Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Doodgraverswoning in Voorburg

Woonhuis

Parkweg 107
2271AG Voorburg (gemeente Leidschendam Voorburg)
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1874 1874 ca. 1874


Beschrijving van Doodgraverswoning

Inleiding Bij de Algemene Begraafplaats behorende DOODGRAVERSWONING uit omstreeks 1874 gesitueerd rechts en ten noorden van het poortgebouw, op de hoek van de Parkweg en de Einddorpstraat. De woning heeft meer de kenmerken van een aan het Eclecticisme verwante bouwstijl. Omschrijving Vanuit een rechthoekige plattegrond in verschillende kleuren schone baksteen opgetrokken woonhuis onder een met leien (maasdekking) gedekt, iets uitkragend zadeldak met makelaars en op gesneden klampen rustende dakranden met boeiborden. De gevels zijn voorzien van decoratieve, smeedijzeren muurankers. De op de Einddorpsstraat georiƫnteerde voorgevel heeft een lage (oorspronkelijk hogere) gepleisterde plint, in het midden een paneeldeur onder bovenlicht en grijze ontlastings-rondboog met sluitsteen en huisnummer (107) in de met een hardstenen plaat ingevulde boogtrommel. Het smalle venster met schuifraam links in de gevel staat onder strek. Uit het dakschild hierboven steken twee opgemetselde schoorstenen met keramische rook- en ventilatiemonden. De naar de Parkweg gerichte kopgevel is symmetrisch en voorzien van details van een in kleur afwijkende steensoort, die de gevel en de gevelopeningen beaccentueren. De gevel heeft een geleisterde plint, een rechtgesloten venster met zesruits raam onder een halfronde ontlastingsboog met sluitsteen en gepleisterd schelpmotief in de boogtrommel. De gevel bevat op de zolderverdieping een rondboogvenster met radiale roedenverdeling in het bovenraam. De op het poortgebouw gerichte achtergevel bevat een smal venster onder strek en een eveneens onder strek staande deur met vierruits deurraam onder tweeruits bovenlicht. Uit het dakschild hierboven steekt een dakkapel met twee klapramen en een plat dak. Het onderste deel van de linker hoek is afgesnoten en staat onder een hoeklatei die rust op smeedijzeren schoren. Het overhoekse venster heeft een zesruits raam. De tweede kopgevel bevat een rondboog-zoldervenster als die in de andere kopgevel en een deel van de gevel is op de begane grond aan het oog onttrokken door een niet onder de bescherming vallende aanbouw. Het interieur is ingrijpend gewijzigd; twee philibertspannen aanwezig. Waardering De doodgraverswoning is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en de stedebouwkundige waarde. - vanwege de oorspronkelijke functie en als onderdeel van een complex dat een bijzondere plaats heeft in de geschiedenis van de teraardebestelling in Nederland in het algemeen en Voorburg in het bijzonder. - vanwege de karakteristieke, negentiende eeuwse vormgeving, de detaillering en het materiaalgebruik. - vanwege de bijzondere functionele en visuele samenhang met het poortgebouw en de begraafplaats. De doodgraverswoning is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524450
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Doodgraverswoning in Voorburg

Poortgebouw bij de Algemene Begraafplaats

Parkweg 105
Voorburg (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Inleiding Bij de Algemene Begraafplaats behorend POORTGEBOUW waarvan het centrale deel in 1874 is gebouwd in een aan het Neo-Klassicisme ve..

Woonhuis in de stijl van het Eclecticisme met invloeden van de Chalet-stijl en de Art-Nouveau

Herenstraat 13
Voorburg (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Inleiding Het WOONHUIS is in 1893 gebouwd in de stijl van het Eclecticisme met invloeden van de Chalet-stijl en de Art-Nouveau. De gebrands..

Fors pand, begane grond en verdieping, met rechte gevel aan de straat

Herenstraat 35
Voorburg (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Ter huidige Verschijningsvorm eind XVIII, begin XIX. Fors pand, begane grond en verdieping, met rechte gevel aan de straat. Het bakstenen fr..

Vreugd en Rust: oranjerie

Oosteinde 1
Voorburg (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Omschrijving ORANJERIE. Vrij in het overpark gelegen negentiende-eeuwse voormalige oranjerie, thans in functie als verenigingsgebouw (De K..

Pand met trapgevel met maskerkoppen als sluitstenen boven de vensters,

Herenstraat 51
Voorburg (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Pand met trapgevel met maskerkoppen als sluitstenen boven de vensters, XVIII. (Zie ook K.B.nr.6 d.d. 27 februari 1970).

Kaart & Routeplanner

Route naar Doodgraverswoning in Voorburg