Meer dan 63.000 rijksmonumenten


AVC. Voormalig ketelhuis in Delft

Nijverheid Industrie

Zuidplantsoen 2
2628BZ Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1918-1923
Architect: G. van Drecht


Beschrijving van AVC. Voormalig ketelhuis

Inleiding Voormalig KETELHUIS annex dienstgebouw, behorende bij het complex 'Rode Scheikunde' gebouwd voor de afdeling der Scheikundige Technologie van de Technische hogeschool, naar ontwerp van architect G. van Drecht uit 1918-1923. Het pand is gebouwd in een Traditionalistische stijl met invloeden uit de Amsterdamse School. In 1953 werd het ketelhuis verbouwd tot transformatorhuis. Hiervoor werden de noord-westgevels en ook de interne indeling gewijzigd. De bijbehorende schoorsteen is afgebroken. Het dienstgedeelte huisvest momenteel het AVC, het Audio-Visueel centrum van de TU Delft. Het ketelhuis/dienstgebouw ligt ten zuiden van het hoofdgebouw, ter hoogte van de achteringang, aan het Zuidplantsoen. N.B. De uitbreidingen van rond 1990 (in rood) en het tochtportaal voor de nevenentree aan de oostzijde zijn vanuit het oogpunt van monumentenzorg van ondergeschikt belang. Omschrijving Gedeeltelijk onderkelderd, vrijstaand voormalig ketelhuis van één bouwlaag met plat dak, opgetrokken vanuit een samengestelde plattegrond. Grofweg bestaat de plattegrond uit een kruisvorm. Het gebouw heeft een betonnen constructie en de muren zijn opgetrokken in baksteen. De plint wordt afgesloten met een kunststenen waterlijst, die tevens als lekdorpels van de vensters dienst doet. De rechtgesloten vensters hebben forse kunststenen lateien en achtruits ramen. Rondom worden de gevels afgesloten met een kunststenen kroonlijst en overkragende betonnen daklijst. De oostgevel bevat een centraal geplaatste hoofdentree, die bestaat uit een granieten stoep met bordes en borstweringen, een entreeportiek met trapsgewijs verspringende dagkanten en houten, dubbele entreedeuren. Het portiek wordt omlijst met geblokte lisenen van kunststeen op een podium van graniet. Dit podium loopt door in de dagkanten. De zware kunststenen latei van het portiek wordt in de kroonlijst erboven nogmaals benadrukt door een risalerend rechthoekig vlak. Aan weerszijden van de entree bevindt zich een venster met zestienruitsraam. Rechts daarvan twee vensters gescheiden door een smalle gemetselde muurdam met achtruitsramen. Links drie kleine hooggeplaatste rechtgesloten vensters met kunststenen lekdorpels. Vervolgens in de oostgevel van het risalerende, noordelijke deel een entree. De noordgevel bevat v.l.n.r. drie vensters en een brede koekoek met drie keldervensters, in het risalerende deel twee keer een reeks van drie vensters en een stalen deur en in het terugliggende deel van het transformatorgedeelte drie enkele stalen deuren onder een bescheiden latei. De westgevel bevat twee rechtgesloten entree's en twee rechtgesloten vensters met achtruits stolpramen. Waardering Voormalig ketelhuis behorende bij het complex 'Rode Scheikunde' van de TH naar ontwerp van architect Van Drecht uit 1918-1923 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde - als uitdrukking van de functie namelijk ketelhuis/dienstgebouw en vanwege de plaats die het als onderdeel van het hoofdgebouw van de TH inneemt in de geschiedenis van de Technische Universiteit Delft; - vanwege de karakteristieke hoofdvorm, toegepaste bouwstijl, het materiaalgebruik en de detaillering waarin sprake is van ensemblewerking met de overige complexonderdelen en vanwege de gaafheid. Het heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de achterzijde van het hoofdgebouw en de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met het hoofdgebouw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525270
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van AVC. Voormalig ketelhuis in Delft

De Tempel

Zuidplantsoen 6
Delft
Inleiding BIJGEBOUW 'De Tempel', behorende bij het complex 'Rode Scheikunde' dat gebouwd werd voor de afdeling der Scheikundige Technologie..

Rode Scheikunde

Julianalaan 134
Delft
Inleiding UNIVERSITEITSGEBOUW, hoofdonderdeel van het complex 'Rode Scheikunde', gebouwd voor de afdeling der Scheikundige Technologie van ..

Woonhuis annex politiepost

Poortlandplein 5
Delft
Inleiding WOONHUIS annex POLITIEPOST uit de jaren twintig. Het pand is gebouw als woonhuis met twee cachotten voor de veldwachter. Deze vo..

Laboratorium voor Algemene en Analytische Chemie van de Technische Hogeschool, bekend als het gebouw voor Scheikundige Propedeuse. Hoofdtrappenhuis me ..

de Vries van Heijstplantsoen 2
Delft
Inleiding Laboratorium voor Algemene en Analytische Chemie van de Technische Hogeschool, bekend als het gebouw voor Scheikundige Propedeuse..

Universiteitsgebouw, Technische Hogeschool voor Mijnbouwkunde en Petroleumwinning

Mijnbouwstraat 120
Delft
Inleiding Bij de Technische Hogeschool voor Mijnbouwkunde en Petroleumwinning behorende UNIVERSITEITSGEBOUW dateert van 1912 en is van de h..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)