Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw in Koarnjum

Kasteel Buitenplaats

Swarte Singel 2
9056PN Koarnjum (gemeente Leeuwarderadeel)
Friesland

Bouwjaar: 1899-1900
Architect: W.C. de Groot Groot 1900 W.C. de Groot


Beschrijving van Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Martenastate). Het hoofdgebouw is gelegen op een omgracht terrein en opgetrokken in 1899-1900 naar ontwerp van de Leeuwarder architect W.C. de Groot ter vervanging van de in 1899 afgebroken voorganger. Bij de bouw zijn sierelementen van de oude state toegepast. Het huis ligt op een omgracht terrein dat toegankelijk is via een (vernieuwde) ijzeren brug. Rijk gedecoreerd gebouw (begane grond met kapverdieping) op min of meer L-vormige plattegrond, opgetrokken uit bruine baksteen en gedekt door zadeldaken met leien (rijndekking) en gesmoorde Friese golfpannen. Voor- en zijgevels in schoon metselwerk met (kunststeen)decoraties en historische bouwfragmenten; achtergevel (grotendeels aan het oog onttrokken door niet-beschermde aanbouwen) gepleisterd en voorzien van imitatievoegen. Aan de voorzijde (in de oksel van de L) een toren met uivormige spits. In de gevels (begane grond en kapverdieping) terugliggende raam- en deuropeningen van verschillende afmeting en detaillering; rijk bewerkte deuren, halve luiken, meerruits bovenlichten, boogtrommels met kleurig siermetselwerk; trapgevels (uitlopend in schoorstenen) met kunststenen speklagen en siersmeedwerk; voorts historische bouwfragmenten, waaronder verschillende schilddragende leeuwen (afkomstig van de oude state) en een gedenksteen uit 1687 met het alliantiewapen Van Burmania-Van Aylva onder grietmanskroon. In vrijstaand muurtje bij de hoofdingang twee gedenkstenen met opschriften: ANNO // 1687 //. Eenvoudig INTERIEUR, gewijzigd door dubbele bewoning, maar in hoofdlijnen nog herkenbaar. Tot de waardevolle interieuronderdelen behoren onder meer het epitaaf voor Epo Sjuck van Burmania (overleden 1775) bij de hoofdingang, een 19de-eeuwse houten schouw, houten lambriseringen en een betegelde keukenschouw. Waardering HOOFDGEBOUW (Martenastate) is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als goed voorbeeld van een historiserende Friese zaalstins met traptoren in de binnenhoek; - als goed voorbeeld van historiserende landhuisarchitectuur; - vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp en als zodanig van groot belang voor het oeuvre van architect W.G. de Groot; - vanwege de bijzondere ornamentiek, waarbij historische bouwfragmenten zijn toegepast; - vanwege de hoge mate van typologische zeldzaamheid op provinciaal niveau en de verbondenheid met een bijzondere historische ontwikkeling, namelijk die van de Friese (zaal)stins; - als hoofdonderdeel van een ruimtelijk complex (bestaande uit historische buitenplaats, grafheuvel en kerk) dat cultuurhistorisch van groot belang is; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524383
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Martenastate
Natuurgebied
Situering
Land Nederland
Locatie Friesland
Dichtstbijzijnde plaats Cornjum
Informatie
Oppervlakte 0,045 km²
Beheer It Fryske Gea
Foto's
Martenastate in 2015
Martenastate in 2015

Martenastate is de naam van een state in de Friese plaats Cornjum, officieel Koarnjum, in de gemeente Leeuwarderadeel. De oude Martenastate werd sinds de 15e eeuw bewoond door de adellijke families Van Martena, Van Burmania en Vegelin van Claerbergen. De laatste bewoner, die al deze namen in zijn achternaam verenigde, liet de state na aan de kerkvoogdij, maar deze besloot in 1899 de verpauperde gebouwen te slopen. Architect W.C. de Groot ontwierp het huidige miniatuur-kasteeltje (1900). Op het terrein bevindt zich een heuvel met familiegraven van de adellijke bewoners. De toegangspoort (uit 1620) bij de ingang van het park is afkomstig van het afgebroken Land­schapshuis te Leeuwarden.

Het 4,5 ha grote park rondom de state is een van de rijkste stinsentuinen van Fryslân. In het voorjaar zijn hier onder meer Haarlems klokkenspel, bostulp, holwortel, vingerhelmbloem, daslook, gele anemoon, adderwortel en de boerenkrokus te bewonderen. De tuin wordt beheerd door It Fryske Gea.

Zie ook

Trivia

Op het terrein van Martenastate ligt een kleinschalig natuurkampeerterrein.


Monumenten in de buurt van Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw in Koarnjum

Martenastate 2 Martenastate, tuin en park

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De aanleg van Martenastate, ten dele omzoomd door open weiden, is te onderschei..

Martenastate 3 Martenastate, toegangspoorten

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 3: TOEGANGSPOORT met aangrenzende KLEINE POORT. De hoofdtoegang tot het park wordt gevormd door de in 1955 uit best..

Martenastate 6 Martenastate, hekpalen en tuinornamenten

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdelen 6a t/m 6d: HEKPALEN en TUINORNAMENTEN. Aan de Martenawei staan twee zuilen (hekpalen) en binnen de aanleg staan e..

Martenastate 7 Martenastate, toegangshekken

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdelen 7a en b: TOEGANGSHEKKEN. De toegangshekken tot het wandelpark rond Martenastate zijn vermoedelijk vervaardigd in ..

Martenastate 8 Martenastate, grafheuvel (familiebegraafplaats Van Burmania) en dam met hek

Swarte Singel 2
Koarnjum (Gemeente Leeuwarderadeel)
Omschrijving onderdeel 8: GRAFHEUVEL en DAM met HEK. In 1809 is door Remia Juliana Arntzenia van Burmania ten oosten van het huis een graf..

Kaart & Routeplanner

Route naar Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw in Koarnjum

Foto's (1)