Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herenhuis, verwant aan Art Nouveau en het Berlagianisme in Delft

Woonhuis

Koornmarkt 37
2611EB Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1902


Beschrijving van Herenhuis, verwant aan Art Nouveau en het Berlagianisme

Inleiding In 1902 gebouwd WOONHUIS van het type herenhuis. Het in een aan de Art Nouveau en het Berlagianisme verwante stijl gebouwde huis bestaat uit een beneden- en een bovenwoning, waarin diverse interieuronderdelen van met name de bovenwoning typisch negentiende-eeuwse stijlkenmerken bezitten. Het is dus mogelijk dat de gevel het resultaat is van een verbouwing van een negentiende eeuws pand met een waarschijnlijk nog oudere kern. De decoraties en details in de benedenwoning zijn grotendeels vormgegeven in de stijl van de vroeg twintigste-eeuwse Art Nouveau. Details en decoraties in de bovenwoningen zijn voornamelijk negentiende eeuws. Het met de voorgevel op de gracht gerichte pand maakt deel uit van een gesloten gevelwand in het beschermde stadsgezicht van Delft. Omschrijving Vanuit een rechthoekige plattegrond, in baksteen opgetrokken woonhuis met twee verdiepingen onder een mansardedak en een dwars zadeldak, die beide zijn gedekt met Hollandse pannen. Het huis heeft een vrij sobere, asymmetrische voorgevel met een gepleisterde plint en natuurstenen accenten in de bovenhoeken van de rechtgesloten gevelopeningen en een hoger opgaande rechter deel met tuitgevel, waarin zich de entreepartij bevindt. De pui bevat twee identieke vensters en twee identieke deuren rechts ervan. De vensters zijn voorzien van schuiframen met kleurrijk glas-in-lood in de driedelige bovenramen. Deze staan onder segmentboogvormige ontlastingsbogen met Franse lelies op de tegels in de boogtrommels, die ook boven de deuren zijn te vinden. De deuren zijn paneeldeuren met een raamdeur achter een decoratief raamijzer met typische Art Nouveau vormgeving. De deuren staan onder een geprofileerd kalf en een uit drie boogramen samengesteld bovenlicht. De twee linker vensters van zowel de eerste als de tweede verdieping zijn eveneens voorzien van schuiframen ramen met glas-in-lood in de bovenlichten, maar staan onder strekken. De lichten boven de entreepartij zijn een driedelig venster, samengesteld uit een breder middenvenster en een smal venster aan weerszijden, die onder een gezamenlijke latei staan. De bovenramen zijn voorzien van glas-in-lood. De vensterpartij op de tweede verdieping is eveneens driedelig met glas-in-lood in de bovenramen, maar hier zijn de smalle, onder lateien staande lichten minder hoog dan het middenvenster, dat onder strek staat. De horizontale gevelbeëindiging van de linker gevelpartij is een geprofileerde lijst, die rust op gecanneleerde klossen. De tuitgevel van het hoger opgaande rechter geveldeel heeft een korter rechter dakschild en derhalve een hoger staande rechter schouder, alsmede een top met een onder strek staand, vijfruits venster. De tuit is uitgemetseld en wordt bekroond door een hardstenen obelisk. De weinig monumentale achtergevel is sterk gewijzigd en heeft een brede houten erker op de eerste verdieping. Het inwendige van de benedenwoning (nr. 37) is voor een belangrijk deel in de oorspronkelijke staat gebleven, hoewel de kamers-en-suite met tussenalkoof tegenwoordig door scheiwanden in tweeën zijn gedeeld. De binnenkant van de voordeur is gehout. Het ingangsportaal bevat een marmeren vloer, schilderingen met florale Art Nouveau motieven op wanden en op het stucplafond, dat tevens is voorzien van Neo-Renaissance stucdecoraties. De twee gehoute portaaldeuren staan in eveneens gehoute, geprofileerde kozijnen en bevatten boogramen met geëtste bloemmotieven, waarboven driedelige ramen met glas-in-lood. De bovenlichten zijn eveneens ingevuld met geëtste ramen. De rechter portaalwand is gewelfd en de rechter deur voert naar een garderobekast. De linker portaaldeur staat in het verlengde van de gang. De gang, met marmeren vloer en oorspronkelijke paneeldeuren links en rechts, heeft wandschilderingen met gestileerde florale motieven in de karakteristieke Art Nouveau zweepslagstijl. Het plafond is eveneens versierd met geschilderde decoraties en geprofileerde stuclijsten. Het toilet is voorzien van de oorspronkelijke wandbetegeling en een met marmer bedekt vloertje. De deur aan het eind van de gang voert naar een kleine tuin en is voorzien van kleurrijk glas-in-lood in zowel het deurraam als in het driedelige bovenlicht. De diverse deurposten staan op marmeren neuten. De voorkamer bevat een stucplafond met polychrome stucreliëfs en profiellijsten, paneelblinden in de raamkasten, vensterbanken en glas-in-lood in de bovenramen. Het centrale stucreliëf is samengesteld uit Renaissance motieven. De stucversieringen in de achterkamer zijn vergelijkbaar en hebben nog de oorspronkelijke polychrome beschilderingen. De vernieuwde tuindeuren staan onder bovenlichten met het oorspronkelijke glas-in-lood. De bovenwoning (nr. 39) heeft een klein ingangsportaal. De trappen zijn scheluwetrappen met benedenkwart, trappalen en geprofileerde handlijsten. De handlijsten op de balustrades liggen op gedraaide houten spijlen met wrong. De andere liggen boven een lambrizering. De ruimtes op de eerste verdieping bevinden zich achter de oorspronkelijke paneeldeuren. De oorspronkelijke kamer en suite is verdeeld in een voor- en een achterkamer door middel van een tussenwand. De achterkamer bevat uit het atelier Gerbrand Glas afkomstig, gebrandschilderd glas-in-lood in de bovenramen van de glaswand tussen de kamer en de erker. Het versierde stucplafond is vergelijkbaar met die op de begane grond, maar is niet beschilderd. De kleine voorkamer heeft stucversieringen met onder meer leeuwenkoppen. De gang op de tweede verdieping is voorzien van toogjes. Er zijn eveneens stucdecoraties in beide voorkamers, waarvan één ook nog een schouw met marmeren schoorsteenmantel bevat. Het toilet is betegeld met witjes. De keuken heeft een plafond meteen geprofileerde stuclijst en een raam met glas-in-lood. De kapspanten zijn eenvoudige, voor mansardedaken gangbare Hollandse spanten. Waardering Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. Het huis heeft cultuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van woonhuisarchitectuur met een representatief karakter voor de gegoede burgerij. Het huis heeft architectuurhistorische waarde als een bijzonder voorbeeld van een in hoofdzaak vroeg twintigste-eeuwse bouwstijl en vanwege de detaillering. Het huis heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde een bijzonder, beeldbepalend onderdeel van een gesloten gevelwand aan een gracht in het beschermde stadsgezicht van Delft. Het huis is tevens van belang vanwege de grote mate van herkenbaarheid en gaafheid van het exterieur en belangrijke delen van het interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525305
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herenhuis, verwant aan Art Nouveau en het Berlagianisme in Delft

