Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Martenastate 6 Martenastate, hekpalen en tuinornamenten in Koarnjum

Tuin Park Landgoed

Swarte Singel 2
9056PN Koarnjum (gemeente Leeuwarderadeel)
Friesland

Bouwjaar: verm. late 17e eeuw (ornamenten) 1700 verm. late 17e eeuw (ornamenten)


Beschrijving van Martenastate 6 Martenastate, hekpalen en tuinornamenten

Omschrijving onderdelen 6a t/m 6d: HEKPALEN en TUINORNAMENTEN. Aan de Martenawei staan twee zuilen (hekpalen) en binnen de aanleg staan enkele zandstenen, vermoedelijk laat-17de-eeuwse tuinornamenten (situering anno 2000). a. de toegang tot de buitenplaats aan de Martenawei wordt gemarkeerd door twee gefrijnde zandstenen HEKPALEN met gegoten voetstukken, vermoedelijk hier geplaatst ten tijde van de aanleg van het openbare wandelpark in 1912; de (oudere) hekpalen (met opschrift MARTENA // STATE //) bezitten nog de gietijzeren duimen waarin oorspronkelijk de hekken hingen. in de aanleg (ter hoogte van de omgrachting) staat links een rechthoekige zandstenen b. SOKKEL (hardsteen) in reliëf versierd met bloemranken en strikken. c. in de aanleg (ter hoogte van de omgrachting rechts) een rechthoekige zandstenen SOKKEL in reliëf versierd met bladmotieven rondom een centraal geplaatste (zonne)bloem. d. in de aanleg (in de laan ter hoogte van het huis) een zandstenen SOKKEL met voluutvormige krullen op de hoeken en decoratie in schelpmotief; op de sokkel de helft van een kindergrafzerk. Waardering HEKPALEN en drie TUINORNAMENTEN zijn van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege het materiaalgebruik en de vormgeving; - vanwege de decoratieve waarde; - als karakteristieke en ornamentele onderdelen behorende tot de aanleg van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524388
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Martenastate
Natuurgebied
Situering
Land Nederland
Locatie Friesland
Dichtstbijzijnde plaats Cornjum
Informatie
Oppervlakte 0,045 km²
Beheer It Fryske Gea
Foto's
Martenastate in 2015
Martenastate in 2015

Martenastate is de naam van een state in de Friese plaats Cornjum, officieel Koarnjum, in de gemeente Leeuwarderadeel. De oude Martenastate werd sinds de 15e eeuw bewoond door de adellijke families Van Martena, Van Burmania en Vegelin van Claerbergen. De laatste bewoner, die al deze namen in zijn achternaam verenigde, liet de state na aan de kerkvoogdij, maar deze besloot in 1899 de verpauperde gebouwen te slopen. Architect W.C. de Groot ontwierp het huidige miniatuur-kasteeltje (1900). Op het terrein bevindt zich een heuvel met familiegraven van de adellijke bewoners. De toegangspoort (uit 1620) bij de ingang van het park is afkomstig van het afgebroken Land­schapshuis te Leeuwarden.

Het 4,5 ha grote park rondom de state is een van de rijkste stinsentuinen van Fryslân. In het voorjaar zijn hier onder meer Haarlems klokkenspel, bostulp, holwortel, vingerhelmbloem, daslook, gele anemoon, adderwortel en de boerenkrokus te bewonderen. De tuin wordt beheerd door It Fryske Gea.

Zie ook

Trivia

Op het terrein van Martenastate ligt een kleinschalig natuurkampeerterrein.


Monumenten in de buurt van Martenastate 6 Martenastate, hekpalen en tuinornamenten in Koarnjum

Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Martenastate). Het hoofdgebouw is gelegen op een omgracht terrein en opgetrokken in 1899-1900 naar ..

Martenastate 2 Martenastate, tuin en park

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De aanleg van Martenastate, ten dele omzoomd door open weiden, is te onderschei..

Martenastate 3 Martenastate, toegangspoorten

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 3: TOEGANGSPOORT met aangrenzende KLEINE POORT. De hoofdtoegang tot het park wordt gevormd door de in 1955 uit best..

Martenastate 7 Martenastate, toegangshekken

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdelen 7a en b: TOEGANGSHEKKEN. De toegangshekken tot het wandelpark rond Martenastate zijn vermoedelijk vervaardigd in ..

Martenastate 8 Martenastate, grafheuvel (familiebegraafplaats Van Burmania) en dam met hek

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 8: GRAFHEUVEL en DAM met HEK. In 1809 is door Remia Juliana Arntzenia van Burmania ten oosten van het huis een graf..

Kaart & Routeplanner

Route naar Martenastate 6 Martenastate, hekpalen en tuinornamenten in Koarnjum