Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig klooster Mariadal in Venlo

Kerkelijk Gebouw

Schoolweg 140
5916PL Venlo
Limburg

Bouwjaar: 1890
Architect: Baeten


Beschrijving van Voormalig klooster Mariadal

Inleiding Het klooster Mariadal of "Klein Marienthal" werd einde 19de eeuw ten tijde van de Kulturkampf door Duitse zusters gesticht. Het was tot 1982 het enige klooster van de Dominacanessen van de Tweede Orde (contemplatieven) in Nederland. De bouwgeschiedenis begint omstreeks 1881 met een verblijfsvleugel en kloosterkapel (noordzijde). In 1889 wordt de rectoraatswoning gebouwd in het verlengde van de kloosterkapel. In 1902 wordt haaks op de bestaande vleugel in oostelijke richting de grote buitenkapel gebouwd naar ontwerp van architect Baeten uit Roermond. De buitenkapel was ook bedoeld voor plaatselijke dorpsgemeenschap. De zuid-, west- en een gedeelte van de noordvleugel dateren eveneens van omstreeks 1900. Aan de zuidzijde staat de voormalige kloosterboerderij : deze is in 1982 ingrijpend verbouwd en blijft buiten de bescherming. Omschrijving Kloostergebouw bestaande uit vier vleugels in carrévorm met twee kloosterkapellen. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en natuursteen. De zadeldaken zijn met leien gedekt. De BUITENKAPEL dateert uit 1902 en werd gebouwd naar ontwerp van architect Baeten uit Roermond. Entreepartij straatzijde met kerkdeuren met smeedijzeren beslag; spitsboogvormig bovenlicht met tracering. Hoog driedelig glas in lood raam aan bovenzijde kerkdeur. Topgevel met spitsboogvormige spaarvelden; steunberen. Zijgevels met hoge glas-in-lood ramen tussen steunberen. Zadeldak met leien en klokkentorentje. Interieur met orgeltribune voorzien van nieuwe leuning. kapelvloer vernieuwd omstreks 1990; plafond met kruisribgewelven; lisenen in de zijwanden met pilasters en acanthusbekroning; in de kopgevel aan de binnenhofzijde een groot glas-in-lood raam naar ontwerp van F. Nicolas uit 1907. Deze gevel van de kapel heeft een trapgevel. De OUDE KAPEL dateert uit 1882: exterieur met spitsboogvormige glas in lood ramen met tracering in baksteen. Zadeldak met leien; dakruiter; kleine dakkapellen. De RECTORAATSWONING dateert uit 1889 en werd gebouwd in de stijl van de Hollandse Neorenaissance. Voorgevel met deur en vensters met hardstenen dorpels; speklagen. Interieur met zogenoemde bisschopskamer met stuc rozet en schouw met marmeren haardlijst; trappenhuis met autentieke plavuizenvloer en houten trap met spijlen. KLOOSTERVLEUGEL ZUIDZIJDE Exterieur: hoge kloostermuur met ezelsrug; gevels met kruiskozijnnen; hardstenen dorpels; dakkapellen. In de topgevel spitsboogvormige spaarvelden. Ingangspartij is omstreeks 1990 vernieuwd; interieur is qua structuur grotendeels in tact. De rondlopende kloostergang met plafond met kruisgewelven; in de wanden aan de binnenhof glas-in-lood ramen; authentieke paneeldeuren. KLOOSTERVLEUGEL WESTZIJDE Exterieur met verbouwingssporen; twee torenvormige uitbouwen. Interieur vrijwel identiek aan zuidvleugel. KLOOSTERVLEUGEL NOORDZIJDE Een groot deel van deze vleugel is intern verbouwd tot appartementen: hiervoor is de oorspronkelijke indeling aangepast; sommige tussenmuren zijn verwijderd. De kloostergang loopt in dit bouwdeel niet meer verder; wel zijn de kruisgewelven nog aanwezig . De structuur van deze vleugel is op hoofdlijnen in tact. Waardering Het voormalige klooster Mariadal is van algemeen belang vanwege het geheel van navolgende waarden. Het voormalig klooster Mariadal is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van klooster voor zusters Dominicanessen en daarmee van belang voor de religieuze geschiedenis. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de geornamenteerde rijke baksteenarchitectuur, de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Baeten en de kwaliteit van het exterieur en delen van het interieur. Het Klooster Mariadal werd destijds gebouwd op geruime afstand van de stad, waardoor er een min of meer gesloten leefgemeenschap werd gecreëerd. Dit maakt de situering langs de Schoolweg van belang. Het Klooster Mariadal is in redelijk hoge mate gaaf bewaard gebleven en is in cultuurhistorisch en typologisch opzicht zeldzaam. Als voorbeeld van een Kulturkampfklooster bezit Mariadal religieus-historische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524775
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Mariadal
Klooster Mariadal in 't Ven
Klooster Mariadal in 't Ven
Land Vlag van Nederland Nederland
Plaats Venlo
Coördinaten 51° 23′ NB, 6° 11′ OL
Religie Rooms-Katholiek
Kloosterorde Dominicanessen
Gebouwd in 1890
Uitbreiding(en) 1903
Restauratie(s) einde 20e eeuw
Huidige bestemming woningen/activiteitencentrum
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  524775
Architectuur
Architect(en)  Baeten
Bouwmethode  Eclecticisme
Bouwmateriaal  baksteen, natuursteen
Mariadal (Venlo)
Mariadal (Venlo)
Portaal  Portaalicoon   Religie

