Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw in Maarssen

Militair Object

Herenweg 3
3602AM Maarssen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1880-1881

(1 recensie)

Beschrijving van Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw

Omschrijving complexonderdeel 2 De in het midden op het aardwerk van het Werk bij Maarsseveen gelegen bomvrije KAZERNE uit 1880-1881 is aan drie zijden gevat in een aardwerk. Aan de zuidzijde bevindt zich in grauwe baksteen opgetrokken voorgevel met op constructief belangrijke punten blokken natuursteen. De gevel wordt afgesloten door een rollaag. De voorgevel buigt links en rechts af naar achteren en heeft ter hoogte van de afbuigingen een dalend verloop. Het middendeel van de gevel is geleed door middel van drie traveeën onder grote segmentbogen. Naast het middelste travee zijn geblokte pilasters met geprofileerde voetstukken en kapitelen. Het middelste en rechter travee hebben op de begane grond een deur met aan weerszijden een venster en op de verdieping drie vensters. De linker travee heeft beneden een dubbele deur, geflankeerd door drie vensters, op de verdieping twee vensters. Geheel links en rechts is boven de uitbouwen (met latrines) een deur aangebracht. Een aantal vensters zijn uitgevoerd met stolpramen. Alle vensters zijn voorzien van groengeschilderde luiken. De gevel wordt gesierd door in cement vervaardigse stenen met het opschrift `1881' en `Maarsseveen'. Het interieur bestaat uit een aantal naast elkaar gelegen, door tongewelven overkluisde ruimten. Aan de zuidoostzijde zijn de kruitkamers gesitueerd, met daaromheen een gang. Ter hoogte van de tweede bouwlaag bevinden zich een aantal soortgelijke vertrekken. Waardering complexonderdeel 2 Het gebouw is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als herkenbaar en gaaf bewaard voorbeeld van een bomvrije kazerne uit 1880-1881. Tevens vanwege de krijgshistorische waarde als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, alsmede van ruimtelijk-functionele waarde als beeldbepalend element op het aardwerk en van ensemblewaarde vanwege de ligging langs de Maarsseveense dijk en de Herenweg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524845
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw
4
Recensie door: ()
Straatnaamcorrectie: Het is niet de MaarseveenseDIJK, maar de MaarsseveenseVAART
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Werk bij Maarsseveen
Werk bij Maarsseveen
Werk bij Maarsseveen
Locatie Maarssen
Algemeen
Bouwmateriaal baksteen
Gebouwd in 1881
Monumentale status beschermd
Monumentnummer  531486
Luchtfoto van het werk (1920-1940)
Luchtfoto van het werk (1920-1940)

Het Werk bij Maarsseveen is een vestingwerk bestaande uit één kazemat ingegraven in een heuvel. Het werk is rond 1880 aangelegd als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De top van de heuvel steekt meer dan acht meter boven het maaiveld uit.

Het fort bestaat uit een kazerne afgedekt met aardwerk en is omgeven door een gracht van ongeveer 20 meter breed. De toegangsbrug is niet origineel. Het perceel beslaat een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare. In 1886 werd een kanonremise aan het werk toegevoegd, die echter in 1940 is gesloopt bij de aanleg van loopgraven. In diezelfde tijd zijn ook de wallen grotendeels geëgaliseerd. De uit 1880 stammende fortwachterswoning bestaat nog, maar is wel nadien aangepast.

Het werk staat ten oosten van Maarssen, op de kruising van de Herenweg met de Maarsseveensevaart. Het diende ter verdediging van het acces van de Maarsseveensevaart, een dijkweg met vaart, en van de dijken van de Maarsseveense en Tienhovense polders.

Ten noorden van het fort ligt Fort bij Tienhoven en in het zuiden het Fort aan de Klop en Fort De Gagel.

Vandaag de dag is het gewaardeerd als rijksmonument. Het Waterliniepad komt langs dit fort.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw in Maarssen

Werk bij Maarsseveen, aardwerk

Herenweg 3
Maarssen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 1 Het uit 1880-1881 stammende AARDWERK van het Werk bij Maarsseveen bestaat uit een terrein met een rechthoek..

werk bij maarsseveen

werk bij maarsseveen
maarssen (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 26. Fortaanleg en (resten van) aarwerken, (onderhouds)wegen, natte gracht met buitenoevers en van oudsher door stenen palen aangedui..

schuilplaats

betonnen werken maarsseveen - de klop
maarssen (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 27. Scherfvrije schuilplaats type 1916/I. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SCHERFVRIJE SCHUILPLAATS TYPE 1916 / I als onderdee..

schuilplaats

betonnen werken maarsseveen - de klop
maarssen (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 27. Groepsschuilplaatsen type P (piramide). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding Binnen het complex Betonnen Werken Maarsseveen - ..

Meerhofstede

Europalaan 1
Maarssen (Gemeente Stichtse Vecht)
Boerderij op T-vormige plattegrond. Het woonhuis en bedrijfsgedeelte met riet gedekt. De zijgevels van het woonhuis afgewolfd; de top van vl..

Kaart & Routeplanner