Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pand, onderdeel complex Bousquet in Delft

Boerderij

Voorstraat 92
2611JT Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1800-1900


Beschrijving van Pand, onderdeel complex Bousquet

Inleiding Het aan de gracht gesitueerde pand Voorstraat 92 is een voormalig STALGEBOUW (XIXA) met gepleisterde lijstgevel dat onderdeel uitmaakt van het complex ZEEPFABRIEK "Bousquet". Het pand ligt in het beschermde stadsgezicht van Delft. Omschrijving In het pand Voorstraat 92 zijn twee toegangen opgenomen, een bedrijfstoegang en een kantoortoegang. Achter de voorgevel bevindt zich een zeer diep pand, van origine mogelijk zestiende of zeventiende-eeuws, bestaande uit één hoge bouwlaag, met een balklaag die rust op consoles met Renaissance-decoratie. Het pand vormt de doorgang naar het achterterrein en geeft tevens toegang tot bedrijfsruimten, die achter Voorstraat 90 zijn gesitueerd. Voorstaat 92 sluit aan op een laat-negentiende eeuws bedrijfspand van twee bouwlagen, grenzend aan het binnenterrein. De lijstgevel aan de voorzijde is opgebouwd uit twee bouwlagen, waarachter echter een pand van één bouwlaag met schildak is gesitueerd. Het dak is deels gedekt met gesmoorde, deels met rode Hollandse pannen. De in twee traveeën opgedeelde gevel wordt verlevendigd door wit geschilderd pleisterwerk. Uitzondering hierop vormt de hardstenen omlijsting van de brede poort. In de omlijsting is een rusticamotief aangebracht. De sluitsteen in de segmentvormige boog is voorzien van een een hoefijzer. Rechts naast de omlijsting bevindt zich een smallere toegang tot het kantoor. Deze deur en de poort zijn voorzien van bovenlichten met boog- en radiale roedenverdeling. In de tweede bouwlaag, die van de eerste gescheiden is door een hardstenen cordonlijst, staan twee rechtgesloten vensters met zesruits schuiframen onder drieruits bovenlichten. Elk raamoppervlak is verdeeld in negen glas-in-loodruitjes. Waardering Voorstraat 92 is als onderdeel van het complex Zeepfabriek Bousquet van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde. Het complexonderdeel is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een industriële ontwikkeling, namelijk zeepfabriek binnen een stedelijke kern, waarbij de veranderingen die het produktieproces de afgelopen twee eeuwen onderging afleesbaar zijn in het gebouw. Het complexonderdeel is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de bouwstijl, namelijk Neo-classicisme, vanwege de karakteristieke hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering. Het pand Voorstraat 92 heeft als onderdeel van het complex Bousquet, zowel stedenbouwkundige als ensemblewaarde vanwege de beeldbepalende ligging binnen de historische kern van de stad Delft en vanwege de samenhang met de andere complexonderdelen. Het pand is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525302
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pand, onderdeel complex Bousquet in Delft

Zeepfabriek Bousquet: werk-woonhuis in Neo-Classicistische bouwstijl

Voorstraat 90
Delft
Inleiding Het aan de gracht gesitueerde WERRK-WOONHUIS Voorstraat 90 is een voorbeeld van de Neo-Classicistische bouwstijl en maakt deel ui..

Hoekpand Hoefijzersteeg met IJsselstenen zijgevel en lage bovenverdieping. Empireramen met gegroefde middenstijlen en wisseldorpels. Stoeppalen

Voorstraat 86
Delft
Hoekpand Hoefijzersteeg (XVIII?) met IJsselstenen zijgevel en lage bovenverdieping. Empireramen met gegroefde middenstijlen en wisseldorpels..

Pand met lage bovenverdieping, schilddak en lijstgevel

Voorstraat 96
Delft
Pand (XIXA) met lage bovenverdieping, schilddak en lijstgevel. Stoeppalen.

Pand onder schilddak en met gepleisterde lijstgevel

Voorstraat 98
Delft
Pand onder schilddak en met gepleisterde lijstgevel (XIXA).

Pand met eenvoudige lijstgevel

Voorstraat 80
Delft
Pand met eenvoudige lijstgevel (XIXA).

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)