Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Heilige Familiekerk in Venlo

Kerkelijk Gebouw

Belletablestraat 21
5913AW Venlo
Limburg

Bouwjaar: 1939
Architect: Alexander Kropholler/Frans Stoks


Beschrijving van Heilige Familiekerk

Inleiding Rooms Katholieke kerk ter ere van de H. Familie gebouwd in 1939 naar een ontwerp van architecten A.J. Kropholler en F.H. Stoks. De kerk werd gebouwd in de stijl van het Traditionalisme met invloeden van Neogotiek en Expressionisme. Verantwoordelijk voor de bouw was aannemer Gerats uit Blerick. Op een pleintje aan de voorzijde van de kerk staat het standbeeld van Henri Belletable: stichter van de aartsbroederschap van de H. Familie. Henri Belletable werd geboren in 1813 in Venlo en stierf in 1855. Dit beeld dateert uit 1938 en werd ontworpen door P. Verdonk. Omschrijving Rooms katholieke kerk op een vrijwel rechthoekige plattegrond. De kerk heeft een hoog en breed middenschip en smalle lagere zijbeuken. De toren is aan de voorzijde van de kerk tegen het schip geplaatst. Aan de absiszijde een uitbouw ten behoeve van de sacristie. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en natuursteen. Spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. Bakstenen dorpelstenen. Spitsboogvormige houten deuren. Zadeldaken met Hollandse pannen. De hoofdingang in de toren met een dubbele houten deur met smeedijzeren beslag. De deur is iets teruggelegen en heeft een toegangstrap met natuurstenen treden. Aan de bovenzijde van de deur een spitsboogvormig driedelig bovenlicht met glas-in-lood. De toegang heeft een spitsboogvormige bakstenen omlijsting met aanzetstenen in natuursteen. De toren heeft aan weerszijden verjongende steunberen. Aan de bovenzijde van de deur is een stervorm in natuursteen aangebracht met drie stralen en aan weerszijden de tekst Stella Duce. In het middendeel van de voorzijde van de toren is de tekst "Wij Moeten Glorieeren In T Kruis Des Heeren" aangebracht. Hierboven bevindt zich een klein vierkant venster. In alle vier gevelzijden van de toren twee gekoppelde spitsboogvormige galmgaten met Louvreluiken met hierboven het uurwerk. De toren heeft een ingesnoerde naaldspits met leien en wordt bekroond met een smeedijzeren kruisje. Aan de linkerzijde van de toren een uitgebouwde doopkapel in een bouwlaag met een licht geknikt schilddak met Hollandse pannen. In de voorgevel van de doopkapel een spitsboogvormige houten deur met trap met natuurstenen treden. Aanzetstenen in natuursteen. Links van de deur twee spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. In de kopgevel van de doopkapel drie spitsboogvormige vensters tussen steunberen. Aan de rechterzijde van toren in de oksel met het kerkschip een klein uitgebouwd ingangsportaal met lessenaarsdak en steunbeer. De spitsboogvormige houten deur in een spitsboogvormige omlijsting met natuurstenen aanzetstenen; trap met natuurstenen treden; een spitsboogvormig venster met glas-in-lood. Links van dit ingangsportaal in de rechterzijgevel van de toren twee kleine spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. In het middendeel van de rechterzijgevel van het torenvolume een hoog spitsboogvormig venster. De rechterzijgevel van de het hoge middenschip telt zes traveeën tussen uitgebouwde steunberen. In elk geveldeel twee spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. Het einde van de rechterzijgevel springt iets terug en in dit gevelvlak bevindt zich een hoog spitsvormig venster met glas-in-lood in een natuurstenen tracering. De zijgevel van de lagere rechterzijbeuk telt eveneens zes traveeën tussen uitgebouwde steunberen met zadeldakje. In elk travee telkend drie gekoppelde spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. Twee traveeën zijn deels dichtgezet met in het gevelvlak drie rechthoekige blinde venstertjes. In het gevelvlak van de laatste travee twee spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. De linkerzijgevel van het hoge middenschip telt zes traveeën tussen uitgebouwde steunberen. In elk travee twee spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. De zijgevel van de lagere linkerzijbeuk telt vijf traveeën met in elk gevelvlak drie spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. Twee gevelvlakken zijn deels dichtgezet: in deze muurgedeelten drie blinde rechthoekige vensters. Tegen het eerste gevelvlak van de linkerzijgevel vanaf de torenzijde bevindt zich de uitbouw van de doopkapel. Aan het einde van de linkerzijgevel een hoge uitgebouwde kruisbeuk met hierin de sacristie . In de kopgevel van deze kruisbeuk in de eerste bouwlaag aan de