Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Poortgebouw van Wilhelminagasthuis in Amsterdam

Gebouw

Helmersplantsoen 1
1054RZ Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1891-1893
Architect: H. Leguyt


Beschrijving van Poortgebouw van Wilhelminagasthuis

Omschrijving Voormalig HOOFDGEBOUW en POORT (1) als eerste onderdeel van het complex Wilhelmina Gasthuis in 1891-1893 gebouwd in opdracht van de gemeente Amsterdam en ontworpen door de architect H. Leguyt van de dienst Publieke Werken. De bakstenen gevels van het U-vormige gebouw met zijvleugels ter weerszijden, zijn opgetrokken in neo-renaissance stijl. De centraal gesitueerde poort met dubbele halfronde deur en glas-in-lood bovenlicht is geaccentueerd als middenrisaliet met halfkolommen ter weerszijden, waarboven een groot raam, de naam van het ziekenhuis en een natuurstenen renaissance-topgevel, met het wapen van Amsterdam. De tongewelfde doorgang heeft een bekleding met geglazuurde bakstenen (crèmekleurig) en groene gordelbogen, rustend op aan beide zijden vier grijsblauwe granieten Dorische zuilen en twee dito halfzuilen, met terzijden houten paneeldeuren met neo-Renaissance omlijstingen. Ter weerszijden van de poort identieke vleugels met een begane grond, verdieping en kapverdieping, in een ritme van telkenmale vier ramen en een risaliet; in totaal telt de voorgevel van de middenvleugel 22 vensterassen. In de gevels speklagen van gele baksteen en twaalf-ruits ramen. De vier vensterassen diepe zijvleugels zijn een verdieping hoger en identiek gedetailleerd. Boven de lijstgevel zijn drie topgevels op de hoeken en in het midden. Aan de west- en oostzijde bevindt zich een gaanderij met halfronde scheibogen, voorzien van gietijzeren kolommen en fantasiekapitelen, piëdestals op een verhoogd bordes. Inwendig vrijwel geheel gewijzigd bij renovatie en verbouwing tot woningen. Aan de westzijde zijn in de gangen nog de oorspronkelijke omlijstingen van de deuren te zien. Mogelijk bevinden zich hier boven de verlaagde plafonds nog de gemetselde troggewelven. Waardering Uit 1891-1893 daterend voormalige hoofdgebouw met poort is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische en typologische waarde als eerst uitgevoerde onderdeel van het voormalige Wilhelmina Gasthuis, in een voor de bouwtijd en functie kenmerkende neo-Renaissancestijl, tevens refererend aan het 17de-eeuwse Pesthuis. Voorts ensemble waarde in historisch-functionele relatie tot de overige delen van het complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524814
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Wilhelmina Gasthuis aan de Eerste Helmersstraat; circa 1900.
Detail van de gevel van het voormalige poortgebouw aan de Eerste Helmersstraat
Tekening uit 1892
Voormalig Chirurgiegebouw aan het WG-plein 100.

Het Wilhelmina Gasthuis (WG) is een voormalig ziekenhuis in Amsterdam.

Op 28 mei 1891 legde de tienjarige, toen nog prinses Wilhelmina, de eerste steen voor het Wilhelmina Gasthuis. Het zou een ziekenhuis worden in een parkachtige omgeving. Het ziekenhuis kwam in de buurt van het vroegere pesthuis en Buitengasthuis, gelegen buiten de stadswallen, zuidwestelijk van de Singelgracht.[1] In de loop der tijd raakte het ziekenhuis ingebouwd door de bebouwing van Oud-West.

In 1925 werd een begin gemaakt met bouwactiviteiten die het karakter van het WG geheel hebben veranderd. Er werden nieuwe paviljoens opgetrokken waar diverse klinieken werden gehuisvest.

Wegens het 75-jarig bestaan (1891-1966) van het Wilhelmina Gasthuis, bood het personeel een bronzen beeld aan van de 10-jarige Wilhelmina, gemaakt door Mari Andriessen, dat daar in 1967 werd geplaatst. Na tijdelijke opslag, verhuisde het beeldje in 1984 naar de ingang van de nieuwbouw van het AMC.

Het WG was decennialang een academisch ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, samen met het oudere en nog centraler gelegen Binnengasthuis. In 1981 werden beide ziekenhuizen samengevoegd en verhuisden naar het uiteindelijke AMC in Holendrecht (Amsterdam-Zuidoost). Tussen 1981 en 1983 verhuisde het WG, in gedeelten, naar de nieuwe locatie.

Na de sluiting in 1983 is het terrein gedeeltelijk gesaneerd, enkele oude gebouwen staan nog overeind en kregen nieuwe functies. Verschillende nieuwe straatnamen op het terrein werden vernoemd naar medisch personeel dat hier vroeger werkzaam was.

De naam van het ziekenhuis wekte in het buitenland nog weleens wat verwarring: in het WG werkzame onderzoekers vonden hun artikelen soms terug in literatuurlijsten met een hen onbekende mede-auteur, een zekere Wilhelmina Gasthuis.[2][3][4]

Op het terrein van het voormalige ziekenhuis bevinden zich diverse bedrijven en woningen. Het staat bekend als het "WG-terrein".

Wilhelmina Gasthuis in 2008, gezien vanaf de Eerste Helmersstraat

Zie ook

Externe linksMonumenten in de buurt van Poortgebouw van Wilhelminagasthuis in Amsterdam

Wilhelminagasthuis

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 23
Amsterdam
Omschrijving RÖNTGENGEBOUW (4) onderdeel van het Wilhelmina Gasthuis complex in 1925 ontworpen door de Dienst Publieke Werken. Het gebouw..

Wilhelminagasthuis

Wg-Plein 100
Amsterdam
Onder monumentnummer 526940 zijn de overige adressen ingevoerd, die om technische redenen niet onder dit monumentnummer in de Objecten Data ..

gebouw

Wg-Plein 100
Amsterdam
Dit monumentnummer vormt samen met nummer 527012 een aanvulling op monumentnummer 524815, omdat om technische redenen niet alle adressen ond..

Wilhelminagasthuis

Wg-Plein 100
Amsterdam
Dit monumentnummer vormt samen met nr.526940 een aanvulling op monumentnummer 524815, omdat om technische redenen niet alle adressen onder d..

Hollandse Manege

Vondelstraat 140
Amsterdam
Hollandsche Manege (1880, door A.L.van Gendt), een inpandig gelegen complex bestaande uit een gang onder de huizen van de Vondelstraat door,..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)