Het klooster Mariadal is aan het einde van de 19e eeuw gesticht door de Zusters van de Tweede Orde van Sint-Dominicus in het Venlose buurtschap 't Ven.

De Duitse zusters kochten in 1882, tijdens de Kulturkampf, de hoeve Huize Geritten van de erven van Joseph Heutz (naar wie een straat in Venlo is vernoemd), nadat deze al een stichting in het leven had geroepen tot bijstand van behoeftige zieken en invaliden met de hoeve als wijkplaats, en richtten dit in als klooster met de naam Klein Mariënthal. Het klooster werd in twintig jaar tijd meerdere malen verbouwd. In 1903 werd er een grote kapel aangebouwd in een - voor die tijd gebruikelijke – eclectische stijl. Deze kapel diende tot de komst van de nieuwe rectoraatskerk in 1966 als parochiekerk voor de inwoners van 't Ven. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam van het klooster omgedoopt in Mariadal.

In juni 1981, honderd jaar na aankomst in Venlo, verlieten de zusters Mariadal en vertrokken naar Berg en Dal. Het klooster werd hierna aangekocht door de gemeente Venlo en doorverkocht aan een vereniging van eigenaren. Tegenwoordig doet het gerestaureerde klooster dienst als woon-/werkruimte en als centrum voor ontwikkeling, groei en welzijn.[1]


Monumenten in de buurt van Voormalig klooster Mariadal in Venlo

Voormalig Klooster Nazareth

Straelseweg 325
Venlo
Inleiding Huize Nazareth, 1901-1911, voormalig opvanghuis voor verwaarloosde kinderen en wezen. Gebouwd in traditionele bouwstijl met eleme..

Gedeelte van de resten van de Fossa Eugeniana

Resten Fossa Eugeniana
Venlo
Een gedeelte van de resten van de Fossa Eugeniana. Een in 1626 door de Spanjaarden begonnen doch nimmer voltooid kanaal, ten oosten van de w..

Huize Lovendael

Lovendaalseweg 13
Venlo
Huis Lovendaal. Omgracht huis XVIII (?), met verdieping en een schilddak, bekroond door een open torentje.

Wegkruis: "Kindskruis" ingemetseld

Genrayweg 45
VENLO (Gemeente Venlo)
Wegkruis zgn. "Kindskruis" (15e eeuw), van belang uit oogpunt van historische en volkskundige waarde.

Arenborg

Arenborgweg 77
Venlo
Met drie afzonderlijke vleugels aan een hof gelegen herenhuis met hofstede. De aan zuidzijde liggende hoofdvleugel, XVIIa, heeft in het midd..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig klooster Mariadal in Venlo

Foto's (1)