rechterzijde een spitsboogvomige houten deur met aan de rechterzijde twee natuurstenen aanzetstenen. Links van de deur twee kleine spitsboogvormige venstertjes. In het linkergeveldeel van de eerste bouwlaag twee hoge spitsboogvormige vensters met glas-in-lood. De gevel wordt beëindigd met een hoog doorlopend vierkant schoorsteenkanaal. In de tweede bouwlaag van de kopgevel in het midden twee hoge spitsboogvormige vensters met glas-in-lood en aan de rechter- en linkerzijde een kleiner spitsboogvormig venster met glas-in-lood. In de achtergevel van de kruisbeuk twee hoge verjongende steunberen en twee hoge spitsboogvormige vensters met glas in lood. In de achtergevel van het hoge middenschip een uitgebouwd zadeldakje met hieronder een groot kruis. Hierboven een groot rozetvenster met natuurstenen tracering. De achtergevel loopt uit in een topgevel en wordt bekroond met een kleine bakstenen klokkenstoel onder een zadeldakje. Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. Alle wanden in schoonmetselwerk met op diverse plaatsen accenten in natuursteen. De vml. doopkapel is thans ingericht als dagkapel en heeft een bakstenen gewelf in schoonmetselwerk. Het hoge middenschip heeft een plafond met grote houten spanten rustend op kleine consoles in de zijwanden. In de achterwand een dubbele deur naar de toren. Het spitsboogvormig oxaal heeft een houten tribune die rust op houten consoles.Aan de bovenzijde van de spitsboog een groot tegeltableau met een voorstelling van engelen. Het middenschip wordt van de zijbeuken gescheiden door spitsboogvormige doorgangen rustend op natuurstenen kolommen. In de zijwanden van het hoge middenschip zijn tableaus van geglazuurde tegels aangebracht met symbolische voorstellingen van christelijke deugden . Voor het koor een dubbele hoge spitsboog. Het priesterkoor is omstreeks 1970 gewijzigd. Het koor is dieper in de kerk geplaatst. De stenen doopvont bij het priesterkoor is voorzien van een koperen deksel van atelier Brom uit Nijmegen. In de zijbeuken enkele biechtstoelen: deuren voorzien van natuurstenen lateien. De kruiswegstaties tegen de wanden van de zijbeuken zijn van de kunstenaar Bijvoet. In de hoge wand van de sacristieruimte een spitsboogvormige houten deur met aan de rechterzijde een venster. Hierboven een hoge blinde spitsboog met aan de benedenzijde een reeks van zeven kleine spitsboogvormige nissen. Altaartafel in geaderd wit marmer. Groot houten Triomfkruis. Twee zijaltaren in spitsboogvormige nis met altaartafel in wit geaderd marmer; tegen de achterwand van beide nissen een wandschildering. Rozetvenster met figuratief glas-in-lood. In de sacristie enkele ramen met figuratief glas-in-lood en de authentieke houten paramentenkasten. Het beeld van Henri Belletable op het pleintje tegenover de kerk staat op een vierkante natuurstenen sokkel. Het beeld is in brons gegoten en betreft een werk van P. Verdonk. Waardering De Rooms Katholieke kerk ter ere van de H. Familie is van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van het werk van de architecten A.J. Kropholler en F.H. Stoks. Het ontwerp valt op vanwege de esthetische kwaliteiten die onder meer tot uitdrukking komen in het totaalontwerp, het materiaalgebruik en de bewaard gebleven interieuronderdelen uit de bouwtijd. De kerk is tevens van belang als een van de zeldzame gezamenlijke ontwerpen van de architecten Kropholler en Stoks. De kerk bezit ensemblewaarde vanwege de situering aan een plein met in de nabijheid een beeld van Henri Belletable, dat algemeen belang vertegenwoordigt op basis van de ouderdom, de geschiedkundige betekenis en de kunsthistorische waarde. De kerk is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische zeldzaamheid en de hoge mate van gaafheid van het in- en exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524738
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Heilige-Familiekerk (Venlo)
Ingang van de kerk aan zuidzijde
Ingang van de kerk aan zuidzijde
Plaats Venlo
Gebouwd in 1939
Gewijd aan Aartsbroederschap van de Heilige Familie
Monumentnummer  524738
Architectuur
Architect(en) Alexander Kropholler/Frans Stoks
Bouwmethode Traditionalisme, neogotiek/expressionisme
Bouwmateriaal baksteen
Klokkentoren zuidzijde
Koor 1970
Schip 6 traveeën
Interieur
Altaar geaderd wit marmer
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Heilige Familiekerk is een monumentale kerk in de wijk Hogekamp, in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie

De kerk ligt ten oosten van de Venlose binnenstad, aan het kruispunt van de Belletablestraat met de Hertog Reinoudsingel.

