Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Begraafplaatssluis: schutsluis van het type Groene Sluis in Gorinchem

Weg En Waterwerk

Stationsweg/Merwedekanaal
4200AA Gorinchem
Zuid Holland

Bouwjaar: 1886-1891


Beschrijving van Begraafplaatssluis: schutsluis van het type Groene Sluis

Inleiding Deel uitmakend van het sluiscomplex zgn. 'Begraafplaatssluis' een SCHUTSLUIS van het type Groene Sluis, gebouwd in 1886-1891 door de aannemers A. van der Meyden uit Hardinksveld en T. Swets Tzn. uit Ameide. Omschrijving Schutsluis met schutkolk tussen twee gemetselde, deels vernieuwde sluishoofden. De natuurstenen dekzerken zijn gedeeltelijk vervangen door een moderne afdekking in beton. Beide sluisdeuren hebben twee paar puntdeuren waarvan een paar naar de Lingeboezen en een paar naar de Zederikboezem gekeerd is. De mechanismen waarmee de deuren worden bediend bevinden zich onder zinken, pionvormige kappen, vier in totaal. Ieder sluishoofd wordt afgesloten door vier loodrecht op het hoofd staande keermuren die met basalt bedekt zijn. De houten deuren van het noordelijke en de zuidelijke sluishoofd zijn in 1956, respectievelijk in 1955 vervangen. In het zuidelijke sluishoofd zijn twee paar schotbalksponningen geplaatst waarin, door middel van lieren, eikehouten schotbalken geplaatst kunnen worden. De kolkwanden zijn met basaltblokken bekleed. Waardering Schutsluis van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde - wegens het waterstaatkundige belang voor de stad Gorinchem en het omringende gebied. - als zeldzaam voorbeeld van een Groene Sluis waarvan de klokwanden met gras en basaltblokken bekleed zijn. - vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van een complex van landschappelijke elementen en gebouwen. - vanwege de stedenbouwkundige waarde als waterstaatkundig complex aan de rand van het historische centrum van Gorinchem. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525105
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Begraafplaatssluis: schutsluis van het type Groene Sluis in Gorinchem

Algemene begraafplaats met diverse grafmonumenten

W. de Vries Robbéweg 33
Gorinchem
Inleiding ALGEMENE BEGRAAFPLAATS met diverse GRAFMONUMENTEN, gesticht in 1829, wordt gevormd door het zuidwestelijke deel van de huidige be..

Algemene begraafplaats: toegangshek in electische trant

W. de Vries Robbéweg 33
Gorinchem
Inleiding TOEGANGSHEK van de Algemene begraafplaats in Electische trant uit het midden van de 19de eeuw, geeft toegang tot het oudste gedee..

Dienstwoning

W. de Vries Robbéweg 33
Gorinchem
Inleiding Het symmetrisch opgezette entreecomplex bij de Algemene begraafplaats is in 1908 in één geheel ontworpen in Hollandse Neo-Renai..

Begraafplaatsaula

W. de Vries Robbéweg 33
Gorinchem
Inleiding Het symmetrisch opgezette entreecomplex bij de Algemene begraafplaats is in 1908 in één geheel ontworpen in Hollandse Neo-Renai..

Toegangshek

W. de Vries Robbéweg 33
Gorinchem
Inleiding Het bij de Algemene Begraafplaats behorende TOEGANGSHEK is in 1908 in Hollandse Neo-Renaissancestijl ontworpen door de gemeentea..

Kaart & Routeplanner