Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Poortgebouw met bovenwoning behorende bij het kerkcomplex in Delft

Kerkelijk Gebouw

Oude Delft 100
2611CE Delft
Zuid Holland

Bouwjaar: 1909
Architect: A. van der Lee


Beschrijving van Poortgebouw met bovenwoning behorende bij het kerkcomplex

Inleiding POORTGEBOUW met BOVENWONING behorende bij het kerkcomplex dat verder bestaat uit de naar ontwerp van architect L. Couvée in 1896 gebouwde, Remonstrantse Génestetkerk. Het pand waarin een doorgang is opgenomen naar het achterliggende kerkgebouw, is gebouwd in 1909 naar ontwerp van de als lector aan de Technische Hogeschool verbonden bouwkundige A. van der Lee, en heeft de stilistische kenmerken van de vroeg twintigste-eeuwse Overgangsarchitectuur. Boven de poort aan de Oude Delft bevindt zich een in brons uitgevoerd portretreliëf van dominee P.A. de Génestet, dat is vervaardigd door de beeldhouwer A.W.M. Odé. Het pand maakt deel uit van een gesloten gevelwand in het beschermde stadsgezicht van Delft. Omschrijving De vanuit een rechthoekige plattegrond in schone baksteen opgetrokken poortwoning telt drie bouwlagen onder een met Bouletpannen gedekte kap, gevormd door een van pironnen voorzien afgeknot schilddak aan de voorzijde en een afgeknot zadeldak aan de achterzijde. De voorgevel heeft een hardstenen plint en bevat rechts op de begane grond een onder strek met sluit- en aanzetstenen staande deur naar de bovenwoning. De rechtgesloten deur is voorzien van een raam met roedenverdeling en staat boven een hardstenen drempel. Links van deze deur bevindt zich de poortdoorgang naar het achterterrein waar zich de kerk en de kosterswoning bevinden. De rondboogvormige poort wordt afgesloten met een zware dubbele deur met stijl- en regelwerk. De poort heeft een omlijsting van zandstenen blokken die rond de boog met een profiellijst is afgezet en voorzien van kleine voluten. De omlijsting wordt bekroond door een als sluitsteen fungerende, binnen een zandstenen omlijsting staande bronzen medaillon met het in reliëf uitgevoerde portret van De Génestet. Deze bekroning onderbreekt een geprofileerde cordonlijst, waarboven de twee vensters van de eerste verdieping staan. De vensters zijn rechtgesloten, ze staan onder strekken als die van de deur naar de woning en hebben een roedenverdeling in de bovenramen. De twee vensters van de tweede verdieping zijn identiek aan die van de eerste. De gevel is op de verdiepingen voorzien van hoeklisenen en wordt afgesloten door een houten entablement met tandlijst een geprofileerde gootlijst die rust op klampen. Uit het voorste dakschild steekt een dakkapel met een hoger opgaand, getoogd middenvenster met openslaande ramen, en smalle zijlichten die alle zijn voorzien van een roedenverdeling. De doorgang heeft gepleisterde gevels en een tot het dak met lichtkap doorlopende vide met aangrenzende rechtgesloten vensters en luik. De poortdoorgang is aan de achterzijde voorzien van een stel beslagen dubbele deuren. De huisdeur links hiervan is rechtgesloten en staat onder een strek. Hierboven heeft de gevel een symmetrische indeling met twee vensters met driedelig bovenraam boven het schuifraam in zowel de eerste als in de tweede verdieping en een vergelijkbaar, maar kleiner venster voor de zolderverdieping. De afgeknotte puntgevel is voorzien van een uitkragende daklijst. Waardering Het poortgebouw met bovenwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van een kerkelijk complex dat een bijzondere uitdrukking is van een geestelijke ontwikkeling. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke stilistische kenmerken en vanwege de detaillering. Het pand heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering in het beschermde stadsgezicht van Delft en vanwege de visuele en functionele samenhang met de kerk. Het pand is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525258
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Poortgebouw met bovenwoning behorende bij het kerkcomplex in Delft

Genestetkerk

Oude Delft 102
Delft
Inleiding Remonstrantse KERK, Génestetkerk, onderdeel van het kerkcomplex dat verder bestaat uit een poortgebouw met bovenwoningen uit 190..

Nathan Straushuis

Oude Delft 106
Delft
"Nathan Straushuis". Pand van parterre en twee verdiepingen. Eenvoudige gevel onder rechte lijst (ca. 1800) met oude kozijnen en schuiframen..

Pand van parterre, verdieping en zolderverdieping

Oude Delft 94
Delft
Pand (XVIII?) van parterre, verdieping en zolderverdieping. Rechts een deur met mooi gesneden kalf en bovenlicht in Lod. XVI-vormen. De vens..

Pakhuis met hoge, gepleisterde puntgevel, waarin kleine vensters in rijen van vijf en vier ter verlichting van de zolders

Oude Delft 96
Delft
Pakhuis (XVI?) met hoge, gepleisterde puntgevel, waarin kleine vensters in rijen van vijf en vier ter verlichting van de zolders.

Pand met eenvoudige lijstgevel

Oude Delft 98
Delft
Pand met eenvoudige lijstgevel (XIXA). De parterre heeft een getoogde deuromlijsting XIXc.

Kaart & Routeplanner

Route naar Poortgebouw met bovenwoning behorende bij het kerkcomplex in Delft

Foto's (4)