Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij met Vlaamse schuur met middenlangsdeel en woonhuis met ingezwenkte lijstgevel in Zuidland

Boerderij

Schoutsweg 2
3214LM Zuidland (gemeente Bernisse)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1880 (vernieuw)


Beschrijving van Boerderij met Vlaamse schuur met middenlangsdeel en woonhuis met ingezwenkte lijstgevel

Inleiding De BOERDERIJ met Vlaamse schuur met middenlangsdeel en woonhuis met ingezwenkte lijstgevel behoort bij het complex Schoutsweg 2 in de gemeente Bernisse. Het woonhuis is in 1880 in Eclectische stijl vernieuwd. De vierbeukige schuur is gebouwd in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het betreft één van de grootste boerderijen in de regio, met vierbeukige schuur. In het middendeel werd gedorst en in de tas het hooi opgeslagen. In de zijbeuken werd het vee gestald. Het complexonderdeel is nauwelijks gewijzigd. In het linker dakschild is een dakkapel met plat dak aangebracht. Omschrijving De boerderij bestaat uit een achterhuis in de vorm van een Vlaamse schuur en een deels onderkelderd voorhuis, beide op een rechthoekige plattegrond. Het woonhuis is voor het rechter deel van de voorgevel van de schuur geplaatst. Beide volumes hebben één bouwlaag onder een afgewolfd zadeldak. De schuur is met riet gedekt, het woonhuis met gesmoorde tuiles du Nord. Op de nokuiteinden van het woonhuis zijn opgemetselde schoorstenen aangebracht, met platte afdekking en windvaan. Het woonhuis is voorzien van geprofileerde houten gootlijsten op klossen. De gevels van de schuur en de voorgevel van het woonhuis zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. In de voorgevel van de schuur zijn vlechtingen aangebracht. De zijgevels van het woonhuis zijn van gele baksteen in kruisverband. In deze gevels zijn de segmentbogen boven de vensters in rode baksteen, evenals in de voorgevel. Onder de bogen zijn vensters met T-schuiframen, die met okerkleurige persiennes zijn behangen. In de linker zijgevel bevinden zich enkele smallere schuifvensters zonder middenstijl. Het houtwerk dat de ramen omlijst is in de hoeken afgerond. De gevels hebben een lage uitgemetselde plint. De ingezwenkte voorgevel is bekroond door een geprofileerde kroonlijst op negen consoles. Er zijn tevens consoles aangebracht op de smalle uiteinden van de kroonlijst. De kwartcirkelvormige bovenzijde van de ingezwenkte geveldelen is afgedekt met een hardstenen deklijst. De entree met segmentboogvormig bovenlicht in de voorgevel is omlijst door deels uit hout gesneden, deels gepleisterde pilasters, met rozetten en panelen, en een kroonlijst op consoles. Daarboven is het venster tevens omlijst met pilasters en een kroonlijst. De velden boven de entree en onder het venster zijn gedecodeerd met rozetten. Boven de segmentbogen van de vensters liggen gepleisterde geprofileerde lijsten op consoles, voorzien van een kuif in het midden. De gevels van de schuur zijn voorzien van grote dubbele openslaande wagendeuren in een kozijn met korbelen, tweedelige staldeuren onder een segmentboog en halfronde ijzeren vensters, waarvan het grotere formaat in de topgevels is aangebracht en het kleinere formaat in de lage zijgevels van de stallen. De symmetrische voorgevel (zuidzijde) van het woonhuis staat rechts voor de asymmetrische voorgevel van de schuur. De voorgevel van het woonhuis is vijf traveeën breed. In de middentravee staat de dubbel openslaande paneeldeur met segmentboogvormig bovenlicht. In de overige traveeën en in de drie gevelopeningen in de top van de gevel bevinden zich vensters. In de asymmetrische voorgevel van de schuur is in een rechtgesloten kozijn met korbelen een dubbele openslaande wagendeur geplaatst. Ter rechter zijde bevindt zich een smallere deur. Geheel links in de gevel staat een staldeur. Circa een meter boven de grote wagendeur en in de top van de gevel bevinden zich halfronde vensters met radiale roedenverdeling in de gietijzeren ramen. De schuur heeft een asymmetrische achtergevel. De asymmetrische linker zijgevel bestaat uit de teruggelegen en hoog opgemetselde gevel van het woonhuis en de lage, langgerekte gevel van de schuur. In de woonhuisgevel zijn vijf vensters aangebracht. De twee rechter vensters zijn smaller en zonder middenstijl in de schuiframen. De schuurgevel wordt gekenmerkt door een ritmische afwisseling van stalvensters en staldeuren. De asymmetrische rechter zijgevel bestaat uit de hoog opgemetselde gevel van het woonhuis en de in hetzelfde vlak liggende lage en langwerpige stalgevel van de schuur. In de gevel van het woonhuis zijn in de linkerhelft twee vensters met persiennes geplaatst. In de rechter helft staan vlak naast elkaar twee vensters met een kruisvormige roedenverdeling in het schuifraam. De schuurgevel is voorzien van een ritmische afwisseling van stalvensters en staldeuren. Waardering De boerderij is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en ensemblewaarde. - De boerderij heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een ontwikkeling in de agrarische bouwkunst op Voorne-Putten. - De boerderij heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een boerderij in Eclectische stijl en als voorbeeld van een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. - De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de overige complexonderdelen en vanwege de vrije ligging in het weide- en akkerlandschap ten westen van Zuidland. - De boerderij is ook van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid. - De boerderij heeft tevens enige zeldzaamheidswaarde vanwege de aanwezigheid van een vierbeukige Vlaamse schuur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525161
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderij met Vlaamse schuur met middenlangsdeel en woonhuis met ingezwenkte lijstgevel in Zuidland

Wagenschuur

Schoutsweg 2
Zuidland (Gemeente Bernisse)
Inleiding De WAGENSCHUUR, behorende bij het complex Schoutsweg 2 te Bernisse, is waarschijnlijk gebouwd in het laatste kwart van de negenti..

Kleine wagenschuur

Schoutsweg 2
Zuidland (Gemeente Bernisse)
Inleiding De kleine WAGENSCHUUR behorende bij het complex Schoutsweg 2 te Bernisse is waarschijnlijk gebouwd in het laatste kwart van de ne..

Siertuin

Schoutsweg 2
Zuidland (Gemeente Bernisse)
Inleiding De SIERTUIN, behorende tot het complex aan de Schoutsweg 2 in de gemeente Bernisse, is waarschijnlijk aangelegd niet lang na de v..

Kiemschuur voor aardappelen

Schoutsweg 2
Zuidland (Gemeente Bernisse)
Inleiding De KIEMSCHUUR voor aardappelen, behorende bij het complex aan de Schoutsweg 2 in de gemeente Bernisse, is waarschijnlijk gebouwd ..

"Vee en Bouwlust", boerderij, waarvan het woongedeelte een ingezwenkte IJsselstenen gevel onder rechte lijst en met rode strekken boven de vensters he ..

Kerkweg 7
Zuidland (Gemeente Bernisse)
"Vee en Bouwlust". Boerderij, waarvan het woongedeelte (XIX A) een ingezwenkte IJsselstenen gevel onder rechte lijst en met rode strekken bo..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boerderij met Vlaamse schuur met middenlangsdeel en woonhuis met ingezwenkte lijstgevel in Zuidland

Foto's (3)