Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Raaphorst, botenhuis annex uitkijkpost in Wassenaar

Kasteel Buitenplaats

Raaphorst 6
2245BA Wassenaar
Zuid Holland

Bouwjaar: 1855 (omstreeks)
Architect: H.H.A. Wentzel Wentzel, H.H.A. H.H.A. Wentzel


Beschrijving van Raaphorst, botenhuis annex uitkijkpost

Inleiding BOTENHUIS, ANNEX UITKIJKPOST in een Eclectische, aan de neo-Gotiek verwante stijl is waarschijnlijk omstreeks 1855 ontworpen door H.H.A. Wentzel. De bouwstijl sluit aan bij de overige door hem als huisarchitect ontworpen gebouwen en objecten op de landgoederen van prins Frederik (vgl. het toegangshek van De Hertenkamp). In de inventaris van Z.K.H. prins Frederik worden een aantal boten genoemd, die lagen aangemeerd in de grote vijver van Raaphorst. Het botenhuis kreeg vooral bekendheid doordat het bordes een geliefde plaats was van Z.K.H. koningin Wilhelmina om te schilderen. Het botenhuis bevindt zich aan de zuidzijde van de grote waterpartij, ten noordwesten van het schiethuis. Het is gebouwd ter vervanging van een exemplaar dat aan de gracht langs Raaphorst was gelegen en in 1898 is gesloopt. Anno 1997 bevindt het botenhuis zich bouwkundig in een slechte staat. Omschrijving Uit grauwe, fijngevoegde baksteen (kruisverband) opgetrokken overkluizing, geflankeerd door trappen, die leiden naar een bordes, vanwaar men een panoramisch uitzicht heeft over de grote vijver van het park. De traptreden zijn van hardsteen, evenals de dekplaten van de pijlers. De aan de waterzijde gesitueerde, symmetrisch ingedeelde keermuur met in het midden een kleine rondboogvormige opening wordt afgesloten door twee risalerende pijlers. Aan de noordzijde bevindt zich, geflankeerd door pijlers, een grote getoogde opening. De in totaal drie pijlers hebben aan de bovenzijde een uitkragend gemetseld veld met spitsboogvormige nis, afgedekt door een tandlijst. Op de hardstenen overstekende dekplaat, zijn balusters geplaatst van het bordeshek. De balusters, op vierkant grondvlak, zijn bekroond met diamantkopvormige kussens. De ijzeren stangen tussen de pilasters zijn versierd met enig krulwerk. Waardering Het botenhuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische-, cultuurhistorische- en ensemblewaarde: - als onderdeel van de historische buitenplaats De Horsten in het algemeen en Raaphorst in het bijzonder; - als karakteristiek voorbeeld van een in een Eclectische, aan Neogotiek verwante stijl, vormgegeven botenhuis annex uitkijkpost die omstreeks 1860 ontworpen is door de Duite architect H.H.A. Wentzel. Het sluit qua stijl aan op de overige, door hem ontworpen gebouwen en objecten op de landgoederen van prins Frederik, bij wie hij in dienst was als huisarchitect; - als typologisch zeldzaam object; - door de gaafheid van materiaalgebruik en detaillering; - door de bijzondere functionele, stilistische en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen van de buitenplaats; - door de beeldbepalende situering aan de rand van de grote waterpartij. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525204
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Raephorst
De Raephorst in 2014
Wapensteen

Landgoed De Raephorst is een landgoed in Wassenaar. Vroeger heeft hier een kasteel gestaan.

Kasteel Raephorst bestaat niet meer en Landgoed de Raephorst is samengegaan met Landgoed ter Horst en wordt nu De Horsten of Landgoed de Horsten genoemd. Ook Eikenhorst, het landgoed waar in 1986 prinses Christina ging wonen, en waar nu koning Willem Alexander met zijn gezin woont, maakt deel uit van De Horsten.

Het kasteel

In het begin van de 13de eeuw wordt een kasteel gebouwd door Kerstand van Raephorst. Zijn nazaten wonen er eeuwenlang. De eerste afbeelding staat op een tapijt, waarop ook Leidens ontzet staat afgebeeld. Op tekeningen uit de 17de eeuw is te zien dat er veel is aangebouwd.

Begin 18de eeuw werd het kasteel bewoond door twee zusters. In 1706 boden zij het kasteel aan als hoofdprijs van een loterij, omdat zij het gebouw niet konden onderhouden. Winnaar was luitenant-generaal van de Engelse troepen, William Cadogon, die het verkocht. Uiteindelijk kwam het in handen van Adriaan Pieter Twent.

Het landgoed

Toen Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I, in 1838 Landgoed de Paauw in Wassenaar kocht uit de nalatenschap van Adriaan Pieter Twent, kocht hij uit diezelfde nalatenschap ook De Raephorst (grondgebied Wassenaar) en Ter Horst (grondgebied Voorschoten), beiden aan de oostkant van de straatweg (later N44). De resten van kasteel Raephorst werden afgebroken, wél bleef een deel van een oude boerderij staan, waarop het wapen van de familie Raephorst te zien is en het jaartal 1639. Het kasteel heeft waarschijnlijk ten oosten van deze boerderij gestaan. Het landgoed is eigendom van Prinses Beatrix. Prinses Margriet heeft het recht van erfpacht en opstal op Boerderij De Raephorst.


Monumenten in de buurt van Raaphorst, botenhuis annex uitkijkpost in Wassenaar

Raaphorst, schiethuis met schietdoel

Raaphorst 6
Wassenaar
Inleiding SCHIETHUIS met SCHIETDOEL, behorende tot de buitenplaats Raaphorst staat op een open weide ten zuidoosten van de grote waterpart..

Raaphorst, ijskelder

Rijksstraatweg 519
Wassenaar
Inleiding 19de-eeuwse IJSKELDER, behorend bij de buitenplaats Raaphorst, welke deel uitmaakt van het hoofdcomplex De Horsten. De ijskelder..

Raaphorst, dienstwoning in Eclectische stijl

Rijksstraatweg 519
Wassenaar
Inleiding Bij de historische buitenplaats Raaphorst behorende DIENSTWONING is in Eclectische stijl in het midden van de 19de eeuw gebouwd ..

kasteel buitenplaats

Raadhuislaan 22
Wassenaar
onderdeel 12 GRENSPAAL behorende bij de historische buitenplaats De Paauw. Aan de NO-zijde van het huis een hardstenen achthoekige grenspa..

Woonhuis van het type landhuis in Neo-Hollandse Renaissance stijl

Raadhuislaan 1
Wassenaar
Inleiding WOONHUIS van het type landhuis met HEK uit 1923 in Neo-Hollandse Renaissance' stijl is ontworpen door de Wassenaarse architect M...

Kaart & Routeplanner

Route naar Raaphorst, botenhuis annex uitkijkpost in Wassenaar

Foto's (3)