Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pakhuis in Delft

Gebouw

Kromstraat 33
2611EP Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1876


Beschrijving van Pakhuis

Inleiding PAKHUIS, gebouwd 1876 in opdracht van de voormalige Tabaks-, Koffie- en Theehandel Fa. Schilte. Het pakhuis hoorde oorspronkelijk bij het pand Brabantse Turfmarkt 95-97 (rijksmonumentnr. 11735). Het pand is inwendig verbouwd en geschikt gemaakt voor de huidige functies van café (begane grond) en woningen. Het exterieur is zowel aan de voor- als aan de achterzijde vrijwel intact gebleven. Het voormalige pakhuis maakt deel van een gesloten gevelwand in het beschermde stadsgezicht van Delft. Omschrijving Het vanuit een rechthoekige plattegrond boven een gepleisterde plint in schone baksteen opgetrokken pakhuis telt vijf bouwlagen. De gevel heeft een symmetrische indeling en is van het type lijstgevel. Het pakhuis heeft per bouwlaag drie gevelopeningen, waarvan de centraal in de gevel staande openslaande deuren rechtgesloten zijn en de vensters aan weerszijden licht getoogd. De vensters staan tussen strekken en houten onderdorpels en zijn alle voorzien van ramen met een roedenverdeling en zijn in alle bouwlagen identiek. Alleen de strekken en de gemetselde onderdorpels van de vensters in de bovenste verdieping wijken af. Deze bouwlaag wordt tevens verlevendigd door smeedijzeren sierankers. De openslaande deuren op de begane grond staan onder een meerruits-bovenlicht. De openslaande deuren op de verdiepingen zijn deuren met een onderpaneel en roedenverdeling in de deurramen. Alle deuren staan onder geprofileerde houten lateien en zijn voorzien van houten onderdorpels. De gevel wordt beëindigd door een houten entablement met uitkragende geprofileerde kroonlijst die door middel van gesneden klampen met het fries is verbonden. Het fries en de getoogde gevelopening van de bovenste deuren wordt doorsneden door een smalle windkast. Deze is voorzien van een frontonbekroning en rust op gesneden schoren die zijn bevestigd aan de bovendorpel van de bovenste deuren. De blinde zijgevels zijn voorzien van schieters ter hoogte van de vloeren en worden beëindigd door een houten lijst. Rechts in de gevel bevindt zich een hardstenen stichtingssteen met de initialen A.J.M.S. en de datum 15-4 1876. De achtergevel is eveneens in vrijwel oorspronkelijke staat bewaard gebleven en heeft een met de voorgevel vergelijkbare gevelindeling. In het inwendige zijn de balkenplafonds (-vloeren) bewaard gebleven De afgetimmerde woonverdiepingen hebben echter een nieuwe indeling gekregen. Waardering Het voormalige pakhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde. Het pakhuis is van cultuurhistorisch belang als een bijzondere herinnering aan een tak van bedrijvigheid die geheel uit de oude binnenstad is verdwenen. Het pakhuis heeft ensemble- en stedenbouwkundige waarde als een beeldbepalend onderdeel van een gesloten gevelwand in het beschermde stadsgezicht van Delft. Het pakhuis heeft architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke, door de oorspronkelijke functie bepaalde vormgeving. Het pakhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525303
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pakhuis in Delft

Pand met puntgevel, voorzien van vlechtingen

Jacob Gerritstraat 1
Delft
Pand met 17e eeuwse puntgevel, voorzien van vlechtingen. Geprofileerde natuurstenen afdekplaat op de top. Inwendig houtskelet, rustend op de..

Pand met eenvoudige lijstgevel

Jacob Gerritstraat 1
Delft
Pand met eenvoudige lijstgevel (midden XIX).

Pand met lijstgevel, met hoofdgestellen boven de vensters en kroonlijst met klossen. Gave onderpui met kleine roedenverdeling en gesneden bovenlicht

Brabantse Turfmarkt 95
Delft
Pand met lijstgevel, gedateerd 1831, met hoofdgestellen boven de vensters en kroonlijst met klossen. Gave onderpui met kleine roedenverdelin..

Pand met hoge lijstgevel. Gave winkelpui uit tweede helft 17e eeuwmet entresol. In de pui verdiepte panelen en boven de deur reliëf met voorstellin ..

Brabantse Turfmarkt 87
Delft
Pand (XVI?) met hoge lijstgevel. Gave winkelpui (XVIIIB) met entresol. In de pui verdiepte panelen en boven de deur reliëf met voorstelling..

Pand met links een gevel met gezwenkte bekroning, waarin een oeil-de-boeuf en rechts een gevel met houten kroonlijst. Gerestaureerd 1964

Jacob Gerritstraat 17
Delft
Pand met links een gevel met gezwenkte bekroning, waarin een oeil-de-boeuf, 17e eeuw en rechts een gevel met houten kroonlijst, 18e of 19e e..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)