Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Martenastate 3 Martenastate, toegangspoorten in Koarnjum

Tuin Park Landgoed

Swarte Singel 2
9056PN Koarnjum (gemeente Leeuwarderadeel)
Friesland

Bouwjaar: grote poort: oorspr. 1620, in 1955 op huidige locatie gereconstrueerd kleine poort: 17e eeuw (omlijsting) 1620 grote poort: oorspr. 1620, in 1955 op huidige locatie gereconstrueerd kleine poort: 17e eeuw (omlijsting)
Architect: J. Dyonisius (1620) Dyonisius 1620 J. Dyonisius (1620)


Beschrijving van Martenastate 3 Martenastate, toegangspoorten

Omschrijving onderdeel 3: TOEGANGSPOORT met aangrenzende KLEINE POORT. De hoofdtoegang tot het park wordt gevormd door de in 1955 uit bestaande onderdelen gereconstrueerde poort van het Landschapshuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden (afgebroken 1849). De zandstenen poort, die eertijds het jaartal 1620 droeg en werd vervaardigd door de Leeuwarder beeldhouwer Jacob Dyonisius, bestaat uit twee in scharnierornamenten gevatte pilasters met geornamenteerde kapitelen, waarboven een doorbroken fronton met het wapen van Friesland geflankeerd door twee leeuwen. Voor het overige nieuw muurwerk in combinatie met historische bouwfragmenten. De kleine poort is verbonden met de toegangspoort en het voormalige koetshuis en geeft toegang tot het achterterrein van dit huis. Gemetseld poortje gevat in 17de-eeuwse zandstenen omlijsting met gebeeldhouwde vleugelstukken, bekronende vaas en omlijste opening boven de doorgang. Waardering Toegangspoort en kleine poort zijn van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de 17de-eeuwse vormgeving naar ontwerp van J. Dyonisius (toegangspoort); - vanwege de toepassing van waardevolle historische bouwfragmenten (kleine poort); - als monumentale en unieke markering van de toegang tot de buitenplaats (toegangspoort); - als toegang tot achterterrein van het voormalige koetshuis (lage poort); - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524385
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Martenastate
Natuurgebied
Situering
Land Nederland
Locatie Friesland
Dichtstbijzijnde plaats Cornjum
Informatie
Oppervlakte 0,045 km²
Beheer It Fryske Gea
Foto's
Martenastate in 2015
Martenastate in 2015

Martenastate is de naam van een state in de Friese plaats Cornjum, officieel Koarnjum, in de gemeente Leeuwarderadeel. De oude Martenastate werd sinds de 15e eeuw bewoond door de adellijke families Van Martena, Van Burmania en Vegelin van Claerbergen. De laatste bewoner, die al deze namen in zijn achternaam verenigde, liet de state na aan de kerkvoogdij, maar deze besloot in 1899 de verpauperde gebouwen te slopen. Architect W.C. de Groot ontwierp het huidige miniatuur-kasteeltje (1900). Op het terrein bevindt zich een heuvel met familiegraven van de adellijke bewoners. De toegangspoort (uit 1620) bij de ingang van het park is afkomstig van het afgebroken Land­schapshuis te Leeuwarden.

Het 4,5 ha grote park rondom de state is een van de rijkste stinsentuinen van Fryslân. In het voorjaar zijn hier onder meer Haarlems klokkenspel, bostulp, holwortel, vingerhelmbloem, daslook, gele anemoon, adderwortel en de boerenkrokus te bewonderen. De tuin wordt beheerd door It Fryske Gea.

Zie ook

Trivia

Op het terrein van Martenastate ligt een kleinschalig natuurkampeerterrein.


Monumenten in de buurt van Martenastate 3 Martenastate, toegangspoorten in Koarnjum

Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Martenastate). Het hoofdgebouw is gelegen op een omgracht terrein en opgetrokken in 1899-1900 naar ..

Martenastate 2 Martenastate, tuin en park

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De aanleg van Martenastate, ten dele omzoomd door open weiden, is te onderschei..

Martenastate 6 Martenastate, hekpalen en tuinornamenten

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdelen 6a t/m 6d: HEKPALEN en TUINORNAMENTEN. Aan de Martenawei staan twee zuilen (hekpalen) en binnen de aanleg staan e..

Martenastate 7 Martenastate, toegangshekken

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdelen 7a en b: TOEGANGSHEKKEN. De toegangshekken tot het wandelpark rond Martenastate zijn vermoedelijk vervaardigd in ..

Martenastate 8 Martenastate, grafheuvel (familiebegraafplaats Van Burmania) en dam met hek

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 8: GRAFHEUVEL en DAM met HEK. In 1809 is door Remia Juliana Arntzenia van Burmania ten oosten van het huis een graf..

Kaart & Routeplanner

Route naar Martenastate 3 Martenastate, toegangspoorten in Koarnjum