Achtergrond

In 1854 lag er in de directe nabijheid al een gebouwtje, dat dienstdeed als noodkapel. Deze is echter aan het begin van de 20e eeuw afgebroken. Het duurde tot 1939 voordat er een nieuwe, volwaardige kerk verrees. Deze kerk is vernoemd naar de Aartsbroederschap van de Heilige Familie, welke in 1844 in Luik is opgericht door Henri Belletable. Voor de kerk, op een driehoekig pleintje, staat een standbeeld van de stichter van de broederschap, gemaakt in 1938 door Piet Verdonk.

Plattegrond

De kerk ligt in een zuid/noord-richting en heeft een hoog en breed middenschip, met smalle lagere zijbeuken. De toren is niet traditioneel aan de westzijde gebouwd, maar aan de zuidzijde tegen het schip. Dit is tevens de ingang tot de kerk. Aan de zijde van de apsis bevindt zich een uitbouw die wordt gebruikt als sacristie.

Architectuur

De architectuur is een mengeling van een aantal bouwstijlen. Hoofdzakelijk is de kerk gebouwd in de stijl van het traditionalisme, met verder invloeden van zowel neogotiek als expressionisme. De kerk is ontworpen door twee architecten, te weten Alexander Kropholler en Frans Stoks.

Exterieur

De gehele kerk is opgetrokken uit zowel baksteen als natuursteen. Aan west- en oostzijde van het schip bevinden zich spitsboogvensters met daarin glas in lood verwerkt. Ook de houten deuren zijn vervaardigd in spitsboogvorm. De kerk wordt afgedekt met zadeldaken van Hollandse pannen.

De ingang bestaat uit een terugliggend portaal met dubbele, met smeedijzer beslagen, houten deur. Aan de bovenzijde hiervan bevindt zich een stervorm in natuursteen, met aan weerszijden de tekst Stella Duce (zachte ster).

Aan de zuidzijde van de toren, in het midden, bevindt zich de tekst Wij Moeten Glorieeren In 'T Kruis Des Heeren. Daarboven bevindt zich een klein venster. De toren heeft een ingesnoerde naaldspits, die wordt bekroond met een smeedijzeren kruis. Links van de toren bevindt zich een doopkapel die is afgedekt met een schilddak met Hollandse pannen. Zowel de linker- als de rechterzijgevel heeft een breedte van zes traveeën tussen uitgebouwde steunberen

Interieur

De tot dagkapel omgevormde doopkapel heeft een bakstenen gewelf in schoonmetselwerk. Het plafond van het middenschip heeft houten spanten. In de achterwand bevindt zich een dubbele deur die naar de toren leidt. Tussen het middenschip en de zijbeuken bevinden zich spitsboogvormige doorgangen, die rusten op natuurstenen kolommen. Voor het priesterkoor bevindt zich een dubbele hoge spitsboog. De doopvont bij het priesterkoor wordt bedekt door een koperen deksel. Het altaar is van geaderd wit marmer.

Zie ook

Externe link


Monumenten in de buurt van Heilige Familiekerk in Venlo

Moderne stadsvilla

Hertog Reinoudsingel 156
Venlo
Inleiding Moderne stadsvilla op vierkant grondvlak achter rooilijn aan de Hertog Reinoudsingel te Venlo. Het pand heeft aan de straatzijde..

Voormalig Laaghuismolen

De Laaghuismolenweg 20 (bij)
Venlo
Voormalig "Laaghuismolen". Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Halfvrijstaand herenhuis in de noordelijke straatwand van de Goltziusstraat

Goltziusstraat 33
Venlo
Inleiding Halfvrijstaand herenhuis in de noordelijke straatwand van de Goltziusstraat. Het woonhuis werd gebouwd in 1898 in de stijl van h..

Vrm. Duitse School

Julianastraat 3
Venlo
Inleiding Voormalig schoolgebouw met twee woningen op rechthoekig grondvlak in lengterichting achter terugwijkende rooilijn aan de Juliana..

Klooster Op Stalberg

Stalbergweg 1
Venlo
Inleiding Vrijstaand herenhuis op de hoek van de van Rijnsingel en de Stalbergweg, gebouwd omstreeks het laatste kwart van de 19de eeuw, de..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)