Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Watertoren in Heinenoord

Nijverheid Industrie

Sluisendijk 2
3274BM Heinenoord (gemeente Binnenmaas)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1910
Architect: J. Smit


Beschrijving van Watertoren

Inleiding Aan de voet van de Sluisendijk, ten westen van het dorp Heinenoord, is in 1910 naar ontwerp van J. Smit met medewerking van de constructeur Visser één van de kleinste watertorens in Nederland gebouwd. De slechts 18 meter hoge WATERTOREN was alleen bedoeld voor de drinkwatervoorziening van het dorp Heinenoord. De toren is opgetrokken in een sobere Neo-Romaanse stijl. Het gebouw heeft begin jaren 1990 enkele wijzigingen ondergaan als gevolg van een - poging tot - verbouwing tot woonhuis. Hierbij zijn delen van de pompen uit het gebouw verwijderd, alsmede de buizen in het middendeel. Uit de wanden van het ijzeren vlakbodemreservoir met een inhoud van 50 M3 zijn rechthoeken verwijderd ter bevordering van de daglichttoetreding. In het met bitumen bedekte dakvlak zijn kleine rechthoekige vensters aangebracht. De loden piron is verwijderd. De toegangsdeur is vernieuwd. Aan de voet van het gebouw is in 1998 het terrein met klinkers bestraat. Omschrijving De geheel vrijstaande watertoren is gesitueerd aan de noordzijde van de Sluisendijk, ten westen van het dorp Heinenoord. De toren heeft een cirkelvormige plattegrond, een taps toelopende onderbouw en een uitkragende cilindervormige bovenbouw onder een flauw hellend, zestienzijdig kegeldak. In de toren bevindt zich een ijzeren vlakbodemreservoir. De toren is opgetrokken in rode baksteen in kopsverband. De onderbouw van de toren heeft een gepleisterde plint en is geleed door twee kunststenen banden. Een rondboogfries op kunststenen aanzetstenen vormt de overgang naar een reeks uitkragende banden, deels van baksteen, deels van geprofileerde kunststeen. De cilindervormige bovenbouw is bekleed met leien in rijndekking. Een zestienzijdige houten gootlijst op schoren vormt de overgang naar het dak. In de onderbouw is aan de oostzijde de eenvoudige deur in een rondboogvormige uitsparing aangebracht. Ter hoogte van deze rondboog bevinden zich in de gevel vier kleine zesruits-vensters. In de tweede kunststenen band zijn vier kleine, ronde vensters geplaatst. Tussen de uitkragende banden van de bovenbouw bevindt zich een smalle band met daarin acht vergelijkbare ronde vensters. Tenslotte zijn in het met leien bedekte gevelvlak vier drieruits-vensters aangebracht. Waardering De watertoren is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een specifieke functie, als schakel in de ontwikkeling van de watertoren en vanwege het belang die de toren had voor de lokale drinkwatervoorziening en vanwege de toegepaste bouwstijl, die kenemerkend was voor veel watertorens in die tijd. De watertoren is van stedenbouwkundige waarde als "landmark" aan de rand van het dorp Heinenoord. De watertoren is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525095
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Watertoren Heinenoord
Watertoren Heinenoord (januari 2009)
Watertoren Heinenoord (januari 2009)
Plaats Heinenoord / Goidschalxoord
Bouwjaar 1910
Hoogte 18 m
Inhoud 50 m³
Architect(en) J. Smit
Watertoren Heinenoord 's nachts (januari 2009)
Watertoren Heinenoord 's nachts (januari 2009)

De watertoren in Heinenoord is gebouwd in 1910 en is ontworpen door architect J. Smit. De watertoren heeft een hoogte van 18 meter, een waterreservoir van 50 m³ en ligt tussen Heinenoord en Goidschalxoord in aan de Sluisendijk.


Monumenten in de buurt van Watertoren in Heinenoord

Boerderij "West Leeuwenstein"

Dorpsstraat 79
Heinenoord (Gemeente Binnenmaas)
West Leeuwenstein. Grotendeels gepleisterde boerderij van monumentale allure, blijkens een gepolychromeerde gevelsteen uit 1762. Het woonhu..

Voormalige recht- en veerhuis; pand met kapverdieping onder pannen zadeldak tussen tuitgevels met vlechtingen, opgetrokken in gele ijsselsteen en (rec ..

Goidschalxoordsedijk 24
Heinenoord (Gemeente Binnenmaas)
v.m. Recht- en veerhuis; 18e eeuws pand met kapverdieping onder pannen zadeldak tussen tuitgevels met vlechtingen, opgetrokken in gele ijsse..

Boerderij "Midden Leeuwenstein"

Dorpsstraat 63
Heinenoord (Gemeente Binnenmaas)
'Midden Leeuwenstein'. Gave boerderij (1851) bestaande uit een woongedeelte met ingezwenkte gevel onder rechte lijst en met zijvoluten en d..

Rentenierswoning

Dorpsstraat 59
Heinenoord (Gemeente Binnenmaas)
Inleiding Het WOONHUIS van het type rentenierswoning aan de Dorpsstraat te Heinenoord is, getuige de stichtingssteen, in 1879 gebouwd in op..

Nederlands Hervormde Kerk

Kerkplein 12
Heinenoord (Gemeente Binnenmaas)
Ned. Herv. Kerk. Laat-gotische dorpskerk met eenbeukig schip, overdekt door houten tongewelven met trekbalken, smaller driezijdig gesloten ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Watertoren in Heinenoord

Foto's (2)