Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafmonument familie Kurstjens in Tegelen

Graf Begraafplaats

Kerkhoflaan 10 c
5931LN Tegelen (gemeente Venlo)
Limburg

Bouwjaar: 1939
Architect: P. Peters


Beschrijving van Grafmonument familie Kurstjens

Inleiding Familiegraf J. Kurstjens, 1939. Opgericht in opdracht van de gelijknamige familie, welke bekend is als fabrikantenfamilie in de keramische industrie van Tegelen. Het graf is gesitueerd nabij het centrale pleintje in de aanleg van de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Omschrijving Het familiegraf Kurstjens heeft een in hoofdvorm trapeziumvormige plattegrond. Ombouw met een trapsgewijs oplopende en door een kruis bekroonde achterwand, geheel uitgevoerd in rood-geel genuanceerde baksteen van groot formaat. Metselwerk in kettingverband. Centraal aan de voorzijde een dubbel hekwerkje tussen twee kleine pijlers, voorzien van de tekst "requiescant in pace". Eveneens aan de voorzijde twee bakstenen hoekpijlers. Al deze pijlers hebben een keramische bekroning, voorzien van een kruismotief. De bakstenen ombouw, die ten dele is vernieuwd, heeft ten dele nog de zeer decoratieve keramische bovenafdekking. De bakstenen hoekpijlers aan de achterzijde hebben geprofileerde, rode keramische kruismotieven. In de ruimte binnen de bakstenen ombouw zijn de herdenkingsplaquettes van tal van bijgezette overledenen geplaatst. Het aanzien van het graf wordt in hoge mate gedomineerd door de rode, figuratieve keramische reliëfs. Deze reliëfs betreffen een hoog verheven, op een troon zetelende aartsengel met grote vleugels, die met beide handen een gietijzeren schalmei draagt. Aan de voeten van deze aartsengel aan weerszijden een reliëf van in doeken gehulde gedaanten: hoogstwaarschijnlijk - de echtelieden Kurstjens-Cuypers. Onder beide gedaanten een tekstreliëf: "op den laatsten dag zal ik uit mijn graf verrijzen". De bakstenen sokkel, waarop het reliëf van de aartsengel is aangebracht, heeft een rood keramisch reliëf, voorzien van het opschrift "Jos. Kurstjens. Echtgen van Hendr. Cuypers. *14-4-1880 + 10-1-1939 Tegelen". Hieronder in rode keramische letters: "Rustplaats Fam. Jos. Kurstjens". Op het muurwerk van de trapsgewijs opgemetselde achterwand zijn rode keramische levensvlammen geplaatst. Aan weerszijden van de sokkel trapsgewijs uitgemetselde bloembakken. Waardering Het familiegraf Kurstjens is van cultuurhistorische waarde en vertegenwoordigt algemeen belang als bijzondere funeraire uiting van het belang en de betrokkenheid van de familie Kurstjens bij de sociaal-economische ontwikkeling van Limburgse Maasvallei vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw. De familie Kurstjens is de grondlegger van een aanzienlijke keramische industrie, die vanwege de specifieke bodemgesteldheid verbonden is met Tegelen. De architectuurhistorische waarden van het familiegraf zijn aanzienlijk vanwege de evident met de keramische industrie samenhangende materiaaltoepassing en de karakteristieke vormgeving. De situering van het familiegraf nabij het centrale plein van de begraafplaats, in de nabijheid van een aantal andere fabrikantengraven, onderstreept het belang van dit object. Het familiegraf Kurstjens verkeert in redelijk gave staat. Tenslotte is bij deze vorm van funerair erfgoed sprake van een aanzienlijke typologische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524694
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Grafmonument familie Kurstjens in Tegelen

Grafmonument familie Teeuwen

Kerkhoflaan 10c
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Familiegraf Teeuwen, 1930, bestaande uit een betonnen grafkelder met een sobere bakstenen bovenbouw. Gerealiseerd naar een ontwe..

Grafmonument Cremers-Kurstjens

Kerkhoflaan 10c
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Familiegraf Cremers-Kurstjens, 1923. Het graf is gesitueerd onmiddellijk ter rechterzijde van de hoofdlaan in de aanleg van de b..

Grafmonument Beckx de la Fai met gietijzeren christusbeeld

Kerkhoflaan 10c
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Familiegraf Beckx de la Fai, 1926. Het graf is gesitueerd aan het centrale pleintje in de aanleg van de begraafplaats (vak 5) en..

Grafmonument Laumans-Gitmans met bronzen christusbeeld

Kerkhoflaan 10c
Tegelen (Gemeente Venlo)
Inleiding Familiegraf C. Laumans-Gitmans, 1921. Het graf is gesitueerd ter linkerzijde van de hoofdlaan (vak 9) in de aanleg van de begra..

Kasteel de Munt

van Wevelickhovenstraat 1
Tegelen (Gemeente Venlo)
Kasteel de Munt. Bakstenen herenhuis met mansardedak, XVIII, thans deel van een nonnenklooster, boerderij met zadeldak tussen gezwenkte topg..

Kaart & Routeplanner

Route naar Grafmonument familie Kurstjens in Tegelen