Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig jachthuis "The Jolly Duck" in Zevenhuizen

Tuin Park Landgoed

Korenmolengat 2
2761EC Zevenhuizen (gemeente Zuidplas)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1920


Beschrijving van Voormalig jachthuis "The Jolly Duck"

Inleiding Voormalig JACHTHUIS, genaamd 'The Jolly Duck', is omstreeks 1920 gebouwd in een Ambachtelijk Traditionele bouwstijl ten behoeve van de familie Van Romande uit Den Haag en heeft tot 1962 als zodanig gefunctioneerd. Tegenwoordig is het permanent in gebruik als woonhuis. Vermoedelijk is het pand een vroeg voorbeeld van een prefab bouwpakket, zoals bijvoorbeeld door de Duitse firma Christoph & Unmack A.G. uit Niesky O/L/ te Silezië in de jaren '20 van de 20ste eeuw naar ons land werden geëxporteerd. Het pand kenmerkt zich door een zorgvuldige uitwerking van het ontwerp en de detaillering. De dunwandige constructie ontleend zijn stevigheid aan de opbouw van elkaar kruisende schotten. Alle delen zijn door middel van halfhoutse verticale inkepingen met elkaar verbonden en sluiten op elkaar aan met veer en groef. Het dak wordt gedragen door sporen die rusten op door spanten gedragen gordingen. Uit de indeling van de plattegrond met als centraal element de woonkamer met openhaard en de veranda, waaromheen de verschillende slaapvertrekken zijn gegroepeerd, blijkt mede de oorspronkelijke functie van het pand. Aan de oostzijde, nabij de veranda bevinden zich twee gemetselde waterputten. Het jachthuis was oorspronkelijk landelijk gelegen aan de rand van de Tweemanspolder, ten noorden van de Tweemanspolderweg en ten oosten van de het riviertje de Rotte, maar ligt tegenwoordig in een recreatiegebied. Het pand is gebouwd tegen een flauw hellend gedeelte van een dijktalud, waardoor het basement met de kelder, niet overal even hoog is. Een wijziging van ondergeschikt belang betreft het dichtzetten van de veranda, waardoor een serre is ontstaan. Omschrijving Het vrijstaande,op een schuin oplopend terrein gebouwd, pand heeft in opzet een H-vormige plattegrond en bestaat boven het gemetselde basement met zwart geschilderde plint, dat aan de oostzijde hoger is dan aan de westzijde, uit liggende grenen delen met messing en groef, die halfhouts ingekeept, haaks over elkaar zijn geplaatst. Het éénlaagse pand met kelder wordt gedekt door een samengesteld schilddak met steekkappen, gedekt met rode Tuile du Nord en een schoorsteen op de nok. De enkele en samengestelde raampartijen, bestaande uit ramen met roedenverdeelde bovenlichten, worden merendeels geflankeerd door luiken geschilderd in groen en met een wit/rood zandlopermotief. De voorgevel (west) heeft een symmetrisch opzet, bestaande uit een terugliggend geveldeel met aan weerszijden een vooruitspringende hoekvleugel. De kopgevels ervan zijn uitgevoerd met een houten beschot, voorzien een zeshoekig zolderraam. Het middendeel heeft aan weerszijden van de middenas een driedelige raampartij met vierruits bovenlichten. In de linker vleugel bevindt zich de entreedeur met spieraam en links ervan een tweedelig raam. De kopgevel van de rechter vleugel heeft twee ramen, waaronder een klein toiletraam. De linker zijgevelheeft ten behoeve van de keuken een uitgebouwd gedeelte onder een lessenaarsdak. Via een trapje is de keukendeur met links een raam, bereikbaar. Aan weerszijden van deze uitbouw bevindt zich een raam. Tegen de linker zijgevel van de uitbouw is een kleine aanbouw geplaatst met een opslagfunctie. De rechter zijgevel heeft twee tweedelige raampartijen en springt aan de rechterzijde iets terug. Zowel in dit terugliggende geveldeel, als in de zijgevel ervan bevindt zich een raam. De achtergevel wordt in het midden gedomineerd door de brede (dichtgezette)veranda, geplaatst op het aan deze zijde relatief hoge basement, waar twee tevens keldervensters aanwezig zijn. Boven de openslaande deuren met roedenverdeelde bovenlichten van de veranda staat de naam 'Jolly Duck' geschilderd. In de uitspringende delen aan weerszijden van de veranda zijn tweedelige ramen geplaatst. INTERIEUR. In het interieur is de oorspronkelijke plattegrondindeling met de bijbehorende interieuronderdelen voor een groot deel gehandhaafd, zoals de houten wanden met lambrizering, de paneeldeuren met glas-in-lood, ingebouwde kasten en het plafond met moer- en kinderbinten. Links van de entree bevindt zich een kleedkamer met daarnaast de keuken. Aan het einde van de gang bevindt zich een deur met een trap naar de kelder en naar de zolder waar zich dienstvertrekken bevonden. Rechts aan het einde van de gang is de woonkamer met aan de westzijde een rondbogige gemetselde schouw met aan weerszijden vensterbanken en aan de zuidzijde enkele ingebouwde kasten. Aan weerszijden hiervan bevinden zich deuren; de oostelijke leidt naar een werkkamer, de westelijke naar een gang met een kleine gemetselde schouw, waarop twee slaapkamers en het toilet uitkomen. In de noordoostelijk vleugel bevindt zich eveneens een slaapkamer. Waardering Het jachthuis met bijbehorende interieuronderdelen is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde - als gaaf en karakteristiek voorbeeld van een houten jachthuis uit de jaren twintig van de 20ste eeuw, vormgegeven in een Ambachtelijk Traditionele bouwstijl. Het is tevens van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek als representatief voorbeeld van een geprefabriceerd houten jachthuis volgens het blokhutsysteem. - vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering, zowel van het exterieur als het interieur, waarbij bovendien de oorspronkelijke plattegrondindeling en de bijbehorende interieuronderdelen gehandhaafd zijn. Van belang is daarbij in het bijzonder de samenhang tussen het in- en exterieur, - vanwege de landschappelijke waarde door de situering nabij de Rotte, waar zich reeds in het begin van de 20te eeuw op bescheiden schaal recreatie werd bedreven in de vorm van de jacht voor welgestelden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525077
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig jachthuis "The Jolly Duck" in Zevenhuizen

