Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Inundatiesluis in Gorinchem

Militair Object

Merwededijk
4200AA Gorinchem
Zuid Holland

Bouwjaar: 1814


Beschrijving van Inundatiesluis

Inleiding INUNDATIESLUIS uit 1814 in Traditioneel Ambachtelijke stijl aan de dijk bij Dalem, aangelegd om in tijden van oorlog de inundaties tussen Lek en de Waal te stellen. De zogenaamde Ambtsluis was de hoofdinlaat voor het water dat uit de Waal bij Tiel door het inundatiekanaal en door de Linge werd aangevoerd. In vredestijd diende de sluis als afwateringssluis om het water dat bij een dijkdoorbraak de Betuwe binnenstroomde alsnog te kunnen afvoeren. Oorspronkelijk werd de sluis beschermd door drie eenvoudige aarden batterijen, deze zijn echter geheel verdwenen. De sluis ligt in aan de oostelijke rand van Dalem dat onderdeel is van het beschermde gezicht van Gorinchem. Omschrijving Sluis bestaande uit drie doorgangen met ieder twee stel houten deuren aan de rivierzijde en schotbalken aan de landzijde. De sluishoofden zijn opgemetseld in rode baksteen met natuurstenen stootblokken en afdekplaten. Waardering Ambtssluis van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde en stedenbouwkunde waarde - als zeldzaam voorbeeld van een inundatiesluis met behalve een waterstaatkundige, ook een militaire functie. - vanwege de functionele en visuele relatie met de Merwede en de ligging in het landschap bij de oude kern van Dalem. - vanwege de beeldbepalende vormgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525130
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Inundatiesluis in Gorinchem

tussenstelling spijksche veld

tussenstelling spijksche veld
gorinchem
Cluster 72. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding INUNDATIESLUIS / UITWATERINGSSLUIS (Dalemse Sluis), als een van de uit de vroegste perio..

Hervormde Pastorie

Merwededijk 6
Gorinchem
Hervormde Pastorie. Huis, evenwijdig aan de dijk, met verdieping en schilddak, eerste kwart 19e eeuw. Vensters met zes- en vierruits schuifr..

Hervormde Kerk

Merwededijk 5
Gorinchem
Herv. Kerk. De blijkens een stichtingssteen uit 1801 daterende Hervormde Kerk is een bakstenen zaalkerk op rechthoekige plattegrond, gedekt..

Grenspaal, een hardstenen paal met opschrift: Visscherij Grens 2/4 Dec. 1834

Grenspaal Merwededijk
GORINCHEM (Gemeente Gorinchem)
Grenspaal. Een hardstenen paal met opschrift: Visscherij Grens 2/4 Dec. 1834.

Gepleisterd boerderijtje onder rieten wolfdak

Merwededijk 25
GORINCHEM (Gemeente Gorinchem)
Gepleisterd boerderijtje onder rieten wolfdak, 18e eeuw. Vensters met goede roedenverdeling in de schuiframen en luiken.

Kaart & Routeplanner