Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vml dienstwoning in Naarden

Woonhuis

Flevolaan 34
1411KD Naarden
Noord Holland

Bouwjaar: 1904
Architect: K.P.C. de Bazel


Beschrijving van Vml dienstwoning

Inleiding Voormalige DIENSTWONING, met bijbehorend TERRAS uit 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het door K.P.C. de Bazel ontworpen pand is gelegen op de hoek van de Flevolaan en de Floris Voslaan. Het linker gedeelte (Flevolaan 36) van het pand was bestemd voor de huisvesting van de bedrijfsleider. In het rechter gedeelte (Flevolaan 34) woonden de ongetrouwde boerenknechts. "Op de eerste verdieping van dit gedeelte waren kleine slaapkamertjes, twee aan twee van dakkapellen voorzien. De begane grond bestond voornamelijk uit een eetzaal en een zitkamer. De maaltijden werden door de huisbewaarster in de tussenliggende keuken bereid. Vóór de linkerzijgevel van Flevolaan 34 ligt een vermoedelijk uit de bouwtijd daterend TERRAS dat onder de bescherming valt. N.B. In 1970 is er tegen de linkerzijgevel van Flevolaan 36 een serre aangebouwd die voor de bescherming van ondergeschikt belang is. Omschrijving Op onregelmatig grondplan opgetrokken dienstwoning van één bouwlaag bestaande uit een rechthoekig hoofdvolume (Flevolaan 34) onder een hoog zadeldak met de noklijn haaks op de Flevolaan, en haaks hierop een kleiner rechthoekig bouwvolume (Flevolaan 36) dat voorzien is van een schilddak en via een tussenlid met plat dak aansluit tegen de linker helft van de linker zijgevel van het hoofdvolume. De achtergevel van het hoofdvolume wordt door een tussenlid met plat dak verbonden met een bijgebouw voorzien van een rechthoekige plattegrond en een schilddak met de noklijn evenwijdig aan de Flevolaan. Op alle schuine dakvlakken liggen rode Hollandse pannen. De buitengevels zijn boven een zich verjongende plint van paarsrode machinale waalsteen in kruisverband met platvolle voeg opgetrokkken in rode machinale waalsteen in halfsteens verband (hoofd- en nevenvolume) en kruisverband (overig muurwerk) met snijvoeg. De gevels van het hoofd- en nevenvolume worden boven de zoldervloer verlevendigd door een kantachtige sierband van gele verblendsteen waarboven een lijstje van rode profielsteen en een in kruisverband gemetselde borstwering afgesloten door een lijstgoot op geprofileerde klossen. Het bijgebouw en de tussenleden hebben ter hoogte van de zoldervloer een lijstgoot waaronder een uitkragende koppenlaag van gele verblendsteen. De als puntgevel uitgevoerde voor- en achtergevel van het hoofdvolume worden bekroond door een rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen en zijn middenboven voorzien van twee openslaande zolderramen waarin blank glas-in-lood. Boven en links en rechts van dit vensterpaar worden de van vlechtingen voorziene gevels verlevendigd door een siermotief van gele verblendsteen. De symmetrische voorgevel (ZO) heeft op de begane grond twee kruisvensters voorzien van blank glas-in-lood. In de achtergevel(NW) bevindt zich links een kruisvenster als voor. De rechterzijgevel (NO) van het hoofdvolume is van links naar rechts voorzien van een kruisvenster als voor, een cirkelmotief van gele verblendsteen onder de genoemde sierband, en een driezijdige erker met in elke zijde een stolpraam waarin blank glas-in-lood. In de linkerzijgevel (ZW) bevindt zich rechts een dubbele glasdeur die evenals het tweeruits bovenlicht erboven voorzien is van blank glas-in-lood. Op beide dakvlakken van het hoofdvolume staan drie gemetselde dakopbouwen met een liggend venster waarin twee negenruits ramen, en een zadeldak waaromheen een geprofileerde lijst. Onder de laatste is de driehoekige top voorzien van vlechtingen en een siermotief van gele verblendsteen. Tussen de drie dakopbouwen van het rechterdakschild staan bovenin het dakvlak twee kleine dakkapellen met een vierruits rondboograam onder een halfrond zinkgedekt dak. Het tussenlid tegen de linker helft van de rechterzijgevel heeft aan de voorzijde (ZO) links en rechts een achtruits openslaand raam dat aan de binnenzijde geflankeerd wordt door een pilaster met boven- en onderin de schacht een gele sierband en een in zandsteen uitgevoerd basement en kapiteel (de tussenliggende deur is vervangen door een venster). In de achtergevel (NW) van het tussenlid bevindt zich links een paneeldeur met bovenin een zesruits raam en rechts een kruisvenster met negenruits ondernamen voorzien van luiken en in de bovenlichten lichtgroen glas-in-lood. De door een smeedijzeren traliewerk afgesloten kelderkoekoek onder laatstgenoemd venster is voorzien van twee zesruits draairamen. In de voorgevel (ZO) van de voormalige bedrijfsleiderswoning bevindt zich links een door middel van luiken afsluitbaar zestienruits stolpraam met tweeruits bovenlicht voorzien van lichtgroen