Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Martenastate 5 Martenastate, tuinmanswoning in Koarnjum

Kasteel Buitenplaats

Martenawei 2
9056PE Koarnjum (gemeente Leeuwarderadeel)
Friesland

Bouwjaar: 19e eeuw 1900 19e eeuw


Beschrijving van Martenastate 5 Martenastate, tuinmanswoning

Omschrijving onderdeel 5: TUINMANSWONING. De voormalige 19de-eeuwse tuinmanswoning, met de uiterlijke verschijningsvorm van een kleine stelpboerderij, is, met uitzondering van de zuidgevel, aanmerkelijk verbouwd. Desondanks wordt het gebouw beschermd en wel vanwege zijn kenmerkende ligging, karakteristieke hoofdvorm, traditioneel materiaalgebruik en de toepassing van historische bouwfragmenten. Gebouw op rechthoekige plattegrond, verdiepingloos, gedeeltelijk onderkelderd, opgetrokken uit rode baksteen en gedekt door een met blauwe golfpannen belegd schilddak (voorschild geglazuurd en met dakkajuit; overige schilden gesmoord); topschoorsteen. De detaillering van ramen en deuren grotendeels niet oorspronkelijk. Het vroegere stalgedeelte in de westgevel is nog herkenbaar door drie getoogde stalvensters; in de oostgevel twee vensters met meerruitsverdeling. Het geelbakstenen schuurtje achter de woning is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering TUINMANSWONING is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege ligging, hoofdvorm, materiaalgebruik en enkele originele onderdelen; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524387
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Martenastate
Natuurgebied
Situering
Land Nederland
Locatie Friesland
Dichtstbijzijnde plaats Cornjum
Informatie
Oppervlakte 0,045 km²
Beheer It Fryske Gea
Foto's
Martenastate in 2015
Martenastate in 2015

Martenastate is de naam van een state in de Friese plaats Cornjum, officieel Koarnjum, in de gemeente Leeuwarderadeel. De oude Martenastate werd sinds de 15e eeuw bewoond door de adellijke families Van Martena, Van Burmania en Vegelin van Claerbergen. De laatste bewoner, die al deze namen in zijn achternaam verenigde, liet de state na aan de kerkvoogdij, maar deze besloot in 1899 de verpauperde gebouwen te slopen. Architect W.C. de Groot ontwierp het huidige miniatuur-kasteeltje (1900). Op het terrein bevindt zich een heuvel met familiegraven van de adellijke bewoners. De toegangspoort (uit 1620) bij de ingang van het park is afkomstig van het afgebroken Land­schapshuis te Leeuwarden.

Het 4,5 ha grote park rondom de state is een van de rijkste stinsentuinen van Fryslân. In het voorjaar zijn hier onder meer Haarlems klokkenspel, bostulp, holwortel, vingerhelmbloem, daslook, gele anemoon, adderwortel en de boerenkrokus te bewonderen. De tuin wordt beheerd door It Fryske Gea.

Zie ook

Trivia

Op het terrein van Martenastate ligt een kleinschalig natuurkampeerterrein.


Monumenten in de buurt van Martenastate 5 Martenastate, tuinmanswoning in Koarnjum

Martenastate 4 Martenastate, koetshuis

Martenawei 1
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 4: KOETSHUIS. Het voormalige (in aanleg wellicht nog 18de-eeuwse) koetshuis met koetsierswoning is, met uitzonderin..

Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Martenastate). Het hoofdgebouw is gelegen op een omgracht terrein en opgetrokken in 1899-1900 naar ..

Martenastate 2 Martenastate, tuin en park

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De aanleg van Martenastate, ten dele omzoomd door open weiden, is te onderschei..

Martenastate 3 Martenastate, toegangspoorten

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 3: TOEGANGSPOORT met aangrenzende KLEINE POORT. De hoofdtoegang tot het park wordt gevormd door de in 1955 uit best..

Martenastate 6 Martenastate, hekpalen en tuinornamenten

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdelen 6a t/m 6d: HEKPALEN en TUINORNAMENTEN. Aan de Martenawei staan twee zuilen (hekpalen) en binnen de aanleg staan e..

Kaart & Routeplanner

Route naar Martenastate 5 Martenastate, tuinmanswoning in Koarnjum

Foto's (1)