Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoofdgebouw in Naarden

Boerderij

Flevolaan 41
1411KC Naarden
Noord Holland

Bouwjaar: 1905
Architect: K.P.C. de Bazel


Beschrijving van Hoofdgebouw

Inleiding Voormalige KOESTAL (hoofdgebouw) met bijbehorende vijfde STAL, hoofdonderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem", gebouwd in 1903-1905 naar ontwerp van K.P.C. de Bazel. Het grote gebouw bestond uit vier stalgedeelten en bood plaats aan 144 koeien, de vijfde stal aan 40 koeien. De stallen waren op de meest moderne wijze ingericht, de zolders fungeerden voor de opslag van hooi. Op het binnenterrein bevonden zich twee verdiept liggende mestgoten waardoor de mest uit de stallen middels een door een paard getrokken kar werd afgevoerd naar de mestput ten oosten van het stalgebouw. Het gebouw ligt deels op het grondgebied van de gemeente Naarden en deels in de gemeente Huizen. N.B. Tussen het hoofdgebouw en de vijfde stal staat een moderne, glazen verbindingsgang (1980) die voor de bescherming van ondergeschikt belang is. Omschrijving Het symmetrisch opgezette hoofdgebouw heeft een U-vormige plattegrond en bestaat uit drie vleugels rond een binnenhof. De vleugels tellen elk één bouwlaag onder drie haaks op elkaar aansluitende schild- en zadeldaken die met riet zijn gedekt. In het midden van de lange hoofdvleugel bevindt zich een centrale rondboogvormige poort in een puntgevel onder steekkap. Op de kruising van de steekkap en het hoofddak staat een achtkantig klokkentorentje met gemetselde basis en een lantaarn van rondbogen waarin het uurwerk hangt. Het rieten koepeldakje heeft een iets uitzwenkende dakvoet. De gevels zijn opgetrokken in bruine baksteen en vlak onder de goot voorzien van een tandlijst en waterlijst. De gevels bevatten twaalfruits (stal)vensters (oorspronkelijk negenruiters) met luiken die paarsgewijs zijn gegroepeerd. In de dakschilden bevinden zich kleine getoogde dakkapellen in twee lagen boven elkaar. De grotere rondboogvormige dakkappellen bevatten oorspronkelijk de dubbele hooiluiken. In de puntgevel van de poort bevinden zich twee gevelstenen met het opschrift "Hofstede" en "Oud-Bussem". Aan weerszijden van de poort twee deuren onder vierruits bovenlichten en in de geveltop twee vierkante zoldervensters met luiken onder een roosvenster. Dubbele staldeuren gehandhaafd. STAL 5 heeft een rechthoekige plattegrond onder rieten schilddak met steekkap. Een bouwlaag opgetrokken in bruine baksteen met kleine stalvensters met luiken. In de dakschilden ook kleine halfronde dakkapellen. Waardering Het hoofdgebouw uit 1903-1905 met vijfde stal, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede oud-Bussem", is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als uitwendig grotendeels gaaf bewaard gebleven hoofdonderdeel van het complex met bijzondere oorspronkelijke functie en als één van de hoogtepunten uit het oeuvre van de architect K.P.C. de Bazel. Het hoofdgebouw heeft tevens situationele waarde vanwege de historisch-functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen en de ligging op het landgoed Oud-Bussem. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525067
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hoofdgebouw in Naarden

Voormalige zaaddrogerij behorend tot het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem"

Flevolaan 39
Huizen
Inleiding Ten oosten van het hoofdgebouw gelegen voormalige ZAADDROGERIJ uit 1925, behorend tot het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem"..

Vml zuivelfabriek

Flevolaan 43
Naarden
Inleiding Voormalige ZUIVELFABRIEK uit 1903, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het gebouw, ontworpen door K.P...

Flessenspoelerij

Flevolaan 45
Naarden
Inleiding Voormalige FLESSENSPOELERIJ uit circa 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het gebouw, ontworpen ..

Melkerij Hofstede Oud-Bussem: dienstwoning

Flevolaan 55
Huizen
Inleiding Op een ruim en verhoogd perceel in het bosgebied ten noorden van het landhuis "Oud-Bussem" gelegen voormalige houten DIENSTWONIN..

Dienstwoning

Flevolaan 32
Naarden
Inleiding Aan de noordwestzijde van de Flevolaan gelegen DIENSTWONING uit 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Busse..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hoofdgebouw in Naarden

Foto's (1)