glas-in-lood, rechts van het midden een gewelfde paneeldeur waarin een rond raampje en waarboven een bovenlicht met lichtgroen glas-in-lood, en links een klein stalen draairaam waarvoor twee diefijzers. Boven de voordeur wordt de lijstgoot onderbroken door een dakopbouw vergelijkbaar met die op het zadeldak, maar kleiner en voorzien van een zestienruits stolpraam. De dakgoot van de linkerzijgevel (ZW) wordt onderbroken door een bredere dakopbouw waarin twee twaalfruits openslaande ramen. In de achtergevel (NW) bevindt zich links een kruisvenster waarvan de twaalfruits ondernamen met luiken afgesloten kunnen worden en de bovenlichten voorzien zijn van lichtgroen glas-in-lood. Boven dit venster wordt de dakgoot onderbroken door een dakopbouw als op de linkerzijgevel, maar voorzien van één liggend venster waarin twee twaalfruits ramen en zonder siermotief van gele verblendsteen. Rechtsboven op het achterschild en bovenin het rechter zijschild bevindt zich een kleine dakkapel met een vierruits rondboograam onder een halfrond zinkgedekt dak. Zowel op het rechter zijschild als de nok van het schilddak staat een rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. De nokeinden worden bekroond door een florale piron. Het tussenlid rechts tegen de achtergevel van het hoofdvolume heeft in de linkerzijgevel (ZW) een paneeldeur met bovenin een zesruits raam en in de rechterzijgevel (NO) twee negenruits openslaande ramen (het derde raam links is vervangen door een deur). Beide zijgevels van het bijgebouw zijn voorzien van een liggend venster waarin twee negenruits ramen. De rechterzijgevel (NO) heeft bovendien rechtsonder een klein keldervenster. Zowel op het linker zijschild als achterschild van het bijgebouw staat een kleine dakkapel waarin een getoogd vierruits raam onder een gebogen dak gedekt met zink. In de achtergevel bevindt zich rechts een 24-ruits stolpraam en links een liggend venster voorzien van drie twaalfruits ramen. De nokeinden van het schilddak van het bijgebouw worden bekroond door een zich verjongende rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. Het interieur van de voormalige bedrijfsleiderswoning (Flevolaan 36) verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en bevat onder meer paneeldeuren op zowel de begane grond als de zolderverdieping, in de woonkamer een schouw voorzien van een gepleisterde driezijdige bovenboezem waaronder een middenvoor gebogen hoofdgestel van hout en een haard betegeld met witte tegels voorzien van blauwe hoekmotiefjes, in de WC een tegellambrisering van dito tegels en, evenals in de gang en de keuken, een vloer van witte en zwarte tegels in schaakbordpatroon, in de ruime keuken een servieskast met 24-ruits stolpdeur en een witbetegelde schouw waarboven een houten bordenplank, onder de keuken een kelder met een vloer van rode plavuizen en een plafond van gepleisterde troggewelfjes, en in de gang een bordestrap waarlangs een leuning met vierkante spijlen. De slaapkamers op de zolderverdieping zijn voorzien van vaste kasten met paneeldeur. De kap is uitgevoerd als een met brede delen beschoten gordingenkap. Boven de zolder van het bijgebouw bevindt zich een dito kap die nog de verflaag in de originele gele kleur bezit. Het terras vóór de linkerzijgevel van Flevolaan 34 is bestraat met vierkanten die zijn samengesteld uit afwisselende lagen rode machinale baksteen en gele verblendsteen. Waardering De dienstwoning met bijbehorend terras is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem" en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een door architect K.P.C. de Bazel ontworpen dienstwoning uit het begin van de 20ste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525066
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vml dienstwoning in Naarden

Dienstwoning

Flevolaan 32
Naarden
Inleiding Aan de noordwestzijde van de Flevolaan gelegen DIENSTWONING uit 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Busse..

Vml zuivelfabriek

Flevolaan 43
Naarden
Inleiding Voormalige ZUIVELFABRIEK uit 1903, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het gebouw, ontworpen door K.P...

Flessenspoelerij

Flevolaan 45
Naarden
Inleiding Voormalige FLESSENSPOELERIJ uit circa 1904, deel uitmakend van het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem". Het gebouw, ontworpen ..

Kantoorgebouw annex dienstwoning

Flevolaan 67
Huizen
Inleiding Aan de zuidoostzijde van de Flevolaan gelegen voormalig KANTOORGEBOUW annex DIENSTWONING uit 1903, naar ontwerp van K.P.C. de Baz..

Melkerij Hofstede Oud-Bussem: boerderij

Flevolaan 65
Huizen
Inleiding Op een ruim erf aan de zuidoostzijde van de Flevolaan gelegen BOERDERIJ uit het begin van de 18de eeuw, deel uitmakend van het c..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vml dienstwoning in Naarden

Foto's (1)