Eendrachtsmolen

Rottekade 1
Zevenhuizen (Gemeente Zuidplas)
Ten z.w. van het dorp een poldermolen op stenen voet, waarop een houten, met riet gedekt achtkant. Op de baard van onjuiste jaartal: 1651; d..

Zevenhuizer Verlaat

Rottekade 2
Zevenhuizen (Gemeente Zuidplas)
Zevenhuizens Verlaat. Sluis in de Rotte, blijkens stichtingssteen gebouwd in 1740.

Bleiswijkse Verlaat, schutsluis

Rottedijk 15
Bleiswijk (Gemeente Lansingerland)
Het Bleiswijkse Verlaat. Aan de rechteroever van de Rotte nabij Bleiswijk een schutsluisje met houten wanden en boven het land uitstekende h..

Voorzorg

Eendrachtsweg 1
Zevenhuizen (Gemeente Zuidplas)
Inleiding Een in fasen vanaf 1895 in opdracht van de familie Jongbloed tot stand gekomen BOERDERIJ van het langhuistype, waarvan het woonge..

Boerderijcomplex "Land Kanaan"

Eendrachtsdijk 4
Zevenhuizen (Gemeente Zuidplas)
Inleiding BOERDERIJ van het type langhuis gebouwd in 1898 in Traditioneel Ambachtelijke stijl als onderdeel van een agrarisch complex. N.B..

Kaart & Routeplanner