Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw in Maarssen

Militair Object

Herenweg 3
3602AM Maarssen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1880-1881


Beschrijving van Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw

Omschrijving complexonderdeel 2 De in het midden op het aardwerk van het Werk bij Maarsseveen gelegen bomvrije KAZERNE uit 1880-1881 is aan drie zijden gevat in een aardwerk. Aan de zuidzijde bevindt zich in grauwe baksteen opgetrokken voorgevel met op constructief belangrijke punten blokken natuursteen. De gevel wordt afgesloten door een rollaag. De voorgevel buigt links en rechts af naar achteren en heeft ter hoogte van de afbuigingen een dalend verloop. Het middendeel van de gevel is geleed door middel van drie traveeën onder grote segmentbogen. Naast het middelste travee zijn geblokte pilasters met geprofileerde voetstukken en kapitelen. Het middelste en rechter travee hebben op de begane grond een deur met aan weerszijden een venster en op de verdieping drie vensters. De linker travee heeft beneden een dubbele deur, geflankeerd door drie vensters, op de verdieping twee vensters. Geheel links en rechts is boven de uitbouwen (met latrines) een deur aangebracht. Een aantal vensters zijn uitgevoerd met stolpramen. Alle vensters zijn voorzien van groengeschilderde luiken. De gevel wordt gesierd door in cement vervaardigse stenen met het opschrift `1881' en `Maarsseveen'. Het interieur bestaat uit een aantal naast elkaar gelegen, door tongewelven overkluisde ruimten. Aan de zuidoostzijde zijn de kruitkamers gesitueerd, met daaromheen een gang. Ter hoogte van de tweede bouwlaag bevinden zich een aantal soortgelijke vertrekken. Waardering complexonderdeel 2 Het gebouw is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als herkenbaar en gaaf bewaard voorbeeld van een bomvrije kazerne uit 1880-1881. Tevens vanwege de krijgshistorische waarde als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, alsmede van ruimtelijk-functionele waarde als beeldbepalend element op het aardwerk en van ensemblewaarde vanwege de ligging langs de Maarsseveense dijk en de Herenweg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524845
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Werk bij Maarsseveen.

Het Werk bij Maarsseveen is een vestingwerk bestaande uit één kazemat ingegraven in een heuvel. Het werk is rond 1880 aangelegd als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De top van de heuvel steekt meer dan 8 meter boven het maaiveld uit.

Het werk staat ten oosten van Maarssen, op de kruising van de Herenweg met de Maarsseveensevaart. Vandaag de dag is het gewaardeerd als rijksmonument. Het Waterliniepad komt langs dit fort.

Zie ook

Externe link


Monumenten in de buurt van Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw in Maarssen

Werk bij Maarsseveen, aardwerk

Herenweg 3
Maarssen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 1 Het uit 1880-1881 stammende AARDWERK van het Werk bij Maarsseveen bestaat uit een terrein met een rechthoek..

Meerhofstede

Europalaan 1
Maarssen (Gemeente Stichtse Vecht)
Boerderij op T-vormige plattegrond. Het woonhuis en bedrijfsgedeelte met riet gedekt. De zijgevels van het woonhuis afgewolfd; de top van vl..

Westbroekse Molen

Nedereindsevaart 3
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
Achtkante watermolen gebouwd in plm 1753.

Buitenwegse Molen

Nedereindsevaart 2
Maarssen (Gemeente Stichtse Vecht)
Wipwatermolen, gebouwd plm 1830. Houten constructie; buitenbekleding onderbouw van riet, bovenbouw en kap van hout; wieken met ijzeren roede..

Begraafplaats Oud-Zuilen

Groeneweg 10
Oud Zuilen (Gemeente Stichtse Vecht)
INGANGSPARTIJ van de in 1781 op het toenmalig landgoed van W.R. baron van Tuyll van Serooskerken gestichte openbare begraafplaats, bestaande..

Kaart & Routeplanner

Route naar Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw in Maarssen