Pand onder dwars schilddak, waarin dakvenster

Koornmarkt 41
Delft
Pand onder dwars schilddak, waarin dakvenster met Lod. XIV-vleugelstukken. Gave lijstgevel (XVIIIb) met hardstenen plint, waarin rozetten, g..

Pand met dwars zadeldak en gewitte lijstgevel waarin geprofileerde vensteromlijstingen

Koornmarkt 31
Delft
Pand met dwars zadeldak en gewitte lijstgevel (XVIII), waarin geprofileerde vensteromlijstingen. Stoep met palen.

Pand met dwars zadeldak tussen puntgevels

Koornmarkt 27
Delft
Pand met dwars zadeldak tussen puntgevels. Eenvoudige lijstgevel (XVIIIb), waarvan de lijst gesneden palmetconsoles in stijl Lod. XIV heeft.

Pand onder schilddak met lage bovenverdieping

Koornmarkt 25
Delft
Pand onder schilddak met lage bovenverdieping. Eenvoudige lijstgevel (XIXb)

Pand onder dwars schilddak en met eenvoudige lijstgevel

Koornmarkt 45
Delft
Pand onder dwars schilddak en met eenvoudige lijstgevel (XVIIIb). Gesneden deuren, Lod. XIV, en deuromlijsting met consoles. Gesneden kalf. ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)