Meer dan 63.000 rijksmonumenten


R.K. kerk van de O.L. Vrouwe Hemelvaart behorende pastorie met garage en fietsenstalling in Nieuwkoop

Kerkelijk Gebouw

Dorpsstraat 37
2421AV Nieuwkoop
Zuid Holland

Bouwjaar: 1934-1935
Architect: W. Breedeveld


Beschrijving van R.K. kerk van de O.L. Vrouwe Hemelvaart behorende pastorie met garage en fietsenstalling

Inleiding De bij de R.K. kerk van de O.L. Vrouwe Hemelvaart behorende PASTORIE met GARAGE en FIETSENSTALLING zijn tegelijk met de kerk in 1934-1935 gebouwd naar ontwerp van de Leidse architect W. Breedeveld in dezelfde Traditionalistische trant als de kerk. De uitvoering was in handen van het Leidse aannemersbedrijf Bik en Breedeveld. De inrichting van het interieur is grotendeels oorspronkelijk. Een wijzigingen van ondergeschikt belang is ondermeer de vernieuwing van de serrevensters. Omschrijving Gedeeltelijk onderkelderde pastorie van twee bouwlagen op een rechthoekige plattegrond onder een schilddak met bruin-verglaasde Romaanse pannen. De nokrichting loopt evenwijdig aan die van het kerkschip. Zware schoorstenen zijn geplaatst op beide nokeinden. De pastorie is met de kerk verbonden door een langgerekt éénlaags, deels open (fietsenstalling), tussenlid onder een zadeldak met rode verglaasde Romaanse pannen. De garage is met het woonhuis verbonden door een gemetselde, met een ezelsrug afgedekte, tuinmuur tegen de linker zijgevel (zuidwest). De gevels zijn langsgevels, opgetrokken in (wijn)rode Limburgse handvormsteen (kruisverband), worden beëindigd door rollagen. Ze hebben boven de rechthoekige vensteropeningen iets uitkragende betonnen lateien met strekken daarboven en een rondboog boven het entreeportiek. De enkele en samengestelde vensterpartijen, merendeels uitgevoerd als kruiskozijnen, zijn voorzien van openslaande ramen en bovenlichten met roedenverdeling. De eenvoudige smalle goot is van hout en zwarte tegels zijn gebruikt voor de lekdorpels. De asymmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een ondiep entreeportiek met twee stoeptreden en een rondbogige entreedeur van verticale delen. Aan weerszijden hiervan smalle kantstaande zesruitsvensters. Links ervan bevindt zich een groot driedelig samengesteld venster en de op de verdieping zijn drie vensters geplaatst. Rechts is achter tegen het tussenlid aan een kleine overkapping gebouwd, gedragen door twee houten pijlers, die rusten op een gemetselde borstwering. De linker zijgevel (zuidwest) heeft een grote rechthoekige serre op een gemetselde plint. Op de verdieping bevinden zich, symmetrisch over de gevel verdeeld, twee vensters. De achtergevel heeft diverse vensters, waaronder op de verdieping de drie smalle vensters met gekleurde glas-in-loodramen van het trappenhuis. Op de begane grond links een keukendeur met bovenlicht, toegankelijk middels een bordes dat aan twee zijden is voorzien van een gemetselde borstwering. Rechts daarvan en tegen de rechter zijgevel (noord-oost) bevindt zich een uitgebouwd kelderluik onder lessenaarsdak. De rechter zijgevel heeft verder op de begane grond links een samengesteld driedelig venster. Op de verdieping wordt een samengesteld driedelig venster geflankeerd door een smal kantstaand venster. Het langgerekte tussenlid bevat een gang die de pastorie met de kerk verbindt. Het open gedeelte van het tussenlid heeft aan pleinzijde houten pijlers met korbelen, op hoge gemetselde dwarsmuurtjes, die de houten gootlijst van het zadeldak dragen. Links tegen de pastorie aan bevindt zich een klein gesloten deel met zijingang. In verlengde van de achtergevel rechts, een door een ezelsrug afgedekte tuinmuur, waarin de voorgevel van de garage is opgenomen met rechts daarvan een rondbogige houten poort. De garage is een éénlaags rechthoekige bouwmassa onder een schilddak met de nokrichting haaks op die van het woongedeelte. In de voorgevel bevindt zich een houten dubbel openslaande garagedeur, die wordt gedekt door een korfboog, en eveneens als de poort voorzien is van smeedijzeren gehengen. INTERIEUR. In het interieur van de pastorie zijn ondermeer van belang de hal, bestaande uit een trap met bordessen en overloop. De muren zijn opgetrokken van gele baksteen in kettingverband met diepliggende voeg, deels met vlechtingen. Eenvoudig balkenplafond, oorspronkelijke paneeldeuren, tochtdeur met glas-in-lood, tegelvloeren met geometrisch patroon. Waardering De bij de R.K. Kerk behorende pastorie is van algemeen belang vanwege de c ultuurhistorisch waarde als representatief onderdeel van een R.K. complex uit de hausse in de Katholieke kerkbouw in Nederland na het herstel van de Bisschoppelijke Hiërachie in 1853 maakte in de eerste decennenia van de 20ste eeuw. De pastorie is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde vanwege de Traditionalistische bouwstijl, passend bij een belangrijke architectuurstroming tijdens het Interbellum. De pastorie is vrijwel gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel in- als uitwendig. Er is een sterke visuele en functionele relatie tussen de pastorie en het kerkgebouw, waardoor er sprake is van een duidelijke ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 525042
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van R.K. kerk van de O.L. Vrouwe Hemelvaart behorende pastorie met garage en fietsenstalling in Nieuwkoop

R.K. Kerk met bijbehorende pastorie

Dorpsstraat 35
Nieuwkoop
Inleiding R.K. KERK met bijbehorende PASTORIE gebouwd in 1934-1935 en gewijd aan Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart. De kerk is ontworpen als ee..

Herberg onder rieten wolfdak met ingezwenkte voorgevel waarin deuromlijsting met bovenlicht en hoofdgestel, alsmede vensters met zesruitsschuiframen. ..

Dorpsstraat 75
Nieuwkoop
Herberg onder rieten wolfdak, 18e begin 19e eeuw, met ingezwenkte voorgevel waarin deuromlijsting met bovenlicht en hoofdgestel, alsmede ven..

Nederlands Hervormde Kerk

Reghthuysplein 18
Nieuwkoop
Ned. Hervormde Kerk. Eenvoudige zaalkerk met driezijdige sluiting en houten klokketorentje boven de westgevel, gebouwd in 1821. Spitsboogven..

Houten ophaalbrug

Reghthuysplein 18
Nieuwkoop
Ophaalbrug. Houten ophaalbrug, waarschijnlijk 19e eeuw.

Voormalige Reghthuys

Reghthuysplein 1
Nieuwkoop
v.m. Reghthuys. Rechthoekig gebouw onder zadeldak met aan de voorzijde een rijk gedetailleerde puntgevel met pilasterstellingen, vensters me..

Kaart & Routeplanner

Route naar R.K. kerk van de O.L. Vrouwe Hemelvaart behorende pastorie met garage en fietsenstalling in Nieuwkoop