Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ophaalbrug "de Nieuwe Tolbrug", ook wel "Kippetjesbrug" of "Kippebruggetje" in Voorburg

Weg En Waterwerk

BY Hoekweg
2270AA Voorburg (gemeente Leidschendam Voorburg)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1891-1892


Beschrijving van Ophaalbrug "de Nieuwe Tolbrug", ook wel "Kippetjesbrug" of "Kippebruggetje"

Inleiding OPHAALBRUG 'de Nieuwe Tolbrug' voor voetgangers en fietsers ligt in het verlengde van de Hoekweg op de grens van de gemeentes Voorburg, Rijswijk en Leidschendam, over de Zuidvliet. De handbediende voetbrug dateert van 1891-1892 en verving destijds de aan de andere kant van de Haagse Trekvliet gelegen brug. De brug is ook bekend geworden onder de naam 'Kippetjesbrug' of 'Kippebruggetje'. De ophaalbrug is gebouwd in een Traditioneel Ambachtelijke bouwstijl en heeft een ijzeren opbouw boven het beweegbare middendeel. De aanvankelijk vaste brug was in 1892 zo gebouwd zo gebouwd door de provincie dat deze voor betrekkelijk geringe kosten beweegbaar was te maken. De beweegbare delen zijn geplaatst in 1910 (1919) ter vervanging van het vaste brugdeel. De brug kreeg met die verbouwing het huidige aanzien. Omschrijving De brug bestaat uit een beweegbaar, horizontaal middendeel (het val) - dat ligt tussen licht gebogen, hellende aanbruggen - en een ijzeren bovenbouw voor het ophalen van de brug. De aanbruggen rusten op schoorbalken en vertikale staanders van geklinknageld ijzer, die met elkaar zijn verbonden door middel van gekruiste verbindingen voor het vergroten van de stijfheid van de constructie. De stijlen van de hameipoort zijn gekoppeld aan de buitenste staanders van de westelijke aanbrug en verbonden met de dwarsligger van de achterhar. De houten dekken van de aanbruggen - zowel als het dek van het beweegbare brugdeel - rusten op ijzeren liggers (profielbalken). De decoratieve, ijzeren brughekken met getordeerde balusters zijn door middel van gekrulde ijzers aan de liggers bevestigd. De oostelijke aanbrug is over de lengte in tweeën gedeeld door een middenscheiding met een dubbele buizenrailing. Het val is eveneens voorzien van een houten brugdek, dat rust op drie liggers (ijzeren profielbalken), die door middel van dwars- en diagonaalbalken aan elkaar zijn gekoppeld. Het val is met de balanspriemen verbonden door zorgkettingen, die zijn bevestigd aan uitkragingen aan de valliggers. De priemen zijn vakwerkliggers met afgeronde uiteinden, die bewegen op de eveneens met vakwerk uitgevoerde, zich naar onderen toe zijdelings verbredende hameistijlen met geklinknagelde, volwandige binnen- en buitenzijden. De hameipoort wordt ondersteunt door schoorstangen (langsschoren), die zijn bevestigd aan uitkragingen aan de de liggers van de westelijke aanbrug. De hameipoort wordt gecompleteerd door een horizontaal verbindingsstuk met raamwerk, een aan de binnenzijden van de hameistijlen bevestigde rondboog en een vakwerkregel die fungeert als dak van de poort. De langere, voorste delen van de priemen zijn met elkaar verbonden door middel van dwarsbalken en diagonaalstaven, die een kruis vormen. Een ballastkist of broekbalk met verstelbaar draaigewicht verbindt de korte achterzijden van de priemen met elkaar. De brug wordt vanaf een klein, omheind platform met de hand bediend door middel van een bewegingswerk met slingermechanisme. Aan weerszijden van de brug bevinden zich bij de brug behorende remmingswerken. Waardering De brug is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische en de situationele waarde: - als een bijzondere onderdeel van een zeer oude infrastructurele voorziening en als een goed voorbeeld van een typologische ontwikkeling in de bruggenbouw. - vanwege het voor de bouwtijd kenmerkende materiaalgebruik en de daarmee samenhangende vormgeving. - vanwege de situering, de bijzondere visuele en functionele samenhang met het brugwachtershuisje en vanwege de relatie met vergelijkbare brugcomplexen elders aan en over de Vliet, waardoor het tevens een essentiëel onderdeel van een groter geheel is. De brug is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524439
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Voorburg Nieuwe Tolbrug (08).JPG

De Nieuwe Tolbrug in Voorburg (ook bekend als Kippenbrug) is een ophaalbrug over de Vliet uit het jaar 1891/1892. Bij de bouw was de brug uitgevoerd als vaste brug. In 1919 is de brug omgebouwd tot ophaalbrug. De brug is een rijksmonument.

De brug ligt tegenover familiepark Drievliet naast het punt waar de Vliet naar Leiden, de Haagvliet en de Delftse Vliet samenkomen. De Nieuwe Tolbrug kan alleen door voetgangers gebruikt. De nauwe doorvaartbreedte van 7,50 meter vergt stuurmanskunst van de binnenschippers die vanaf de Haagvliet richting Leiden varen. Op zomerse dagen is de brug populair bij de zwemmende jeugd uit de buurt.

Externe linkMonumenten in de buurt van Ophaalbrug "de Nieuwe Tolbrug", ook wel "Kippetjesbrug" of "Kippebruggetje" in Voorburg

Brugwachtershuisje bij ophaalbrug met aangebouwd gemak

Westvlietweg bij 150
Voorburg (Gemeente Leidschendam Voorburg)
Inleiding Bij de ophaalbrug 'de Nieuwe Tolbrug' staat een BRUGWACHTERSHUISJE met aangebouwd gemak gebouwd in 1891-1892 met de kenmerken va..

Zeerust: hoofdonderdeel

Westvlietweg 148
's Gravenhage
Inleiding HUIZE ZEERUST daterend uit 1899 en hoofdonderdeel van de historische buitenplaats. Omschrijving Blokvormig buitenhuis met in- e..

Zeerust: historische parkaanleg

Westvlietweg 148
's Gravenhage
Inleiding HISTORISCHE PARKAANLEG rond 1899 in Landschapsstijl aangelegd, onderdeel van de historische buitenplaats Zeerust. Omschrijving ..

Toegangshek met brug daterend, onderdeel van de buitenplaats Zeerust

Westvlietweg 148
's Gravenhage
Inleiding TOEGANGSHEK MET BRUG daterend uit het einde van de 19de eeuw en onderdeel van de buitenplaats Zeerust. Omschrijving Aan de West..

Zeerust: tuinmanswoning

Westvlietweg 149
's Gravenhage
Inleiding TUINMANSWONING daterend uit 1889 behorende tot de buitenplaats Zeerust. Omschrijving Op rechthoekige plattegrond opgetrokken tu..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)