Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Werk bij Maarsseveen, aardwerk in Maarssen

Militair Object

Herenweg 3
3602AM Maarssen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1880-1881


Beschrijving van Werk bij Maarsseveen, aardwerk

Omschrijving complexonderdeel 1 Het uit 1880-1881 stammende AARDWERK van het Werk bij Maarsseveen bestaat uit een terrein met een rechthoekige hoofdopzet met afgeschuinde hoeken en aan de noordzijde een eenvoudig bastion. Het terrein is rondom omgeven door een gracht en een buitenfort. Op een door water omgeven perceel in het noordwesten bevindt zich de fortwachterswoning, die buiten de bescherming valt Het terrein is voor het grootste deel onbeplant. Het fort is toegankelijk middels een aan de zuidzijde over de gracht geplaatste brug. Op het fort bevindt zich aan de zuidzijde een bomvrij gebouw (complexonderdeel 2). Het terrein is grotendeels afgegraven. Waardering complexonderdeel 1 Het aardwerk is van cultuurhistorische waarde als herkenbaar voorbeeld van een omgracht fort, alsmede van historische waarde als onderdeel in de ontwikkeling van de krijgskunde in Nederland in de negentiende eeuw. Tevens van ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524844
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Werk bij Maarsseveen
Werk bij Maarsseveen
Werk bij Maarsseveen
Locatie Maarssen
Algemeen
Bouwmateriaal baksteen
Gebouwd in 1881
Monumentale status beschermd
Monumentnummer  531486
Luchtfoto van het werk (1920-1940)
Luchtfoto van het werk (1920-1940)

Het Werk bij Maarsseveen is een vestingwerk bestaande uit één kazemat ingegraven in een heuvel. Het werk is rond 1880 aangelegd als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De top van de heuvel steekt meer dan acht meter boven het maaiveld uit.

Het fort bestaat uit een kazerne afgedekt met aardwerk en is omgeven door een gracht van ongeveer 20 meter breed. De toegangsbrug is niet origineel. Het perceel beslaat een oppervlakte van ongeveer 1,5 hectare. In 1886 werd een kanonremise aan het werk toegevoegd, die echter in 1940 is gesloopt bij de aanleg van loopgraven. In diezelfde tijd zijn ook de wallen grotendeels geëgaliseerd. De uit 1880 stammende fortwachterswoning bestaat nog, maar is wel nadien aangepast.

Het werk staat ten oosten van Maarssen, op de kruising van de Herenweg met de Maarsseveensevaart. Het diende ter verdediging van het acces van de Maarsseveensevaart, een dijkweg met vaart, en van de dijken van de Maarsseveense en Tienhovense polders.

Ten noorden van het fort ligt Fort bij Tienhoven en in het zuiden het Fort aan de Klop en Fort De Gagel.

Vandaag de dag is het gewaardeerd als rijksmonument. Het Waterliniepad komt langs dit fort.

Zie ook

Externe links


Monumenten in de buurt van Werk bij Maarsseveen, aardwerk in Maarssen

Werk bij Maarsseveen, kazernegebouw

Herenweg 3
Maarssen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 2 De in het midden op het aardwerk van het Werk bij Maarsseveen gelegen bomvrije KAZERNE uit 1880-1881 is aan..

werk bij maarsseveen

werk bij maarsseveen
maarssen (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 26. Fortaanleg en (resten van) aarwerken, (onderhouds)wegen, natte gracht met buitenoevers en van oudsher door stenen palen aangedui..

schuilplaats

betonnen werken maarsseveen - de klop
maarssen (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 27. Scherfvrije schuilplaats type 1916/I. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding SCHERFVRIJE SCHUILPLAATS TYPE 1916 / I als onderdee..

schuilplaats

betonnen werken maarsseveen - de klop
maarssen (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 27. Groepsschuilplaatsen type P (piramide). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding Binnen het complex Betonnen Werken Maarsseveen - ..

Meerhofstede

Europalaan 1
Maarssen (Gemeente Stichtse Vecht)
Boerderij op T-vormige plattegrond. Het woonhuis en bedrijfsgedeelte met riet gedekt. De zijgevels van het woonhuis afgewolfd; de top van vl..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)