijving De door een sloot met ondiepe tuin van de straat gescheiden boerderij wordt gekenmerkt door uit gele IJsselsteen opgetrokken gevels met rechtgesloten schuifvensters, een engelenraam en houten decoratieve windveren met makelaar. De boerderij is opgebouwd uit drie volumes: een rechthoekig volume met zadeldak haaks op de Buitenwatersloot, een aan de westzijde aansluitend en iets teruggelegen rechthoekig volume met zadeldak evenwijdig aan de Buitenwatersloot en een volume, dat is gesitueerd achter het tweede volume, met een zadeldak haaks op de Buitenwatersloot. De zadeldaken zijn gedekt met verbeterde gesmoorde en rode Hollandse pannen. De overstekken zijn voorzien van houten gedecoreerde windveren met makelaar. Ojiefvormige houten lijsten zijn onder de dakschilden geplaatst. Alle volumes zijn opgetrokken uit gele bakstenen van IJsselformaat, gemetseld in kruisverband, met een fijne voeg. Boven het keldervenster en het engelenraam, met halfronde boog, zijn uit rode bakstenen bestaande stekken aangebracht. De overige vensters in de twee woonvolumes aan de buitenwatersloot zijn vierruits empire schuiframen, voorzien van tweeruits bovenlichten. In de lage gevels van het stalgedeelte bevinden zich achtruits ramen met halfcirkelvormige vierruits bovenlichten. De asymmetrische voorgevel (noordwestzijde) is opgebouwd uit de topgevel met rechts de teruggelegen langsgevel. De boven een kelder gesitueerde begane grond in de topgevel is iets hoger dan de begane grond van de langsgevel. In de topgevel zijn boven een keldervenster twee schuifvensters aangebracht. In de top van de gevel bevinden zich twee kleine rondboogvensters. De overgang van top- naar langsgevel wordt gemarkeerd door een vijfzijdige erker. In de plint van de erker bevindt zich de stichtingssteen van de hoeve. Ter rechter zijde van de erker is de toegangsdeur aangebracht. Deze houten paneeldeur heeft een met roosterwerk gedecoreerd venster, voorzien van een glas-in-lood bovenlicht. In het overige deel van de langsgevel zijn op regelmatige afstand van elkaar schuifvensters aangebracht. De rechthoekige asymmetrische linker zijgevel is onderverdeeld in drie traveeën, elk met een keldervenster en een schuifvenster daarboven. De asymmetrische rechter zijgevel bestaat uit een topgevel, met rechts de langsgevel van het stalgedeelte. De topgevel is symmetrisch van vorm, bestaande uit vier vensters in de eerste bouwlaag en één venster in de top. In het middel van de langsgevel is een grote schuurdeur aangebracht. Aan weerszijden van de deur bevinden zich kleinere vensters van verschillend formaat. Van de niet onderzochte achtergevel en het interieur is slechts bekend, dat delen zijn aangepast aan de woon- en kantoorfunctie, behorend tot het aannemersbedrijf. De toegangspoort bestaat uit twee houten vierkante pijlers, met daartussen een dubbel openslaand houten hekwerk. Op de pijlers staat de naam van de boerderij vermeld. Ter rechter zijde van de rechter pijler bevindt zich een voluutvormig smeedijzeren hekdeel. Waardering De dwarsdeelboerderij 'Marlothoeve', met bijbehorend toegangshek, is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. De boerderij is van cultuurhistorische waarde als een bijzondere voorbeeld van een specifiek type, namelijk een dwarsdeelboerderij met bijzondere kenmerken. De boerderij is van architectuurhistorische waarde als een bijzonder voorbeeld van de streekeigen bouwstijl met een karakteristieke hoofdvorm en detaillering. De boerderij is tevens van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging en de visuele relatie met de voormalige Kogelgieterij. De boerderij is tevens van belang vanwege de grote mate van gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525315
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Marlothoeve in Delft

Oude kogelgieterij

Buitenwatersloot 270
Delft
Oude kogelgieterij. Rechthoekig gebouw met verdieping en schilddak. Gepleisterde gevels, karakter XIXc met kroonlijst op gesneden voluutcons..

Stationsgebouw

van Leeuwenhoeksingel 41
Delft
Inleiding STATIONSGEBOUW van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij, gebouwd in 1884-1885 door de Haagse aannemer M.A.J. Taverne, naar ..

Elout van SoeterWoude-school

Spoorsingel 7
Delft
Inleiding In 1908 gebouwde MULO SCHOOL met den Bijbel 'Elout van Soeterwoude' met bovenwoning voor de directeur. De school is gebouwd in ee..

Woonhui smet zijvleugel. Deze zijvleugel zonder eigen ingang is toegankelijk via het woonhuis

Spoorsingel 24
Delft
Inleiding Omstreeks 1875 gebouwd WOONHUIS met ZIJVLEUGEL. Deze zijvleugel zonder eigen ingang is toegankelijk via het woonhuis. Het pand he..

Vrije Akademie, Voormalig onderwijsgebouw Polytechnische School

Westvest 9
Delft
Monumentaal pand uit het derde kwart van de 19e eeuw. Gepleisterde middenrisaliet met attiek boven de kroonlijst, bekroond door een fronton...

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)