Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Tempel in Delft

Kasteel Buitenplaats

Zuidplantsoen 6
2628BZ Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1918-1923
Architect: G. van Drecht


Beschrijving van De Tempel

Inleiding BIJGEBOUW 'De Tempel', behorende bij het complex 'Rode Scheikunde' dat gebouwd werd voor de afdeling der Scheikundige Technologie van de Technische hogeschool, naar ontwerp uit 1918-1923 van architect G. van Drecht. Het pand is gebouwd in een Traditionalistische stijl met invloeden uit de Amsterdamse School. Het bijgebouw ligt ten zuidoosten van het hoofdgebouw, aan de zijde van de Schoenmakersstraat. Het staat zuidwest-noordoost georiënteerd omdat het oorspronkelijk evenwijdig aan de toendertijd schuin lopende straat stond. Omschrijving Vrijstaand bijgebouw van één bouwlaag met plat dak, opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. Het gebouw heeft een betonnen constructie en de muren zijn opgetrokken in baksteen. De plint wordt afgesloten door een uitkragende waterlijst. Bakstenen lisenen accentueren de traveemaat. De ongeprofileerde kunststenen kapitelen risaleren ten opzichte van de kunststenen kroonlijst, waarvan ze deel uitmaken. De kunststenen lateien boven de rechtgesloten vensters lopen eveneens door in de kroonlijst. Deze lijst wordt bovenaan afgesloten met een bloklijst met daarboven de betonnen uitkragende gootlijst. Waardering Het bijgebouw 'De Tempel', onderdeel van het complex 'Rode Scheikunde' naar ontwerp van architect Van Drecht uit 1918-1923 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde - vanwege de plaats die het als historisch-functioneel onderdeel van het complex, later hoofdgebouw van de TH, inneemt in de geschiedenis van de Technische Universiteit Delft en vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en detaillering in Traditionalistische trant waarin sprake is van sterke ensemblewerking met de overige complexonderdelen. Het heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de zuidoostzijde van het hoofdgebouw, de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met het hoofdgebouw en de herinnering aan de vroegere loop van de weg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525271
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Tempel in Delft

Woonhuis annex politiepost

Poortlandplein 5
Delft
Inleiding WOONHUIS annex POLITIEPOST uit de jaren twintig. Het pand is gebouw als woonhuis met twee cachotten voor de veldwachter. Deze vo..

AVC. Voormalig ketelhuis

Zuidplantsoen 2
Delft
Inleiding Voormalig KETELHUIS annex dienstgebouw, behorende bij het complex 'Rode Scheikunde' gebouwd voor de afdeling der Scheikundige Tec..

Allerheiligst Sacrement (Vredeskerk)

Poortlandplein 1
Delft
Inleiding R.k. KERK Allerheiligst Sacrament uit 1938-39 in de stijl van het Traditionalisme (Bossche School) gebaseerd op de Romaanse kerke..

Parochiehuis met erfafscheiding

Nassaulaan 2
Delft
Inleiding PAROCHIEHUIS met bijbehorende ERFAFSCHEIDING, onderdeel van het kerkcomplex Allerheiligst Sacrament, in 1938-39 gebouwd in de sti..

Universiteitsgebouw, Technische Hogeschool voor Mijnbouwkunde en Petroleumwinning

Mijnbouwstraat 120
Delft
Inleiding Bij de Technische Hogeschool voor Mijnbouwkunde en Petroleumwinning behorende UNIVERSITEITSGEBOUW dateert van 1912 en is van de h..

Kaart & Routeplanner

Route naar De Tempel in Delft

Foto's (1)