Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Raaphorst, theekoepel op de Seringenberg in Wassenaar

Kasteel Buitenplaats

Raaphorst 2
2245BA Wassenaar
Zuid Holland

Bouwjaar: 1791-1792


Beschrijving van Raaphorst, theekoepel op de Seringenberg

Inleiding THEEKOEPEL van het type uitzichtkoepel, behorende bij de historische buitenplaats Raaphorst, is in 1791-1792 gebouwd op een kunstmatige heuvel in opdracht van mr. A.P. Twent (1745-1816). Uit een inventaris, opgemaakt na diens overlijden in 1816, wordt de theekoepel omschreven als "Het Koupeltje op de Berg van Raaphorst", waarvan het zeskantige voetstuk als bergplaats dienst deed. In de theekoepel stond een zeshoekige mahoniehouten tafel, zes stoelen met matten zitting, het mahoniehouten voetstuk van een kijker, een ingelegde theestoof en een vloermat. In de periode dat C.E.A. Petzold in opdracht van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden aan de buitenplaats werkte is de berg beplant met seringen. In de jaren¿90 van de 20ste eeuw is de houten opbouw van de theekoepel vernieuwd. Omschrijving In de westelijke hoek van de parkaanleg van Raaphorst ligt een kunstmatig opgeworpen heuvel, die beplant is met seringenstruiken en om die reden de 'Seringenberg' wordt genoemd. Op de top van de heuvel staat een zeskantige, gemetseld voetstuk gebouwd uit 1792, die onderdeel uitmaakte van een koepeltje (thans in gewijzigde staat aanwezig en niet beschermenswaardig). Het uitzichtpunt is bereikbaar via een met klinkers bestraat pad, waarlangs monumentale eiken en beuken staan. Waardering De tuinkoepel, behorende bij de historische buitenplaats Raaphorst, is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als typologisch markant en vrij zeldzaam object uit het einde van de 18de eeuw. Het heeft ensemble en landschappelijke waarde door de beeldbepalende situering op de top van een berg. Het is van belang vanwege de ruimtelijke functionele relatie met de overige complexonderdelen op de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525202
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Raephorst
De Raephorst in 2014
Wapensteen

Landgoed De Raephorst is een landgoed in Wassenaar. Vroeger heeft hier een kasteel gestaan.

Kasteel Raephorst bestaat niet meer en Landgoed de Raephorst is samengegaan met Landgoed ter Horst en wordt nu De Horsten of Landgoed de Horsten genoemd. Ook Eikenhorst, het landgoed waar in 1986 prinses Christina ging wonen, en waar nu koning Willem Alexander met zijn gezin woont, maakt deel uit van De Horsten.

Het kasteel

In het begin van de 13de eeuw wordt een kasteel gebouwd door Kerstand van Raephorst. Zijn nazaten wonen er eeuwenlang. De eerste afbeelding staat op een tapijt, waarop ook Leidens ontzet staat afgebeeld. Op tekeningen uit de 17de eeuw is te zien dat er veel is aangebouwd.

Begin 18de eeuw werd het kasteel bewoond door twee zusters. In 1706 boden zij het kasteel aan als hoofdprijs van een loterij, omdat zij het gebouw niet konden onderhouden. Winnaar was luitenant-generaal van de Engelse troepen, William Cadogon, die het verkocht. Uiteindelijk kwam het in handen van Adriaan Pieter Twent.

Het landgoed

Toen Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I, in 1838 Landgoed de Paauw in Wassenaar kocht uit de nalatenschap van Adriaan Pieter Twent, kocht hij uit diezelfde nalatenschap ook De Raephorst (grondgebied Wassenaar) en Ter Horst (grondgebied Voorschoten), beiden aan de oostkant van de straatweg (later N44). De resten van kasteel Raephorst werden afgebroken, wél bleef een deel van een oude boerderij staan, waarop het wapen van de familie Raephorst te zien is en het jaartal 1639. Het kasteel heeft waarschijnlijk ten oosten van deze boerderij gestaan. Het landgoed is eigendom van Prinses Beatrix. Prinses Margriet heeft het recht van erfpacht en opstal op Boerderij De Raephorst.


Monumenten in de buurt van Raaphorst, theekoepel op de Seringenberg in Wassenaar

Raaphorst, grenspaal jachtgebied van prins Frederik

Raaphorst 2
Wassenaar
Inleiding Midden-19de-eeuwse GRENSPAAL, nabij het toegangshek van de buitenplaats Raaphorst. Z.K.H. Prins Frederik, tweede zoon van Koning..

Raaphorst, toegangshek

Raaphorst 2
Wassenaar
Inleiding 18de-eeuws TOEGANGSHEK in Lodewijk-XIVstijl, dat na 1945 enige meters in zuidoostelijke richting is verplaatst, naar de huidige ..

Raaphorst, schuur met voorgevel in een eclectische, aan de neogotiek verwante bouwstijl

Raaphorst 2
Wassenaar
Inleiding SCHUUR met voorgevel in een Eclectische, aan de Neogotiek verwante bouwstijl uit omstreeks 1860 staat op een open plek in het bo..

Raaphorst, schuur in ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Raaphorst 2
Wassenaar
Inleiding SCHUUR in Ambachtelijk-Traditionele bouwtrant uit de 19de of begin 20ste eeuw behoort bij de historische buitenplaats Raaphorst...

Raaphorst, schuur in ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Raaphorst 2
Wassenaar
Inleiding SCHUUR in Ambachtelijk-Traditionele bouwtrant uit 19de of 20ste eeuw behoort bij de historische buitenplaats Raaphorst. Deze sta..

Kaart & Routeplanner

Route naar Raaphorst, theekoepel op de Seringenberg in Wassenaar