Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ter Veken, tuin- en parkaanleg in Wassenaar

Tuin Park Landgoed

Schouwweg 29
2243BC Wassenaar
Zuid Holland

Bouwjaar: 1908-1915


Beschrijving van Ter Veken, tuin- en parkaanleg

Inleiding complexonderdeel 4 TUIN- EN PARKAANLEG behorend bij de buitenplaats Ter Veken bestaat uit een landschappelijk park en een geometrische tuin. Uit 19de-eeuws kaartmateriaal blijkt dat Terveken een bosrijk, deels geaccidenteerd binnenduin met zanderijvaarten omvat, dat behoort bij 'Het Zwarte Hek'. Dit terrein vormde oorspronkelijk de overplaats van landgoed Wiltrust, dat in 1854 in het bezit kwam van Frederik Hendrik. Vermoedelijk hebben de afgravingen reeds in de 18de eeuw plaatsgevonden. Een ander 18de-eeuws onderdeel wordt gevomrd door de uitkijkheuvel nabij het huis, de zgn. Parnassusheuvel. Waarschijnlijk is de reeds bestaande structuur aangepast voor de landschappelijke PARKAANLEG omstreeks 1908-1915. Voor het huis was oorspronkelijk sprake van een geometrische tuinaanleg in de Nieuwe Architectonische Tuinstijl, die echter vervangen is door een gazon. In 1937 is daarbij rondom het huis een TUINAANLEG toegevoegd in de vorm van een Rotstuin in Japanse stijl, welke wel is gehandhaafd. Omschrijving Het landschappelijke park met de geaccidenteerde aanleg strekt zich uit rondom het landhuis, vanwaar uit diverse paden door de park leiden. De parkaanleg kenmerkt zich door open en deels ook besloten ruimten met een gevarieerde beplanting, die wordt begrensd door vaarsloten. Er zijn verschillende doorkijken gecreƫerd. Vooral bij de vaarsloten aan de noordwestzijde is door het enigszins slingerende verloop van de oevers een sterk ruimtelijk effect ontstaan. Rondom het hoger gelegen huis is er een ruim zich op de gazons, die begrensd worden door diverse boomgroepen en rododendrons. In de verschillende gazons staan enkele solitaire, waaronder een conifeer, ceder en een rode beuk. Zo staat ondermeer ten oosten van het landhuis een beuk en aan de oever van de noordwestelijke vaarsloot. Opvallend element is het ten noorden van het huis gelegen, in de 18de eeuw kunstmatig opgeworpen duinheuvel (uitkijkheuvel of Parnassusheuvel genoemd), beplant met diverse eikenbomen. Door de accidentatie en de beplanting zorgen eveneens voor extra dieptewerking. Ten zuidoosten langs een pad richting de noordwestelijke vaarsloot staat een reeks berkenbomen. Ten noorden van de heuvel staat een kleine open weide. Ten noordwesten van het huis bevindt zich een langgerekte moestuin met druivenserre en bloemenkas. De oprijlaan en de sloot ten zuidwesten ervan wordt geflankeerd door een beukenlaan. De serre ten zuidoosten van het huis wordt omgeven door een terrasaanleg met meerdere niveaus, waarbij de uit misbaksel opgetrokken keermuren uitsparingen hebben voor rotsplanten. Bij de serre wordt de trap geflankeerd door gemetselde bloembakken. Het terras langs het huis en de paden in de borders zijn belegd met flagstones. De beplanting bestaat ondermeer uit azelea's en coniferen en taxusen in verschillende vormen. Aan weerszijden van de trap zorgen twee coniferen aan weerszijden van de trap voor enige mate van symmetrie. Waardering De tuin- en parkaanleg bij de buitenplaats Ter Veken is van algemeen belang vanwege de tuin- en cultuurhistorische waarde - als in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven landschappelijke parkaanleg en in tuinaanleg met rotstuin in Japanse tuinstijl. - vanwege de ensemble- en situationele waarde door de bijzondere ruimtelijke en visuele relatie van het park met het huis, waarbij het paden- en slotenpatroon, de beplanting en accidentatie van het terrein voor dieptewerking zorgen. - vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen, in het bijzonder met de moestuin. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524500
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Ter Veken, tuin- en parkaanleg in Wassenaar

Ter Veken, woonhuis

Schouwweg 29
Wassenaar
Inleiding complexonderdeel 1 Het hoofdonderdeel van de buitenplaats Ter Veken is het WOONHUIS van het type landhuis gebouwd in opdracht va..

Ter Veken, (automobiel)garage met dienstwoning

Schouwweg 29
Wassenaar
Inleiding complexonderdeel 2 Bij de buitenplaats Ter Veken behorende (AUTOMOBIEL)GARAGE met DIENSTWONING (2) voor de chauffeur is in 1911 o..

Ter Veken, Toegangshek met brug

Schouwweg 29
Wassenaar
Inleiding complexonderdeel 3 Bij de buitenplaats Ter Veken behorende TOEGANGSHEK met BRUG vormgegeven in Ambachtelijke-traditionele bouwsti..

Ter Veken, moestuin en druivenserre

Schouwweg 29
Wassenaar
Inleiding complexonderdeel 5 De bij de buitenplaats Ter Veken behorende MOESTUIN met een in een functionele Traditioneel-Ambachtelijk trant..

Ter Veken, (geiten)schuur

Schouwweg 29
Wassenaar
Inleiding complexonderdeel 6 De bij de buitenplaats Ter Veken behorende houten (geiten)SCHUUR is in 1913 gebouwd gelijktijdig met een werkm..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)